Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

      Електронні видання у фондах наукової бібліотеки РДГУ : бібліогр. покажч.  Вип. 1 / упоряд.: С. Н. Грипич, Б. С. Печончик, Н. Б. Коломієць. – Рівне : РДГУ, 2017. – 109 с.

elektr.vud

     Даний покажчик включає бібліографічні описи електронних видань наявних у фондах наукової бібліотеки РДГУ. Розміщення матеріалу – за галузями знань, в середині розділу – за абеткою авторів і назв.

    Видання носить довідково-інформаційний характер. Його призначенням є ознайомлення користувачів з електронними носіями інформації, наявними в науковій бібліотеці з можливістю їх подальшого використання. Буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх хто цікавиться інформацією на електронних носіях.

 

 

 

 

         Перегляд у форматі PDF

   Берегиня дошкільної педагогіки (Софія Федорівна Русова, 1856–1940) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 48 с. – (Серія «Електронна бібліотека» ; блок «Класики педагогіки»).

rysova

   

    Бібліографічний покажчик вміщує описи документальних джерел із фондів наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці «Берегиня дошкільної педагогіки» (Софія Федорівна Русова, 1856–1940).

 

  

 

 

 

 

Перегляд у форматі PDF

    Сторінками історії: Рівненський державний гуманітарний університет у книгах та періодичних виданнях (1940-2015) : наук.-допом. бібліогр. посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова, Л. В. Ковальчук, Л. С. Кушка. – Рівне : РДГУ, 2015. – 400 с. 

 У науково-допоміжному бібліографічному посібнику «Сторінками історії: Рівненський державний гуманітарний  університет у книгах та періодичних виданнях (1940-2015)» зібрано та систематизовано бібліографічні відомості, відображені на сторінках друкованих видань про основні періоди становлення, розвитку та діяльності Рівненського державного гуманітарного університету – центру вищої гуманітарної освіти, науки, мистецтва та культури.

  Бібліографічний посібник адресовано широкому колу науковців, педагогів, студентів, працівників бібліотек, всім, кого цікавить історія та сьогодення першого вищого навчального закладу Рівненщини – Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

 

        Перегляд у форматі PDF

  Наукові праці Рівненського державного гуманітарного університету („Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту”, 2008-2013 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. Ч. V / РДГУ, Наукова бібліотека ; за ред. С. Н. Грипич ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, О. В. Іванчук, Л. С. Кушка. – Рівне : РДГУ, 2015. – 444 с.

У науково-допоміжний покажчик включено бібліографічні описи наукових статей, які були надруковані у збірниках наукових праць РДГУ "Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету", (випуски 40-50) та реферати до них трьома мовами (українською, російською та англійською). 

Публікації згруповані за розділами:

- Збірники наукових праць РДГУ „Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту”, (випуски 40-50);

- Наукові праці та реферати до них.

   Матеріал у покажчику розміщено за українською абеткою прізвищ авторів.    

   Допоміжний апарат складається : з авторського покажчика, покажчика персоналій та покажчика назв. Бібліографічний покажчик носить довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.

       Перегляд у форматі PDF

    Наукові праці Рівненського державного гуманітарного університету («Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» 2005-2008 рр.) : бібліогр. покажч. Ч. IV / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2015. – 96 с.

   У покажчик включено бібліографічні описи наукових статей, які були надруковані у збірниках наукових праць РДГУ «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» (2005-2008 рр.; Випуски 31-39).

Публікації згруповані за двома розділами:

- Збірники наукових праць РДГУ «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» (2005-2008 рр.; Випуски 31-39).

-Наукові праці.

 Описи статей розміщено в алфавітному порядку авторів. Склад авторів відображено в допоміжному авторському покажчику. Крім авторського, у покажчику є покажчик назв та персоналій.

 Бібліографічний покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для працівників бібліотек.

        Перегляд у форматі PDF

   Наукові праці Ровенського державного педагогічного інституту (1953–1967) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / РДГУ, Наукова бібліотека ; за ред. С. Н. Грипич ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 92 с.

   У науково-допоміжний покажчик включено бібліографічні описи наукових збірників, матеріалів наукових конференцій Ровенського державного педагогічного інституту (тепер – Рівненського державного гуманітарного університету) за період з 1953 по 1967 рр.

    Покажчик носить довідково-бібліографічний характер. Призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для працівників бібліотек, інформаційних служб та всіх, хто цікавиться історією розвитку науки Рівненського державного гуманітарного університету.

   

 

        Перегляд у форматі PDF

   Менеджмент як наука і мистецтво управління : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, О. В. Братащук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 85 с.

    До науково-допоміжного покажчика увійшла бібліографічна інформація про книги, статті з журналів та наукових збірників з 2011 по червень 2016 рр. Матеріал систематизований за тематичними розділами, в межах розділів – в абетковому порядку. Покажчик адресований викладачам і студентам, які вчаться за напрямами пiдготовки «Менеджмент» та «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

 

 

 

 

 

 

         Перегляд у форматі PDF

     Використання інформаційних технологій у сучасному виховному процесі : реком. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2016. –38 с. –(Серія «Педагогічна інноватика»)

  У рекомендаційний покажчик включено бібліографічні описи книг, публікації із періодичних видань та наукових збірників, що надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ протягом 2007–2016 рр. Матеріал групується за системою розділів, а в межах розділу – за абеткою авторів і назв. Анотування документів здійснено частково.

   Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх тих, хто цікавиться питаннями впровадження інформаційних технологій у сучасний виховний процес.

 

 

 

         Перегляд у форматі PDF

 Друковані праці Рівненського державного гуманітарного університету за 2013 рік : бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т., наукова бібліотека ; уклад. : С. Н. Грипич, Н. В. Марчук, О. В. Слобода. – Рівне : РДГУ, 2015. – 321 с.

dryk2013

     У покажчик включено бібліографічні описи монографій, підручників, методичних посібників, електронних документів, статей з журналів та збірників, тез та доповідей конференцій тощо. Подаються також описи дисертацій та авторефератів.

     Покажчик призначений для широкого кола наукових, педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів, а також для працівників бібліотек.

 

 

  

 

        Перегляд у форматі PDF

    Психологічні аспекти вікової генези особистості: пошук, інновації, ресурс : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка; уклад.: С.Н.Грипич, О.В.Іванчук, Л.В.Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2016.– 86 c.

    Науково-допоміжний бібліографічний покажчик містить бібліографічні описи книг, публікацій із періодичних видань та наукових збірників, що надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ за останні десять років. Матеріал групується за системою розділів, а в межах розділу – за абеткою авторів і назв. Окремі бібліографічні записи анотовані. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

      Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх тих, хто цікавиться питаннями вікової генези особистості.

 

 

  

         Перегляд у форматі PDF

Дочірні категорії

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні111
ВчораВчора211
За тижденьЗа тиждень1091
За місяцьЗа місяць6538
ВсьогоВсього91406
Найбільше 785 : 10-06-2022

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45