Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

ВИДАННЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РДГУ

 Біобібліографічні покажчики 

Серія "Академіки, доктори наук, професори РДГУ":

 

  Шеретюк Руслана Миколаївна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Слобода, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2018. – 88 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки, доктори наук, професори РДГУ» висвітлює життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність Шеретюк Руслани Миколаївни – доктора історичних наук, професора кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету. У покажчику зібрано і систематизовано бібліографію наукових праць, що вийшли друком окремими виданнями, а також опублікованих у наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

  Біобібліографічний покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам, студентам, працівникам наукових бібліотек та всім, хто цікавиться питаннями історичної та мистецтвознавчої науки.

 

Перегляд у форматі PDF

 

 

duchkivska.t.jpg

  Дичківська Ілона Миколаївна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Слобода, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 91 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки, доктори наук, професори РДГУ» висвітлює життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність Дичківської Ілони Миколаївни – кандидата педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т. І. Поніманської Рівненського державного гуманітарного університету. У покажчику зібрано і систематизовано бібліографію наукових праць, що вийшли друком окремими виданнями, а також опублікованих у наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису. 

 

vokal    Вокальчук Галина Миколаївна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2017. – 81 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

   Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки, доктори наук, професори РДГУ» висвітлює життєвий шлях, наукову та науково- педагогічну діяльність Галини Миколаївни Вокальчук – доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. У покажчику представлено бібліографію наукових праць, що вийшли друком окремими виданнями, а також опублікованих у наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях.

   Покажчик розрахований на широке коло науковців, педагогів, викладачів, аспірантів, студентів, працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться питаннями мовознавства.

 

         Перегляд у форматі PDF

 


 

 Постоловський Руслан Михайлович : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. Н. Грипич, М. П. Мельникович, Н. В. Марчук, І. Б. Шиховцова та ін. – Рівне : РДГУ, 2010. – 92 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

    У бібліографічному покажчику зібрано і систематизовано відомості про друковані праці ректора університету, кандидата історичних наук, професора, зав. кафедри всесвітньої історії Рівненського державного університету, члена-кореспондента Міжнародної слов’янської академії наук, члена-кореспондента Академії педагогічних і соціальних наук, Відмінника освіти України, Заслуженого діяча науки і техніки України Постоловського Руслана Михайловича, творчий і науковий доробок якого, виданий окремими виданнями, а також опублікований у наукових збірниках і періодиці. Укладачі намагалися найбільш повно відобразити наукові праці професора а також статті про нього. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

Покажчик складається з розділів:

  • Основні дати життя і наукової діяльності Постоловського Руслана Михайловича;
  • Бібліографія наукових праць професора Постоловського Руслана Михайловича;
  • Відкриття, авторські свідоцтва, патенти;
  • Наукова школа вченого;

-    Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Р. М. Постоловського;

-   Кандидатські дисертації, які виконуються під керівництвом Р. М. Постоловського;

  • Р. М. Постоловський – член редколегії наукових, науково-методичних журналів і збірників наукових праць;
  • Інтерв’ю. Бесіди. Рецензії. Публікації про Р. М. Постоловського;
  • Фотоматеріали;
  • Алфавітний покажчик назв наукових праць Руслана Михайловича Постоловського.

    Біобібліографічний покажчик може бути використаний фахівцями в галузі суспільних наук, в науково-методичній, науково-педагогічній та навчально-виховній діяльності.

       Перегляд у форматі  PDF

 

    Павелків Роман Володимирович : біобібліогр. покажч. / уклад. : С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова, Н. В. Марчук. – Рівне : РДГУ, 2010. – 110 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

    У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій діяльності Павелківа Романа Володимировича, доктора психологічних наук, професора, проректора РДГУ, директора Інституту психології та педагогіки, завідувача кафедри вікової та педагогічної психології, відмінника освіти України, заслуженого працівника освіти України, зібрано і систематизовано відомості про його творчий і науковий доробок, який нараховує понад 130 друкованих праць (за період 1986–2009 рр.), що вийшли окремими виданнями (підручники, навчальні посібники), а також опублікованих у наукових збірниках і періодиці. Наукова школа Р. В. Павелківа представлена окремим розділом. До покажчика включено також літературу про наукову та громадську діяльність науковця. 

    Бібліографічний покажчик розрахований на широке коло науковців, аспірантів, докторантів, педагогів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами психології.

      Перегляд у форматі PDF

  

    Ямницький Вадим Маркович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2015. – 65 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

     Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки, доктори наук, професори РДГУ» висвітлює життєвий шлях, наукову та науково-педагогічну діяльність Вадима Марковича Ямницького – доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету. У покажчику представлено бібліографію наукових праць, що вийшли друком окремими виданнями, а також опублікованих у наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянуто de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

    Покажчик адресовано психологам та науковим працівникам, аспірантам, студентам, працівникам бібліотек та всім, хто цікавиться питаннями та проблемами психології.

 

Перегляд у форматі PDF

 

   Литвиненко Світлана Анатоліївна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2015. – 76 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

         У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій діяльності Литвиненко Світлани Анатоліївни, доктора педагогічних наук, професора кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету, зібрано та систематизовано відомості про її наукові та науково-педагогічні здобутки, що вийшли друком окремими виданнями, а також опубліковані у наукових збірниках та періодиці. Покажчик на вичерпність на претендує.  В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

   Біобіббліографічний покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться питаннями педагогіки та психології.

 

 

 

       Перегляд у форматі PDF 

 

    Петренко Оксана Борисівна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2014. – 78 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

   Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки, доктори наук, професори РДГУ» висвітлює життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність Петренко Оксани Борисівни – доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики виховання, заступника директора з наукової роботи Інституту педагогіки і психології Рівненського державного гуманітарного університету, директора науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України при РДГУ. У покажчику представлено бібліографію наукових праць, що вийшли друком окремими виданнями, а також опублікованих у наукових  збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянуто de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

    Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, працівникам бібліотек та всім, хто цікавиться питаннями історії та теорії педагогічної науки та освіти.

 

       Перегляд у форматі PDF 

 

     Шугаєва Людмила Михайлівна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, Наук. б-ка; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2013. – 88 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ). 

  У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій діяльності Шугаєвої Людмили Михайлівни, доктора філософських наук, професора, зібрано та систематизовано відомості про її науковий та науково-педагогічний доробок, що вийшов окремими виданнями, а також опублікований у наукових збірниках та періодиці. Укладачі намагалися найповніше відобразити наукові праці вченого. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

    Біобібліграфічний покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, викладачів, педагогів, працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться філософськими науками.

  

        Перегляд у форматі PDF


 
Виткалов Володимир Григорович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, Н. В. Марчук. –Рівне: РДГУ, 2014. – 89 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

    У біобібліографічному покажчику зібрано і систематизовано відомості про друковані праці професора, кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри культурології РДГУ, засновника та головного редактора збірників наукових праць «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» і наукового альманаху «Актуальні питання культурології» Виткалова Володимира Григоровича, науковий доробок якого виданий окремими виданнями, а також опублікований у наукових збірниках і науковій періодиці. Укладачі намагалися найбільш повно відобразити наукові праці професора. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису. 

 

       Перегляд у форматі PDF

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні2
ВчораВчора242
За тижденьЗа тиждень208
За місяцьЗа місяць5525
ВсьогоВсього159613
Найбільше 726 : 07-15-2024

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45