Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Інклюзивна освіта – від основ до практики

 

  12. Галущенко С. С. Соціальний педагог та інклюзивна освіта / С. С. Галущенко // Шкільному психологу усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 18–21.

  У статті розглянуто поняття інклюзивної освіти, основні засади соціального захисту дітей-інвалідів та роль соціального педагога в навчанні та вихованні дітей з обмеженими можливостями.

nf0001

 

  13. Засенко В. Спеціальна освіта: кроки до змін / В. Засенко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 1. – С. 7–12.

  У статті окреслено особливості реалізації державної політики у вирішенні проблем громадян з особливими потребами. Визначено, що реформування системи освіти для дітей з особливими потребами й, насамперед, з інвалідністю, відбувається з урахуванням прогресивних світових тенденцій, від іституалізації до інклюзії.

nf0001

 

  14. Колупаєва А. А. Сучасна інклюзивна парадигма в освіті дітей з особливими потребами / А. А. Колупаєва, Л. В. Наконечна // Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук. – 2017. – № 1. – С. 57–63.

  У статті окреслено основні напрями парадигмальних змін в освіті дітей з особливими потребами, пов’язані з розбудовою інклюзивної освіти в Україні. Особлива увага надається кадровому забезпеченню інклюзивного навчання, зокрема діяльності асистента вчителя як члена професійної мультидисциплінарної команди.

nf0001

 

  15.Мартинчук О. Інклюзивна освіта: ідея, практика і суспільна цінність / О. Мартинчук // Дошкільне виховання. – 2018. – № 10. – С. 2–5.

  У статті розглянуто інклюзивну освіту як соціальний та освітній феномен, що є невід’ємним складником освітнього простору України.

nf0001

 

  16. Наконечна Л. Основоположні підходи в інклюзивній освіті в країнах Північної Америки та Україні / Л. Наконечна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 4. – С. 65–72.

  У статті представлено специфіку трактування та втілення ключових підходів інклюзивної освіти в Канаді, США та Україні. Розглянуто розвиток, удосконалення та поширення інклюзивної практики в освітній системі України.

nf0001

 

  17. Родименко І. Інклюзивне навчання: ретроспективний екскурс та аналітичні висновки для впровадження в Україні / І. Родименко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 4. – С. 17–26.

  У статті представлено ретроспективний аналіз впровадження інклюзії в країнах Європи. Акцентується увага на нормативних, організаційних, методичних, дидактичних аспектах трансформацій в освітній системі для забезпечення впровадження інклюзивного навчання.

nf0001

 

  18. Топол В. Кілька неочевидних тез про інклюзивну освіту / В. Топол // Англійська мова в початковій школі. – 2018. – № 9. – С. 8–10.

  У статті розкрито зміст понять «інклюзія», «інклюзивне освітнє середовище». Розглянуто особливості інклюзивного навчання дітей з порушенням псих-фізичного розвитку.

nf0001

 

Основні положення інклюзивної освіти

  1. Закон України про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 1.

nf0001

 

  2. Концепція розвитку інклюзивної освіти : наказ МОН України від 01.10.2010 р. № 912 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2010. – № 34-35-36. – С. 46–50.

 

nf0001

 

  3. Наказ про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти // Шкільному психологу усе для роботи. – 2018. – № 7. – С. 2–8 ; № 8. – С. 2–8.

 

 

  4. Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 р. № 609) // Дошкільне виховання. – 2018. – № 10. – С. 1–4 (Вкладка).

nf0001

 

  5. Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : Закон України від 6 вересня 2018 р. № 2541-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 43. – С. 13–22.

nf0001

 

  6. Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 588 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 11. – С. 90–95.

nf0001

 

  7. Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр : постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 8. – С. 75–95.

nf0001

 

  8. Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти : наказ МОН України від 07.08.2018 р. № 831 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2018. – № 10. – С. 81–88.

nf0001

 

  9. Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році : лист МОН України від 12.07.2017 р. № 1/9-385 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 8. – С. 67–74.

nf0001

 

  10. Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти : лист МОН України від 13.11.2018 р. № 1/9-691 // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2018. – № 12. – С. 44–50.

nf0001

 

Наукові, філософські та політичні погляди видатного просвітителя

 

  20. Даниленко Л. Роль Яна Амоса Коменського в розбудові чеської пареміології / Л. Даниленко // Слов'янські обрії / НАН України, Укр. ком. славістів, НБУ ім. В. І. Вернадського ; редрада: Б. М. Ажнюк, П. Ю. Гриценко, М. Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – Вип. 3. – С. 7–12.

  У статті проаналізовано історію виникнення однієї із перших авторитетних збірок чеської пареміології «Moudrost starých Čechů, za zrcadlo vystavená potomkům» відомого чеського мислителя, педагога й письменника Яна Амоса Коменського, визначається її структура, авторське розуміння сутності паремійного матеріалу та значення цієї праці для всієї славістики.

 

 


 

  21. Постоловський Р. М. Еволюція чеських національно-демократичних ідей: (Я. Коменський, Ф. Палацький, Т. Масарик) / Р. М. Постоловський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2004. – Вип. 3. – С. 117–120.

  В статті йдеться про роль видатного чеського просвітителя Яна Амоса Коменського у розвитку чеської реформаційної політичної традиції. Автор підкреслює, що видатний гуманіст-історик зумів збагатити християнське віровчення стійкою внутрішньою логікою, якої йому не спромігся додати як офіційний католицизм, так і офіційний протестантизм. Я. А. Коменський водночас інтегрував до цієї ідейної моделі відкриття результатів ренесансного мислення та запровадив при цьому соціалізаційну інтерпретацію людського єства як єства суспільно-людського.

 

 

  22. Філософські основи педагогічної системи Коменського // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 5. – С. 16–17.

  В статті йдеться про те, що філософія Яна Амоса Коменського виявляє дві сторони йог вчення: перш за все вона підпорядкована головному завданню – педагогіці, із другого боку , великий педагог створив пансофію, в основі якої лежить три пізнавальних принципи : відчуття, розум, божественне одкровення.

 

 

Інтернет-ресурси

  23. Духовна основа педагогіки Яна Амоса Коменського : дорогами християнства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=DW8qXU2oQI8

    24. Крутій К. Першою ілюстрованою книгою для дітей є енциклопедія священника і педагога Яна Амоса Коменського [Електронний ресурс] / К. Крутій. – Режим доступу : http://ukrdeti.com/tag/svit-chuttyevix-rechej-v-kartinkax/

    25. Реформація та Освіта. Ян Амос Коменський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=Xh4mxcxFnNo

 

 

Ян Амос Коменський про виховання


 

  16. Голець М. Книга для дітей "Obris sensualium pictus" / М. Голець // Директор школи. Україна. – 2009. – № 9. – С. 3–8.

  У статті автор висвітлює історичні витоки створення навчальної книги Я. А. Коменського "Obris sensualium pictus" та її дидактико-методичне значення. А також виокремлює основні вимоги великого педагога до дитячої навчальної книги котрі певним чином мають значення для спеціальної теорії застосування книги в навчальному процесі – дидахографії.

 


 

  17. Саннікова Т. Я. А. Коменський та сучасне духовне виховання / Т. Саннікова // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : Наук. записки / редкол.: І.  Д. Пасічник, В. М. Жуковський, І. В. Бичко та ін. – Острог: Нац. ун-т "Острозька акад.", 2000. – Т. 3 : Біблія на теренах України. – С. 482–488.

  На основі аналізу праць Я. А. Коменського автор статті порушує важливе питання про духовне виховання молоді в середній школі. Ідеї та принципи, викладені А. Я. Коменським, на думку автора, є актуальними для сучасного виховання в Україні. Ці принципи ґрунтуються на Бібліїі і мають неперехідне значення. Вони стали основою морального і духовного виховання в середній школі.

 

 

  18. Скільський Д. Виховання християнина в педагогічному вченні Я.А.Коменського / Д. Скільський // Рідна школа. – 2007. – № 2. – С. 71–73.

  Автор досліджує не тільки практичну педагогічну діяльність Яна Амоса Коменського, а й аналізує його християнські погляди. Великий педагог водночас був священником, а згодом єпископом общин чеських братів. У своїх творах всебічно і глибоко розробляв актуальні й донині педагогічні проблеми, що у своїй сукупності становлять струнку науково обгрунтовану теорію, складовою якої є релігійно-християнське виховання підростаючих поколінь.

 

 

  19. Скільський Д. М. Християнське виховання в педагогіці Я. А. Коменського / Д. М. Скільський // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С. 131–138.

  Глибока релігійність Я. А. Коменського і щира віра у вічність людської душі зумовили вибір ним стратегічної мети виховання як підготовки людини до життя на землі, людини освіченої, працьовитої, високоморальної, глибоко релігійної, корисної суспільству. Автор статті аналізує зміст і методи релігійно-християнського виховання як однієї із складових виховної системи великого педагога.

 

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні116
ВчораВчора211
За тижденьЗа тиждень1096
За місяцьЗа місяць6543
ВсьогоВсього91411
Найбільше 785 : 10-06-2022

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45