Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

    Гон Максим Мойсейович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук. Н. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2013. – 96 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

   У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій діяльності Гона Максима Мойсейовича, доктора політичних наук, професора, зібрано та систематизовано відомості про його друковані праці, науковий доробок якого виданий окремими виданнями, а також опублікований у наукових збірниках і періодичних виданнях. Укладачі намагалися найповніше відобразити наукові праці професора. Покажчик не претендує на вичерпність. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

    Біобібліографічний покажчик адресований науково-педагогічним працівникам, вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться політичними науками, зокрема етнопологією.

        Перегляд у форматі PDF

     Вербець Владислав Володимрович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. Держ гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2013. – 106 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

     Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки, доктори наук, професори РДГУ» висвітлює творчий доробок та науково-педагогічну діяльність Вербця Владислава Володимировича – доктора педагогічних наук, професора, декана художньо-педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету. У покажчику представлено бібліографію наукових праць, що вийшли друком окремими виданнями, а також опублікованих у наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянуто de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису. 

    Покажчик розрахований на широке коло науковців, аспірантів, викладачів, педагогів, працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться питаннями педагогічної науки та соціологічними дослідженнями.

       Перегляд у форматі PDF

  

 

      Бомба Андрій Ярославович: біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, Н. В. Марчук. – Рівне : РДГУ, 2013. – 111 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).    

   У біобібліографічному покажчику зібрано і систематизовано відомості про друковані праці професора, доктора технічних наук, кандидата фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри інформатики і прикладної математики РДГУ, засновника та головного редактора збірника наукових праць «Волинський математичний вісник», академіка УНГА, дійсного члена НТШ, голови Рівненського осередку Українського математичного товариства Бомби Андрія Ярославовича, науковий доробок якого виданий окремими виданнями, а також опублікований у наукових збірниках і науковій періодиці. Укладачі намагалися найбільш повно відобразити наукові праці професора. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

    Біобібліографічний покажчик може бути використаний фахівцями в галузі технічних та фізико-математичних наук, у науково-методичній, науково-педагогічній та навчально-виховній діяльності.

        Перегляд у форматі PDF

 Швецова-Водка Галина Миколаївна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. – Рівне : РДГУ, 2012. – 179 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

 У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій діяльності Г. М. Швецової-Водки, доктора історичних наук, професора кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету, відомого вченого в галузі бібліографознавства, книгознавства, документознавства, зібрано та систематизовано відомості про її науковий доробок, який нараховує близько 270 друкованих праць (за період 1969–2011 рр.), що вийшли окремими виданнями (монографії, навчальні посібники, ін.) або опубліковані у наукових збірниках і періодиці. Укладачі намагалися  найбільш повно відобразити різні напрями наукової діяльності професора. До покажчика включено також літературу про наукову діяльність вченого.

  Біобібліографічний покажчик розрахований на широке коло науковців, аспірантів, викладачів, студентів, працівників бібліотек, інформаційних центрів та всіх тих, хто цікавиться педагогічними, історичними та соціально-комунікаційними науками, питаннями бібліотекознавства і бібліографії.

         Перегляд у форматі PDF

 

    Петрівський Ярослав Борисович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, Н. В. Марчук. – Рівне: РДГУ, 2012. – 66 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

  У біобібліографічному покажчику зібрано і систематизовано відомості про друковані праці професора, доктора педагогічних наук, проректора з навчально-виховної роботи Рівненського державного гуманітарного університету Петрівського Ярослава Борисовича, науковий доробок якого виданий окремими виданнями, а також опублікований у наукових збірниках і науковій періодиці. Укладачі намагалися найбільш повно відобразити наукові праці професора. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu відсутні деякі елементи бібліографічного опису. 

    Біобібліографічний покажчик може бути використаний фахівцями в галузі технічних та фізико-математичних наук, в науково-методичній, науково-педагогічній та навчально-виховній діяльності, а також у сфері наукового винахідництва.

       Перегляд у форматі PDF

 

    Поніманська Тамара Іллівна : біобліогр. покажч. : (до 55-річчя від дня народження) / уклад.: С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова, М. П. Мельникович. – Рівне : РДГУ, 2009. – 110 с. - (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

    У біобліографічному покажчику, приуроченому 55-річчю від дня народження Поніманської Тамари Іллівни, професора, кандидата педагогічних наук, проректора з наукової роботи, завідувача кафедри педагогіки і психології (дошкільної) Рівненського державного гуманітарного університету, відмінника освіти України зібрано і систематизовано відомості про її творчий і науковий доробок, який налічує 260 друкованих праць (за період 1979-2009 рр.), виданих окремими виданнями, а також опублікованих в наукових збірниках і періодиці. Наукова школа Т.І.Поніманської представлена окремими розділами. До покажчика включено також літературу про наукову та громадську діяльність вченого. 

    Біобліографічний покажчик розрахований на широке коло науковців, аспірантів, докторантів, працівників науково-методичних центрів, наукових бібліотек, педагогів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами дошкільної педагогіки в науково-методичній, науково-педагогічній та навчально-виховній діяльності.

         Перегляд у форматі PDF

 

     Воробйов Анатолій Миколайович : біобібліогр. покажч. : / уклад.: С. Н. Грипич, М. П. Мельникович, Н. В. Марчук. – 2-е вид., допов. і перероб.– Рівне : РДГУ, 2011. – 71 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

    У бібліографічному довіднику, приуроченому 65-річчю від дня народження професора А.М.Воробйова зібрано і систематизовано відомості про його творчий і науковий доробок, виданий окремими виданнями, а також опублікований в наукових збірниках і періодиці. Укладачі намагалися найбільш повно відобразити творчий доробок професора. Довідник побудовано за хронологічним принципом, а в межах року – в алфавітному порядку.

    Допоміжний апарат складається з іменного та алфавітного покажчика назв друкованих праць А.М.Воробйова.

 Бібліографічний довідник може бути використаний фахівцями в галузі педагогіки і психології в науково-методичній, науково-педагогічній та навчально-виховній діяльності.

        Перегляд у форматі PDF

 

 

    Мосієвич Олександр Степанович : біобібліогр. покажч.: (до 60-річчя від дня народження) / за ред. С. Н. Грипич; уклад.: М. П. Мельникович, Н. В. Марчук, Л. М. Буравкова.- Рівне : РДГУ, 2007. – 132 с. - (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

    У бібліографічному покажчику, приуроченому 60-річчю від дня народження Мосієвича Олександра Степановича, кандидата фізико-математичних наук, професора кафедри фізики, проректора з заочної форми навчання, голови профспілкового комітету РДГУ зібрано і систематизовано відомості про його творчий і науковий доробок, виданий окремими виданнями, а також опублікований в наукових збірниках і періодиці. Укладачі намагалися найбільш повно відобразити наукові праці професора. 

 Бібліографічний покажчик може бути використаний фахівцями в галузі молекулярної фізики, теплофізики, фізики полімерів в науково-методичній, науково-педагогічній та навчально-виховній діяльності.

       Перегляд у форматі PDF

 

    Колупаєв Борис Сергійович : біобібліогр. покажч : (До 70-річчя від дня народження) / за ред. С. Н. Грипич; Вступ. ст. М. А. Бордюк Уклад.: М. П. Мельникович, Н. В. Марчук, І. Б. Шиховцова та ін.- Рівне :  РДГУ, 2007. – 132 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

     У бібліографічному покажчику, приуроченому 70-річчю від дня народження доктора хімічних наук, професора, заслуженого працівника освіти і науки України, академіка Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук (м. Москва) , радника ректора РДГУ, завідувача кафедри фізики Бориса Сергійович Колупаєва, зібрано і систематизовано відомості про його творчий і науковий доробок, виданий окремими виданнями, а також опублікований в наукових збірниках і періодиці. Укладачі намагалися найбільш повно відобразити наукові праці професора.

   Бібліографічний покажчик може бути використаний фахівцями в галузі молекулярної фізики, теплофізики, фізики полімерів в науково-методичній, науково-педагогічній та навчально-виховній діяльності.

          Перегляд у форматі PDF

 Сяський Андрій Олексійович : біобібліогр. покажч.: (до 60-річчя від дня народження) / за ред. С. Н. Грипич ; уклад.: М. П. Мельникович, Н. В. Марчук. – Рівне : РДГУ, 2006. – 38 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

 У бібліографічному покажчику, приуроченому 60-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора А.О.Сяського, зібрано і систематизовано відомості про його творчий і науковий доробок, виданий окремими виданнями, а також опублікований в наукових збірниках і періодиці. Укладачі намагалися найбільш повно відобразити наукові праці професора.

    Бібліографічний покажчик може бути використаний фахівцями в галузі технічної механіки в науково-методичній та науково-педагогічній діяльності.

 

           Перегляд у форматі PDF

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні72
ВчораВчора118
За тижденьЗа тиждень180
За місяцьЗа місяць2871
ВсьогоВсього136074
Найбільше 675 : 02-12-2023

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45