Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Проблеми виховання дитини у педагогічній спадщині Я. Корчака

 

  11. Забута Т. В. Педагогічна творчість Януша Корчака / Т. В. Забута, М. Н. Ямницький ; Міжнар. пед. акад. Рівнен. екон.-гуманіт. ін-т. – Рівне, 1997. – 200 с.

  Досліджується творча спадщина Януша Корчака, видатного вихователя, лікаря та письменника. Узагальнюється його педагогічна концепція, глибоко досліджуються основні складові елементи унікальної виховної системи.

 

  12. Ханенко В. Характерні особливості педагогічного доробку Януша Корчака / В. Ханенко // Слово молодим дослідникам : зб. наук. пр. – Рівне : Волинські обереги, 1998. – С. 84–91.

  У статті аналізується внесок Януша Корчака в розробку проблем виховання дітей. Розкрито основні виховні положення та принципи, що були розроблені та використані у практиці видатним педагогом.

 

  13. Щербань П. М. Пам'ятай ім'я своє: заповіді сімейної педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів, в яких здійснюється підготовка пед. працівників / П. М. Щербань. – Київ : Вища шк., 2006. – 191 с.

  У посібнику розкривається сутність та заповіді традиційної сімейної педагогіки, висвітлюються проблеми сучасного українського виховання й формування національної самосвідомості у сім'ї. Окремий розділ даного посібника присвячений видатному польському педагогу, письменнику, лікарю, вченому, громадському діячу Янушу Корчаку. Особливу увагу приділено правилам виховання дітей та молоді.

 

  14. Антологія педагогічної думки. Януш Корчак (1878–1942) // Початкова освіта. – 2007. – № 8. – С. 1–16 (Вкладка).

  Публікація вміщує матеріали з листів Януша Корчака та його творів «Як любити дитину», «Коли я знову стану маленьким», «Сенат шаленців», «Мойсей», «Щоденник», подано рекомендації та поради щодо виховання дітей, виявлення і розвиток талантів та їх становлення у суспільстві.

 

  15. Забута Т. В. Дитяче самоврядування в педагогічній теорії та практиці: ретроспективний огляд / Т. В. Забута // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2008. – Вип. 40. – С. 140–147.

  У статті досліджується вихована система Януша Корчака, аналізується його педагогічна концепція. Визначено фактори формування та періоди становлення його виховної системи. Узагальнено та охарактеризовано педагогічний досвід Я. Корчака в становленні та розвитку системи дитячого самоврядування. Визначено структуру, зміст, етапи розвитку системи дитячого самоврядування, її соціально-формуючий гуманістичний характер. Визначено рівні та функції педагогічного керівництва Я. Корчака розвитком дитячого самоврядування.

 

  16. Шимановський М. «Реформувати світ – означає реформувати виховання» / М. Шимановський // Шкільний світ. – 2008. – № 36. – С. 12–14.

  Розглянуто основні проблеми учнівського самоврядування у педагогічній спадщині видатного польського педагога Януша Корчака. Стаття містить матеріали для педагогічних експериментів із самоврядування, що здійснювалися в умовах замкнутого соціального та педагогічного простору.

 

  17. Любарова В. Хто цей чоловік? – Педагог. Людина. (Януш Корчак) / В. Любарова // Дошкільне виховання. – 2010. – № 10. – С. 5–6.

  У статті висвітлено педагогічні ідеї польського педагога-гуманіста Януша Корчака, який зробив значний внесок у розвиток педагогічної думки. Використані його записи із щоденника, щодо системи виховання дітей.

 

  18. Цибулько Л. Г. Організація виховної роботи з безпритульними дітьми та дітьми-сиротами в історії й теорії педагогіки / Л. Г. Цибулько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 3. – С. 107–110.

  У статті висвітлено досвід практичної роботи видатних вітчизняних і зарубіжних педагогів у контексті організації виховного процесу з дітьми-сиротами. Автор висвітлив педагогічні погляди на виховання дітей польського педагога Януша Корчака та розкрив форми й методи, які він використовував у роботі з безпритульними вихованцями.

 

  19. Крутій К. Л. Дорослі, ставтеся до дитинства з пошаною (до 100-річчя педагогічної діяльності та 70-річчя від дня трагічної смерті в нацистському концтаборі «Треблінка» Януша Корчака) / К. Л. Крутій // Дошкільна освіта. – 2012. – № 2. – С. 4–10.

  У статті розглянуто постать Януша Корчака як педагога-гуманіста, висвітлюються педагогічні ідеї в основі яких він бачив пошук прихованих зв’язків між вихованням дітей і майбутнім, між дитинством та зрілим віком.

 

 

  20. Цибулько Л. Г. Організація соціально-педагогічної роботи з вихованцями-сиротами в педагогічній спадщині Я. Корчака / Л. Г. Цибулько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 1. – С. 108–112.

  У статті висвітлено основні форми, методи і прийоми, які використовував Януш Корчак у практичній соціально-педагогічній діяльності з вихованцями-сиротами.

 

  21. Ярославцева Л. Повернутися обличчям до дитини / Л. Ярославцева // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 1. – С. 4–9.

  У статті проаналізовано педагогічну спадщину Януша Корчака та розкрито основні гуманістичні ідеї педагога, які можуть стати законами в побудові гуманістичних відносин з дітьми.

 

  22. Проскура О. Життя, віддане дітям: Януш Корчак. Педагогічна спадщина: погляд сьогодні / О. Проскура // Дошкільне виховання. – 2015. – № 10. – С. 5–9.

  Стаття висвітлює педагогічні погляди Януша Корчака, в яких розглядаються вікові нормативи розвитку дитини й умови, що найкраще сприяють цьому розвитку та є актуальними й сьогодні.

 

 

Януш Корчак та його педагогічна система

 

  6. Забута Т. Основні елементи педагогічної системи Януша Корчака / Т. Забута // Педагогіка миру в навчально-виховному процесі школи і вузу : зб. наук. пр. – Рівне, 1995. – С. 41–42.

  У статті розглянуто педагогічну систему відомого педагога-гуманіста Януша Корчака, яка включає в себе широке коло проблем, що не втратили актуальності й сьогодні. Це питання виховання дітей в сім’ї та школі, соціальне значення праці дитини, самоврядування в дитячому колективі, проблеми саморегуляції поведінки.

 

  7. Денисюк С. Януш Корчак і українська педагогіка / С. Денисюк // Шлях освіти. – 2001. – № 1. – С. 44–48.

  У статті висвітлюється педагогічна система Януша Корчака з проблем рівноправності дітей та дорослих, права дитини, навчання та виховання дітей. Проведено порівняльний аналіз педагогічної системи польського педагога Януша Корчака і українських педагогів В. Сухомлинського та А. Макаренка.

 

  8. Забута Т. В. Гуманістичні засади педагогічної концепції Януша Корчака / Т. В. Забута // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, АПН України, Рівнен. економіко-гуманіт. ін-т. – Рівне : Ліста, 2001. – С. 160–163.

  У статті розглянуто педагогічну концепцію польського педагога, лікаря і письменника Януша Корчака. В педагогічній концепції обґрунтовані та розкриті погляди і переконання щодо відношення людини до соціальної дійсності, суті процесу виховання, типології дітей, концепції школи, підготовки вихователів, розвитку самовиховної активності дітей та ін.

 

  9. Забута Т. В. Мотивація трудової діяльності дітей в теорії розвитку колективу Януша Корчака / Т. В. Забута // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : зб. наук. пр. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – Вип. 3, ч. 2. – С. 168–170.

  У статті розглядаються питання мотивації трудової діяльності як важливого фактора організаційного розвитку колективу в педагогічній системі Януша Корчака. Звернуто увагу на цілі та ціннісні орієнтири трудової діяльності, формування відкритих комунікацій.

 

 

  10. Сисоєва С. О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова ; М-во освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 308 с.

  У навчальному посібнику розглянуто культурно-історичні та національні витоки розвитку педагогічної думки. Окремий розділ даного посібника присвячений видатному польському педагогу Янушу Корчаку, його літературній та науково-педагогічній спадщині. Висвітлено основні складові педагогічної системи педагога, як фактори формування особистості, педагогічна майстерність вихователя, взаємодія педагогів і вихованців, виховання дітей у сім’ї.

 

Інтернет-посилання

 

    43. Катинська Л . Л. Мета і завдання виховання. Український виховний ідеал : [презентація присвячена педагогічним поглядам Г.В. Ващенка] [Електронний ресурс] / Л.В. Л. Катинська. – 2018. – Режим доступу : http://www.myshared.ru/slide/1225972/ . – Заголовок з екрану.

  44. Поборники Незалежності - Григорій Ващенко [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=WLR4h41EbW8 . – Заголовок з екрану.

 Відеоролик присвячено Григорію Ващенку - основоположнику української національної педагогіки, педагогу-державнику.

  45. Чорна А . Творець національної педагогіки : (до 135-річчя від дня народж. Ващенка Григорія Григоровича) [Електронний ресурс] / А.А. Чорна ; пед. музей України. – 2013. – Режим доступу : http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/creator_of_national_pedagog/ . – Заголовок з екрану.

Праці видатного польського педагога Я. Корчака

 

 

  1. Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Я. Корчак. – Київ : Дух і літера, 2007. – 530 с. 

  «Дитя людське» – вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878–1942), які публікуються українською мовою. З різних за жанрами текстів (трактати, драми, щоденники тощо), зібраних під назвою, наданою укладачем, унаочнюється корчакова філософія дитиноцентризму, розроблена у жорсткому двадцятому сторіччі. Життя і творчість Януша Корчака – неперевершені скарби світового гуманізму.

 

 

 

  2. Корчак Я. Педагогічна публіцистика // Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна. – Київ : Центр навч. літер., 2007. – С. 613–621.

  До хрестоматії ввійшли окремі твори або уривки з них видатних педагогів зарубіжжя. Окремий розділ присвячено педагогічній спадщині Януша Корчака. У ньому вміщено статті, які друкувались в різних журналах (медичні, педагогічні та ін) і висвітлювали проблеми розвитку дитини, здоров’я, виховання, роль дитини у сім’ї та в суспільстві.

 

 

 

  3. Корчак Я. Із книги «Дитя салону» / Я. Корчак // Кур'єр Кривбасу. – 2016. – № 1-2-3 (314-315-316). – С. 143–162.

  Повість «Дитя салону» містить розділи «Пудель», «Гадання», «Про граматику». У ній зображено життя різних суспільних верств міста, спрямування їх характерів. Письменник не лише критикує сучасне йому суспільство, а й розвінчує поняття відносних ціностей, намагається розкрити перед читачем незмінну вартість життя, закликає в цій книзі до пошуку справжніх життєвих ідеалів.

   4. Корчак Я. Мацюсеві пригоди : повість-казка / Я. Корчак. – Київ : Веселка, 1978. – 331 с.

  Повість Януша Корчака «Мацюсеві пригоди» – один з кращих творів польської літератури для дітей, виховує в читачів почуття дружби, ненависті до воєн. Повість-казка про те, як малий Мацюсь став королем та які незвичайні та дивовижні пригоди його чекали під час його королювання.

  

  

  5. Корчак Я. У дитячому таборі : повість / Я. Корчак. – Львів, 1961. – 142 с.

  До кращих літературних творів видатного письменника Януша Корчака належить повість «У дитячому таборі», видана у 1911 році. Повість написана цікаво, з глибоким знанням дитячої душі та з великим прагненням зробити  головних героїв щасливими та радісними.

 

 

Сторінками життя та творчої діяльності Г. Г. Ващенка

 

  34. Григорій Ващенко: повернення в Україну / Львів. обл. орг. Всеукр. пед. т-ва ім. Г. Ващенка. – Львів, 2003. – 59 с.

 

  Серед імен непересічних українців-патріотів, закинутих недолею на чужину, що їх старанно замовчувала радянська система, але які проте все життя невтомно працювали для майбутнього своєї Батьківщини, чільне місце належить Григорію Ващенкові, видатному українському педагогові, письменникові, Українцеві з великої літери.

 

  35. Григорій Григорович Ващенко (1878–1967) // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. М. Бойко, В. Д. Бардінова, Л. Л. Безобразова та ін. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2004. – С. 426–459.

 

  У підручнику, в окремому розділі висвітлюється життєвий та творчий шлях українського вченого-педагога Г. Г. Ващенка, розглядаються його педагогічні ідеї, які є особливо актуальними у відродженні національної школи.

Повний текс

 

  36. Ващенко Григорій Григорович // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. У 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2. – С. 365–373.

 

  У педагогічному нарисі подається творча біографія Г. Г. Ващенка. Репрезентовано доробок педагога як індивідуального творця та виразника думок своєї епохи.

 

  37. Дічек Н. Григорій Ващенко як історик педагогіки / Н. Дічек // Шлях освіти. – 2003. – № 4. – С. 47–51.

 

  Стаття присвячена широко відомому нині українському вченому-педагогу і психологу Г. Г. Ващенку, чиє ім’я ще у 80-х роках ХХ ст. було не просто невідоме вітчизняним освітянам, але й перебувало під ідеологічною забороною. Зазначено, що вчений був поборником «збереження і розвитку культурно-освітніх національних традицій», вбачаючи їх витоки в народній педагогіці.

 

  38. Коваленко О. Заборонений Ващенко : (його ім’я в Україні знають далеко не всі) / О. Коваленко // Освіта України. – 2014. – 3 лют. (№ 5). – С. 15.

 

  У статті висвітлюється життєвий шлях видатного педагога Григорія Ващенка, який займає особливе місце в історії української педагогіки. Зазначено, що вчений у своїх працях багато уваги приділяв проблемам виховного ідеалу як меті виховання, в основу якого він поклав загальнолюдські та національні цінності, моральні закони творення добра і боротьби зі злом, за побудову справедливого ладу, виплеканого на любові та красі.

 

  39. Коваль О. Григорій Ващенко – людина-педагог-державник : (до 125-річчя із дня народження видатного українського педагога й психолога) / О. Коваль // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 2–3. – С. 145–149.

 

  У статті відображаються біографічні дані українського вченого-педагога Г. Г. Ващенка, висвітлюється його життєвий та творчий шлях, розглядаються педагогічні ідеї, які довгий час були під забороною.

 

  40. Кулик Н. Служіння Богові й Україні / Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – 16 листоп. (№ 46). – С.14–15.

 

  Стаття присвячена видатному вченому Григорію Ващенку, котрий залишив величезну педагогічну спадщину, яка може стати у пригоді ще не одному поколінню вчителів. Ученого називають «творцем української національної системи освіти» та «провідником українського ренесансу у рідній школі».

 

  41. Педагогічний музей : Г. Ващенко : віхи біографії // Директор школи. Україна. – 2007. – № 7. – С. 4–5.

 

  У статті представлено хронологію життя та творчості видатного національного педагога Григорія Ващенка.

 

  42. Сисоєва С. О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова ; М-во освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2003. – С. 261–267.

 

  У навчальному посібнику розглянуто культурно-історичні та національні витоки розвитку педагогічної думки. В окремому розділі представлено біографію видатного вченого-педагога Григорія Ващенка,  який своєю діяльністю сприяв становленню та розвитку особистісно орієнтованої педагогіки.

 

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні83
ВчораВчора202
За тижденьЗа тиждень412
За місяцьЗа місяць6318
ВсьогоВсього146527
Найбільше 651 : 03-28-2024

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45