Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

ВИДАННЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РДГУ

 Бібліографічні покажчики :

    Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 4. Мистецтвознавство. Культурологія : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2019. – 154 с.

avtoref.vup.4 

     У науково-допоміжному бібліографічному покажчику подано відомості про автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів наук мистецтвознавства та культурології, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

Покажчик призначений для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів закладів вищої освіти та всіх тих, хто здійснює наукові дослідження.

 

 

 

 

 

 

Перегляд у форматі PDF

 

     Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 3. Суспільні науки : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2019. – 117 с.

avt.dus.sysp.t      У науково-допоміжному бібліографічному покажчику подано відомості про автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів в галузі суспільних наук, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

   Покажчик призначений для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів закладів вищої освіти та всіх тих, хто здійснює наукові дослідження.

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд у форматі PDF

 

Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 2. Філологічні науки : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2018. – 56 с.

filol

 

У науково-допоміжному бібліографічному покажчику подано відомості про автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів філологічних наук, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

        Покажчик призначений для науковців, викладачіваспірантів, магістрантів, студентів закладів вищої освіти та всіх тих, хто здійснює наукові дослідження.

   

 

 

 

 

       Перегляд у форматі PDF

   Друковані праці Рівненського державного гуманітарного університету за 2014 рік : [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, О. В. Іванчук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 327 с.

2014 -

  

У покажчик включено бібліографічні описи монографій, підручників, методичних посібників, електронних документів, статей з журналів та збірників, тез та доповідей конференцій тощо. Подаються також описи дисертацій та авторефератів.

Покажчик розрахований на широке коло наукових, педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів, а також на працівників бібліотек та інформаційних служб.

 

 

 

 

Перегляд у форматі PDF

     Науковці РДГУ : А-Г [Електронний ресурс] : бібліогр. довідник. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, наукова бібліотека ;  уклад.: С. Н. Грипич, Н. В. Марчук. – Рівне : РДГУ, 2018.  – 1 електрон. опт. диск (CD-R) .

  

У першу частину  довідника (А-Г) включено бібліографічні описи монографій, підручників, методичних посібників, електронних документів, статей з журналів та збірників, тез та доповідей конференцій викладачів РДГУ. Подаються також описи дисертацій та авторефератів.

Довідник розрахований на широке коло наукових, педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів, а також на  працівників бібліотек та інформаційних служб.

 

 

 

 

       Перегляд у форматі PDF

 

 

Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. : (до Перших Міжнар. пед. читань пам’яті проф. Т. І. Поніманської) / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2018. – 59 с. – (Серія «Педагогічна»).

 У науково-допоміжний покажчик включено бібліографічні описи книг, публікацій із періодичних видань та наукових збірників, що надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ впродовж 2009–2018 рр. Окремим розділом  представлено літературу про наукову та громадську діяльність проф. Т. І. Поніманської.

 Матеріал у бібліографічному покажчику згруповано за розділами, а в межах розділу – в абетковому порядку прізвищ авторів і назв. Анотування документів здійснено частково.

Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх тих, хто цікавиться проблемами дошкільної  та спеціальної освіти.

        Перегляд у форматі PDF

   Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Педагогічні науки. Психологічні науки : наук.-доп. бібліограф. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад : С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2017. – 238 с.

  У науково-допоміжний бібліографічний покажчик увійшли автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів педагогічних та психологічних наук, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

 Інформаційний період документальних джерел  охоплює  1971 - 2016  рр. В межах кожного року інформація подається в алфавітному порядку прізвищ авторів. Довідково-пошуковий апарат видання містить іменний покажчик авторів з посиланням на відповідний номер позиції опису.

     Покажчик розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та усіх, хто цікавиться розвитком педагогічної та психологічної наук в Україні.

 

 

 

 

Перегляд у форматі PDF                                          

    Гуманізація освіти та виховання : рек. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 36 с. – (Серія «Педагогічна інноватика»).

            Перегляд у форматі PDF

    У рекомендаційний покажчик включено бібліографічні описи книг, публікації із періодичних видань та наукових збірників, що надійшли до фондів наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету протягом 2008–2017 рр. Матеріал групується за системою розділів, а в межах розділу – за абеткою авторів і назв. Анотування документів здійснено частково.

   Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх тих, хто цікавиться питаннями гуманізації освіти в Україні. 

 

      Електронні видання у фондах наукової бібліотеки РДГУ : бібліогр. покажч.  Вип. 1 / упоряд.: С. Н. Грипич, Б. С. Печончик, Н. Б. Коломієць. – Рівне : РДГУ, 2017. – 109 с.

elektr.vud

     Даний покажчик включає бібліографічні описи електронних видань наявних у фондах наукової бібліотеки РДГУ. Розміщення матеріалу – за галузями знань, в середині розділу – за абеткою авторів і назв.

    Видання носить довідково-інформаційний характер. Його призначенням є ознайомлення користувачів з електронними носіями інформації, наявними в науковій бібліотеці з можливістю їх подальшого використання. Буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх хто цікавиться інформацією на електронних носіях.

 

 

 

 

         Перегляд у форматі PDF

    Сторінками історії: Рівненський державний гуманітарний університет у книгах та періодичних виданнях (1940-2015) : наук.-допом. бібліогр. посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова, Л. В. Ковальчук, Л. С. Кушка. – Рівне : РДГУ, 2015. – 400 с. 

 У науково-допоміжному бібліографічному посібнику «Сторінками історії: Рівненський державний гуманітарний  університет у книгах та періодичних виданнях (1940-2015)» зібрано та систематизовано бібліографічні відомості, відображені на сторінках друкованих видань про основні періоди становлення, розвитку та діяльності Рівненського державного гуманітарного університету – центру вищої гуманітарної освіти, науки, мистецтва та культури.

  Бібліографічний посібник адресовано широкому колу науковців, педагогів, студентів, працівників бібліотек, всім, кого цікавить історія та сьогодення першого вищого навчального закладу Рівненщини – Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

 

        Перегляд у форматі PDF

Дочірні категорії

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні106
ВчораВчора142
За тижденьЗа тиждень1560
За місяцьЗа місяць1001
ВсьогоВсього40177
Найбільше 785 : 10-06-2022

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45