Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Педагогічна система Яна Амоса Коменського

 

 

  9. Буц І . Чому «Велика дидактика» велика : роздуми про книгу Яна Амоса Коменського / І. Буц //Початкова освіта. – 2015. – № 6 . – С. 47–48.

  Автор підкреслює, що саме Ян Амос Коменський запропонував класно-урочну систему з канікулами й класичною методикою викладання. Саме за сформованими принципами і дониною діє українська система освіти. То чому ж усе працює не так, як планував видатний гуманіст?

 


 

  10. Карпенчук С . Г. Ідеї ​​Яна Амоса Коменського в контексті сучасного педагогічного інформаційного простору / С.А. Г. Карпенчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [редкол.: В. В. Вербець, М. С. Янцур, І. д. Бех та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 11 (54). – С. 136–141.

  У статті розкрито погляди сучасних вчених щодо педагогічних ідей чеського просвітителя Я. А. Коменського, пов'язаних із дидактичними засадами, та їх використанням у сучасному освітньому інформаційному просторі. Автор робить висновки, що на сучасному рівні розвитку педагогічної науки і практики вчені ще не повністю проникли в глибину сутності філософсько-педагогічних поглядів Яна Амоса Коменського. А також зауважує, що модернізуючи освітній процес, доцільно чітко передбачати вектори сучасного інформаційного простору.

 


 

  11. Кравець В . п. Педагогічна система Яна Амоса Коменського / В.А. п. Кравець // Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. п. Кравець. – Тернопіль, 1996. – С. 122–178. – ISBN 5-7707-4489-8 : 5.00.

  В одному із розділів навчального посібника автор робить розгорнутий аналіз життя, світогляду та педагогічної діяльності великого чеського мислителя Яна Амоса Коменського, наголошуючи, що велика заслуга педагога виникає в його фундаментальних вказівках, які далеко випередили практику часу свого. Величезна педагогічна мудрість і наукове передбачення – ось чим пояснюється той факт, що вчення Коменського зберігає свою актуальність і в наш час.

 

 

 


 

  12. Максим'юк С . п. я. А. Коменський і сучасна педагогічна наука / С. Коменський. п. Максим'юк // Педагогіка : курс лекцій для студентів пед. спец.: У 2 т. / С. п. Максим'юк ; Міністерство освіти і науки України. РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2001. – Т. 2 . – С. 9–16.

  Автор, аналізуючи творчість видатного педагога, резюмує, що Коменський – це не лише історія, це й наша сучасність, тому що його ідеї, критично переосмислені, увійшли в систему української педагогіки, українського національного виховання. Українські освітяни в спадщині Я. А. Коменського знаходять безцінний скарб для творчої праці в такий складний і відповідний час.

 

 


 

  13. Мітюров Б . Н. Ян Амос Коменський / Б. Н. Мітюров. – Київ : Знання, 1970. – 32 с.

  Праця доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена Академії педагогічних і соціальних наук, автора багатьох наукових праць з історії педагогіки, колишнього завідувача кафедри педагогіки Рівненського державного гуманітарного університету Бориса Никифоровича Мітюрова (1910–2007 рр.), одного із перших українських дослідників спадщини Яна Амоса. Коменського, займається справедливо почесне місце в скарбниці української педагогічної думки.

 

 

  14. Пальчевський С . С. Сугестопедичні підходи до навчання в діяльності та поглядах зарубіжних педагогів-класиків : [Я. А. Коменського, Д . Локка, Ж.-Ж. Руссо, І. Г. Песталоцці]/ С. С. Пальчевський // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне : РДГУ, 2001. – Вип. 14. – С. 71–75.

  В статті йдеться про те, що навчання дітей легко, радісно і ефективно було власним для кращих представників педагогічної думки і практики з давніх часів. я. А. Коменський був одним із перших, хто обумовив принцип природовідповідності у вихованні, він віддав усі собі справи перетворення навчального закладу із місця бездумного зубріння, тілесних покарань, пригнічення дитини, у храм розумного, радісного виховання та навчання. Автор робить висновки, що сугестопедія , як навчальна система, вибрала в собі кращі надбання класичної педагогіки.

 

 

  15. Фіцула М . М. Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки (ХVІІ–ХХ ст.). Педагогічна система Я. А. Коменського / М. Коменського. М. Фіцула // Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти /М. М. Фіцула. – Київ : Академвидав , 2005. – С. 486–489.

  Навчальний посібник вміщує коротку характеристику педагогічної спадщини великого фундатора наукової педагогіки Яна Амоса Коменського (1592–1670), який жив і творив у період переходу від середньовіччя до Нового часу, для якої характерної була боротьба між феодалізмом і капіталістичними елементами, що зароджувались і бурхливо розвивалися.

 

 

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні96
ВчораВчора202
За тижденьЗа тиждень425
За місяцьЗа місяць6331
ВсьогоВсього146540
Найбільше 651 : 03-28-2024

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45