Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

       Наукова бібліотека є структурним підрозділом Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ). Вона була започаткована у 1940 році як бібліотека тодішнього Ровенського державного учительського інституту. В подальші роки історичного розвитку та трансформації навчального закладу змінювала назву і його бібліотека: 1953-1967 рр. бібліотека Ровенського державного педагогічного інституту; 1967-1992 рр. бібліотека Ровенського державного педагогічного інституту імені Д. З. Мануїльського; 1992-1998 рр. – бібліотека Рівненського державного педагогічного інституту; 1998-2009 рр. – бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету. За успіхи, досягнуті в роботі, бібліотеку було переведено у 1988 році з 4-ї на 3-тю, а у 2004 році з 3-ї на 2-гу вищу категорію. З 2009 року вона має статус наукової  і, теперішня її назва - наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету. Очолює наукову бібліотеку – Грипич Світлана Никанорівна, доцент, відмінник освіти України.

      За підсумками наукової роботи РДГУ (2009-2010 навчальний рік) колектив бібліотеки отримав відзнаку «За наукові успіхи РДГУ» (2010 рік). За результатами Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна» у номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм» директора наукової бібліотеки, доцента Грипич С. Н. нагороджено Лауреатським дипломом (2011 рік). У 2012, 2015 рр. Грипич С. Н. стала переможцем у номінації «Менеджер науки РДГУ».

      Головним завданням наукової бібліотеки є інформаційне забезпечення освітнього, наукового, управлінського процесів РДГУ, що передбачає подальше формування фондів на різноманітних носіях, розширення  інформаційного сервісу і послуг, впровадження сучасних електронних технологій, надання широкого доступу до власних і світових інформаційних ресурсів, реалізацію наукових проєктів, удосконалення інших напрямів та функцій діяльності.

      До послуг студентів, викладачів, аспірантів, інших користувачів наукової бібліотеки 4 абонементи (в т. ч. 2 галузевих – суспільної літератури та нотно-музичної літератури), 2 читальні зали (в т. ч. зал періодичних видань) та 13 кафедральних бібліотек, роботі яких активно сприяють:  відділ комплектування та обліку фондів, інформаційно-бібліографічний відділ, відділ наукової обробки документів, відділ інформаційних технологій та підтримки автоматизованої комп’ютерної системи, сектор культурно просвітницької роботи, сектор науково-методичної діяльності.

      Основою наукової бібліотеки є історично сформований та постійно оновлюваний фонд, що нараховує понад півмільйона примірників друкованих та електронних видань різноманітних типів і видів (в т. ч. і праці науковців РДГУ). У фонді рідкісних і цінних видань зберігаються книги та журнали ХІХ століття (навчальна, наукова, довідкова, художня література). Створено депозитарний фонд дисертацій, які захищені у РДГУ.

      Однією із важливих складових ресурсної бази наукової бібліотеки є інформаційно-пошукові системи (традиційні, електронні), які є запорукою успішного використання фонду в освітньому і науковому процесах. З 2002 року в діяльність наукової бібліотеки впроваджена ліцензована комп’ютерна програмна система «УФД/Бібліотека» (базове програмне забезпечення). Електронні інформаційні технології розширюють можливості ефективного використання інформаційно-пошукових систем наукової бібліотеки: електронного каталогу, бібліографічних, реферативних та повнотекстових баз даних, власного вебсайту. Наукова бібліотека формує (поповнює) Інституційний репозитарій Рівненського державного гуманітарного університету науковими працями професорсько-викладацького колективу. Забезпечує доступ до Міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science та ін. Надає допомогу в реєстрації ORCID та створення акаунтів (профілів) науковців.  Наукова бібліотека розвиває  інші онлайнові форми обслуговування. Підтримується сторінка бібліотеки в соціальній мережі «Facebook».

      Бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування студентів, викладачів, аспірантів, інших категорій користувачів здійснюється в традиційному, електронному та віртуальному режимах. Традиційно наукова бібліотека пропонує своїм користувачам широкий спектр заходів, спрямованих на формування навичок інформаційної культури студентів та молодих науковців.  Особлива увага приділяється інформаційній діяльності. Семінари-практикуми, інформаційно-бібліографічні платформи, бібліопанорами, «Дні кафедри», цикл заходів «Наукові комунікації», інші форми та методи розкривають користувачам багатоаспектні інформаційні можливості бібліотеки університету, спрямовані на допомогу освітньому та науковому процесам.

      Одним із головних напрямів наукової діяльності є історико-краєзнавчий, що знаходить своє відображення у довгостроковому науковому проєкті «Історія РДГУ», започаткованому науковою бібліотекою у 2005 році. З 2009 року наукова бібліотека РДГУ є учасником реалізації загальнодержавного наукового проєкту «Україніка наукова» (науковий керівник – Національна бібліотека України імені В. Вернадського). Важливим науковим напрямом є робота, спрямована на збереження книжкових пам’яток, зокрема наукової паспортизації колекцій та окремих книг фонду рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки. Наукова бібліотека здійснює підготовку до друку монографій, навчальних посібників, бібліографічних, бібліографічних, інформаційно-методичних та інших видань з актуальних тем наукового, освітнього процесів, суспільного життя.

      Культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на підтримку  освітньої та наукової діяльності університету, самоосвіті, проводяться в рамках циклів: «Тобі, першокурснику», «Університетська освіта», «Пульс сьогодення», «Дата календаря», «Культура та мистецтво», «Література у просторі і часі».

      Наукова бібліотека продовжує розвиватися як сучасний науково-інформаційний комплекс та впевнено інтегрується у світовий інформаційний простір.

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні59
ВчораВчора436
За тижденьЗа тиждень953
За місяцьЗа місяць2376
ВсьогоВсього22986
Найбільше 785 : 10-06-2022

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45