Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

  ВИДАННЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РДГУ

 Інформаційно-методичні посібники:

  Кафедра теорії і практики фізичної культури і спорту : інформ.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, С. М. Поліщук, Н. М. Лещук, Н. О. Потежна. – Рівне : РДГУ, 2019. – 121 с.

 

     tutylВ інформаційно-методичному посібнику висвітлено та систематизовано відомості про стан документного забезпечення навчальних дисциплін кафедри теорії і практики фізичної культури і спорту фондами наукової бібліотеки РДГУ.

    Посібник може бути використаний викладачами та студентами університету як денної, заочної, так і дистанційної форм навчання, які вивчають дисципліни кафедри теорії і практики фізичної культури і спорту.

 

 

  Кафедра теорії і методик початкової освіти : інформ.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, С. М. Поліщук, Н. М. Лещук, Н. О. Потежна. – Рівне : РДГУ, 2018. – 57 с.

 

7777       В інформаційно-методичному посібнику висвітлено та систематизовано відомості про стан документного забезпечення навчальних дисциплін кафедри теорії і методик початкової освіти фондами наукової бібліотеки РДГУ. 

   Посібник може бути використаний викладачами та студентами університету як денної, заочної, так і дистанційної форм навчання, які вивчають дисципліни кафедри теорії і методик початкової освіти.

 

 

 

 

    Кафедра теорії та методики виховання : інформ.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, С. М. Поліщук, Н. М. Лещук, Н. О. Потежна . – Рівне : РДГУ, 2018. – 58 с.

 vuhov  В інформаційно-методичному посібнику висвітлено та систематизовано відомості про стан документного забезпечення навчальних дисциплін кафедри теорії та методики виховання фондами наукової бібліотеки РДГУ.

   Посібник може бути використаний викладачами та студентами університету як денної, заочної, так і дистанційної форм навчання, які вивчають дисципліни кафедри теорії та методики виховання.

 

 

 

 

 

   Кафедра педагогіки початкової освіти : інформ.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, С. М. Поліщук, Н. О. Потежна. – Рівне : РДГУ, 2018. – 74 с.

        В інформаційно-методичному посібнику висвітлено та систематизовано відомості про стан документного забезпечення навчальних дисциплін кафедри педагогіки початкової освіти фондами наукової бібліотеки РДГУ.

Даний посібник може бути використаний у навчальній, науково-методичній, практичній діяльності викладачами та студентами університету як денної, заочної, так і дистанційної форм навчання.

 

 

 

 

   Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) : інформ.-метод. посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, С. М. Поліщук, Г. М. Тарасюк, А. С. Юхневич, В. Г. Пізюта. – Рівне : РДГУ, 2015. – 65 с.

 

   IMG 20190201 113142   В інформаційно-методичному посібнику висвітлено та систематизовано відомості про стан документного забезпечення навчальних дисциплін кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) фондами наукової бібліотеки РДГУ.

   Для зручного користування назви дисциплін у ньому розміщені в абетковому порядку. В межах дисциплін література поділяється на основну, додаткову та навчально-методичну. Хронологічні рамки поданих видань 1998-2015 рр. Бібліографічні описи видань відповідають вимогам діючого ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

   Окремими розділами подається інформація про наявні у фондах наукової бібліотеки РДГУ довідкові видання (словники, енциклопедії, довідники) та періодичні видання (газети, журнали), по даному профілю.

   Інформаційно-методичний може бути використаний викладачами та студентами університету як денної, заочної, так і дистанційної форм навчання.

    Кафедра практичної психології та психотерапії : інформ.-метод. посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, С. М. Поліщук, Г. М. Тарасюк, Г. В. Гунько. – Рівне : РДГУ, 2014. – 42 с. 

 

    В інформаційно-методичному посібнику висвітлено та систематизовано відомості про стан документного забезпечення навчальних дисциплін кафедри практичної психології та психотерапії фондами наукової бібліотеки РДГУ.

   Для зручного користування назви дисциплін у ньому розміщені в абетковому порядку. В межах дисциплін література поділяється на основну, додаткову та навчально-методичну. Хронологічні рамки поданих видань 1998 – 2014 рр. Бібліографічні описи видань відповідають вимогам діючого ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

   Окремими розділами подається інформація про наявні у фондах наукової бібліотеки РДГУ довідкові видання (словники, енциклопедії, довідники) та періодичні видання (газети, журнали), по даному профілю.

Інформаційно-методичний посібник може бути використаний викладачами та студентами університету, як денної, так і заочної, дистанційної та екстернатної форм навчання.

 

 

 

      Кафедра вікової та педагогічної психології : інформ.-метод. посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, С. М. Поліщук, Г. В. Гунько ; за заг. ред.  Р. В. Павелківа. – Рівне : РДГУ, 2013. –  118 с.   

IMG 20190130 141428

   В інформаційно-методичному посібнику висвітлено та систематизовано відомості про стан документного забезпечення навчальних дисциплін кафедри вікової та педагогічної психології фондами наукової бібліотеки РДГУ.

   Для зручного користування назви дисциплін у ньому розміщені в абетковому порядку. В їх межах перелік літератури поділяється на основну та додаткову, що розкриває зміст дисципліни, навчально-методичних посібників та програм, які наявні у фондах бібліотеки, в тому числі, підготовлених викладачами кафедри. Бібліографічні описи видань відповідають вимогам діючого ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання».

   Також окремими розділами подається інформація про наявні у фондах наукової бібліотеки РДГУ довідкові та періодичні видання, які відповідають потребам спеціальностей вікової  та педагогічної психології.

  Інформаційно-методичний посібник може бути використаний викладачами та співробітниками кафедри вікової та педагогічної психології, студентами університету, як денної, так і заочної, дистанційної та екстернатної форм навчання, які вивчають дисципліни кафедри вікової та педагогічної психології.

   

   Кафедра загальної психології та психодіагностики : інформ.-метод. посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, С. М. Поліщук, Г. М. Тарасюк, Г. В. Рудич. – Рівне : РДГУ, 2012. – 113 с.

IMG 20190130 141411    В інформаційно-методичному посібнику висвітлено та систематизовано відомості про стан документного забезпечення навчальних дисциплін кафедри загальної психології та психодіагностики фондами наукової бібліотеки РДГУ.

    Назви дисциплін в посібнику розміщені в алфавітному порядку. До кожної дисципліни в алфавітному порядку подається список основних підручників та навчальних посібників, додаткової літератури, що розкриває зміст дисципліни, навчально-методичних посібників та програм, розроблених викладачами кафедри і наявні у фондах бібліотеки.

     Також окремими розділами подається інформація про наявні у фондах наукової бібліотеки РДГУ довідкові та періодичні видання, які відповідають потребам спеціальностей загальної психології та психодіагностики.

    Інформаційно-методичний посібник може бути використаний викладачами та співробітниками кафедри загальної психології та психодіагностики, студентами університету, як денної, так і заочної, дистанційної та екстернатної форм навчання, які вивчають дисципліни кафедри загальної психології та психодіагностики. 

 

   Кафедра загальної і соціальної педагогіки та акмеології : інформ.-метод. посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, С. М. Поліщук, Г. М. Тарасюк . – Рівне : РДГУ, 2011. – 75 с.

IMG 20190130 141339

     В інформаційно-методичному посібнику висвітлено та систематизовано відомості про стан документного забезпечення навчальних дисциплін кафедри загальної і соціальної педагогіки та акмеології фондами наукової бібліотеки РДГУ.

    Назви дисциплін в посібнику розміщені в алфавітному порядку. До кожної дисципліни в алфавітному порядку подається список основних підручників та навчальних посібників, додаткової літератури, що розкриває зміст дисципліни, навчально-методичних посібників та програм, розроблених викладачами кафедри і наявні у фондах бібліотеки.

     Також окремими розділами подається інформація про наявні у фондах наукової бібліотеки РДГУ довідкові та періодичні видання, які відповідають потребам спеціальностей загальної, соціальної педагогіки та акмеології.

    Інформаційно-методичний посібник може бути використаний викладачами та співробітниками кафедри загальної і соціальної педагогіки та акмеології, студентами університету, як денної, так і заочної, дистанційної та екстернатної форм навчання, які вивчають дисципліни кафедри загальної і соціальної педагогіки та акмеології.

   Кафедра історії України : інформ.-метод. посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, С. М. Поліщук, Г. М. Тарасюк . – Рівне : РДГУ, 2011. – 97 с.

 

    В інформаційно-методичному посібнику висвітлено та систематизовано відомості про стан документного забезпечення навчальних дисциплін кафедри історії України фондами наукової бібліотеки РДГУ.

   До кожної дисципліни подається список основних підручників та навчальних посібників, додаткової літератури, що розкриває зміст дисципліни, навчально-методичних посібників та програм, розроблених викладачами кафедри і наявні у фондах бібліотеки.

   Також окремими розділами подається інформація про наявні у фондах наукової бібліотеки РДГУ довідкові та періодичні видання, які відповідають потребам спеціальності (історії України та методики її викладання).

   Інформаційно-методичний посібник може бути використаний викладачами та співробітниками кафедри історії України, студентами університету, як денної, так і заочної, дистанційної та екстернатної форм навчання, які вивчають дисципліни кафедри історії України. 

 

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні73
ВчораВчора202
За тижденьЗа тиждень402
За місяцьЗа місяць6308
ВсьогоВсього146517
Найбільше 651 : 03-28-2024

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45