Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

ВИДАННЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РДГУ

 Бібліографічні покажчики :

    Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 4. Мистецтвознавство. Культурологія : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2019. – 154 с.

avtoref.vup.4 

     У науково-допоміжному бібліографічному покажчику подано відомості про автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів наук мистецтвознавства та культурології, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

Покажчик призначений для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів закладів вищої освіти та всіх тих, хто здійснює наукові дослідження.

 

 

 

 

 

 

Перегляд у форматі PDF

 

     Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 3. Суспільні науки : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2019. – 117 с.

avt.dus.sysp.t      У науково-допоміжному бібліографічному покажчику подано відомості про автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів в галузі суспільних наук, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

   Покажчик призначений для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів закладів вищої освіти та всіх тих, хто здійснює наукові дослідження.

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд у форматі PDF

 

Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 2. Філологічні науки : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2018. – 56 с.

filol

 

У науково-допоміжному бібліографічному покажчику подано відомості про автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів філологічних наук, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

        Покажчик призначений для науковців, викладачіваспірантів, магістрантів, студентів закладів вищої освіти та всіх тих, хто здійснює наукові дослідження.

   

 

 

 

 

       Перегляд у форматі PDF

 

Видатний педагог національного відродження України (Григорій Григорович Ващенко (1878–1967)) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне  : РДГУ, 2018. –  36 с. – (Серія «Електронна бібліотека» – «Класики педагогіки»).


Покажчик вміщує бібліографічні описи документальних джерел із фондів наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету, що представлені на віртуальній виставці «Видатний педагог національного відродження України» (Григорій Григорович Ващенко      (1878–1967)) (http://library.rshu.edu.ua/index.php/virtualni-vystavki/949-vistavka).

 

 

 

 

 

Перегляд у формі PDF

 

 

   Життя віддане дітям (Януш Корчак (1878–1942)) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2018. – 31 с. – (Серія "Електронна бібліотека" - "Класики педагогіки").


Бібліографічний покажчик вміщує описи документальних джерел із фондів наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету, що представлені на віртуальній виставці «Життя віддане дітям» (Януш Корчак (1878–1942)) .

 

 

 

 

Перегляд у формі PDF

 

   Друковані праці Рівненського державного гуманітарного університету за 2014 рік : [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, О. В. Іванчук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 327 с.

2014 -

  

У покажчик включено бібліографічні описи монографій, підручників, методичних посібників, електронних документів, статей з журналів та збірників, тез та доповідей конференцій тощо. Подаються також описи дисертацій та авторефератів.

Покажчик розрахований на широке коло наукових, педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів, а також на працівників бібліотек та інформаційних служб.

 

 

 

 

Перегляд у форматі PDF

     Науковці РДГУ : А-Г [Електронний ресурс] : бібліогр. довідник. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, наукова бібліотека ;  уклад.: С. Н. Грипич, Н. В. Марчук. – Рівне : РДГУ, 2018.  – 1 електрон. опт. диск (CD-R) .

  

У першу частину  довідника (А-Г) включено бібліографічні описи монографій, підручників, методичних посібників, електронних документів, статей з журналів та збірників, тез та доповідей конференцій викладачів РДГУ. Подаються також описи дисертацій та авторефератів.

Довідник розрахований на широке коло наукових, педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів, а також на  працівників бібліотек та інформаційних служб.

 

 

 

 

       Перегляд у форматі PDF

 

 

Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. : (до Перших Міжнар. пед. читань пам’яті проф. Т. І. Поніманської) / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2018. – 59 с. – (Серія «Педагогічна»).

 У науково-допоміжний покажчик включено бібліографічні описи книг, публікацій із періодичних видань та наукових збірників, що надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ впродовж 2009–2018 рр. Окремим розділом  представлено літературу про наукову та громадську діяльність проф. Т. І. Поніманської.

 Матеріал у бібліографічному покажчику згруповано за розділами, а в межах розділу – в абетковому порядку прізвищ авторів і назв. Анотування документів здійснено частково.

Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх тих, хто цікавиться проблемами дошкільної  та спеціальної освіти.

        Перегляд у форматі PDF

   Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Педагогічні науки. Психологічні науки : наук.-доп. бібліограф. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад : С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2017. – 238 с.

  У науково-допоміжний бібліографічний покажчик увійшли автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів педагогічних та психологічних наук, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

 Інформаційний період документальних джерел  охоплює  1971 - 2016  рр. В межах кожного року інформація подається в алфавітному порядку прізвищ авторів. Довідково-пошуковий апарат видання містить іменний покажчик авторів з посиланням на відповідний номер позиції опису.

     Покажчик розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та усіх, хто цікавиться розвитком педагогічної та психологічної наук в Україні.

 

 

 

 

Перегляд у форматі PDF                                          

    Гуманізація освіти та виховання : рек. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 36 с. – (Серія «Педагогічна інноватика»).

            Перегляд у форматі PDF

    У рекомендаційний покажчик включено бібліографічні описи книг, публікації із періодичних видань та наукових збірників, що надійшли до фондів наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету протягом 2008–2017 рр. Матеріал групується за системою розділів, а в межах розділу – за абеткою авторів і назв. Анотування документів здійснено частково.

   Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх тих, хто цікавиться питаннями гуманізації освіти в Україні. 

 

Дочірні категорії

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні225
ВчораВчора363
За тижденьЗа тиждень189
За місяцьЗа місяць5506
ВсьогоВсього159594
Найбільше 726 : 07-15-2024

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45