Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Педагогічна майстерність вихователя дошкільного навчального закладу

 

 aa010 photo-resizer.ru

  1. Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – 2-ге вид. – Суми : Університет. кн., 2018. – 318 с.

  В посібнику охарактеризовано сутність і складові педагогічної майстерності вихователя дошкільного закладу, методику педагогічного впливу на вихованців. Практичні та лабораторні заняття націлені на поглиблення професійних знань, умінь та навичок й самовдосконалення в процесі самостійної педагогічної діяльності. Значну увагу приділено інтерактивним технологіям навчання.

 

 143 photo-resizer.ru

  2. Леус І. Заглянемо до скрині творчості педагогів, або Конкурс педагогічної майстерності в дошкільному закладі / І. Леус, О. Смаль // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2016. – № 5. – С. 38–43.

  Стаття розповідає про досвід проведення конкурсу педагогічної майстерності в дошкільному навчальному закладі.

 

 

 g2 photo-resizer.ru

 3. Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Поніманська, Н. М.Горопаха, І. М. Дичківська та ін. – Київ : Міленіум, 2007. – 243 с.

    Посібник є узагальненням досвіду з підготовки фахівців дошкільної освіти за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Представлено навчальні програми провідних курсів підготовки фахівця у галузі дошкільної освіти, педагогічній культурі та майстерності майбутнього вихователя, тематику практичних, семінарських та лабораторних занять, завдання для самостійної роботи студентів з кожної дисципліни.

 

 

 g1 photo-resizer.ru

 4. Пихтіна Н. П. Основи педагогічної техніки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Пихтіна. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 312 с.

  У посібнику представлені лекції, практикум, робоча програма, опорні схеми з навчальної дисципліни "Основи педагогічної техніки", вибіркової дисципліни професійної підготовки фахівців дошкільної освіти. У додатках до посібника зібрані зразки виконання завдань для самостійної роботи студентів та індивідуальних творчих завдань.

 

 

 125 photo-resizer.ru

 5. Половецька С. О. Тиждень педагогічної майстерності: розробка інтегрованих занять здоров'язбережувального спрямування / С. О. Половецька // Дошкільний навчальний заклад. – 2018. – № 5. – С. 30–44.

 Однією з ефективних і дієвих форм роботи зі створення здоров’язбережувального простору для формування культури здоров’я дітей дошкільного віку є проведення тижня педагогічної майстерності.

 

 

 aa017 photo-resizer.ru

 6. Поніманська Т. І. Основи педагогічної майстерності : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготов. 6.010101 “Дошк. освіта” / Т. І. Поніманська, О. А. Козлюк ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Каф. педагогіки і психології (дошк. та корекц.). – Рівне : РДГУ, 2014. – 70 с.

   У навчально-методичному посібнику розглядаються питання удосконалення професійної підготовки вихователя дошкільного навчального закладу на основі синтезу психолого-педагогічних знань і умінь та здатності творчо застосовувати їх у майбутній професійній діяльності.

 

 

 129 photo-resizer.ru

  7. Романюк І. Перспективний педагогічний досвід: як презентувати : [педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу] / І. Романюк // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – № 1. – С. 4–14.

     В статті зазначається, що професійна майстерність завжди є плодом тривалої практичної праці педагога – праці осмисленої, наповненої вдумливими роздумами над різними проблемами своєї діяльності та способами їх розв’язання. Звісно, досягти високої професійної майстерності нелегко, але можливо, якщо надавати методичну допомогу педагогам, зокрема навчити їх упроваджувати ефективні технології й методики в освітній процес, узагальнювати й презентувати власний педагогічний досвід.

 

 

 133 photo-resizer.ru

  8. Тристан А. Бути педагогом. Запрошення до рефлексії / А. Тристан // Дошкільне виховання. – 2018. – № 12. – С. 27.

   Закінчити педагогічний заклад будь-якого рівня акредитації й отримати диплом педагога – не означає ним бути. Педагог не може просто «відбувати» свій робочий час. Він має проживати його разом з дітьми. Кожна його зустріч із вихованцем має стати маленьким дивом для дитини. Їй потрібно нести любов, радість, мотивацію, віру та натхнення. Саме ці питання розглядаються в статті.

 

 

 202 photo-resizer.ru

  9. Туженкова Ю. Методичне об'єднання – ефективна форма роботи з підвищення фахової майстерності вихователів / Ю. Туженкова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 8. – С. 46–53.

  Автор статті розповідає про роботу методичного об'єднання вихователів-методистів ДНЗ.

 

 

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні111
ВчораВчора211
За тижденьЗа тиждень1091
За місяцьЗа місяць6538
ВсьогоВсього91406
Найбільше 785 : 10-06-2022

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45