Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Філософська система відомого просвітителя

 ss0005 photo-resizer.ru

  12. Державно-правові погляди Жан-Жака Руссо // Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / М. І. Мірошниченко, В. І. Мірошниченко. – Київ : Атіка, 2007. – С. 97–99.

  У розділі посібника висвітлюються філософські погляди Жана-Жака Руссо на державно-правову сферу суспільного життя. Зазначається, що головною ідеєю філософської думки є незалежність, свобода та природний стан рівності людини.

 

 

  13. Естетичні концепції Жан-Жака Руссо у художніх модифікаціях українських духовних діячів // Український літературний європеїзм : монографія / В.В. Г. Матвіїшин. – Київ : Академія, 2009. – С. 205–212.

  В окремому розділі монографії відзначається філософсько-мистецька спадщина Ж.-Ж. Руссо. Зроблено типологічне зіставлення його творчої розробки з філософсько-естетичними поглядами українських мислителів.

 

 

  14. Жан-Жак Руссо // Історія вчень про державу і право : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / О.М. М. Мироненко, В. п. Горбатенко. – Київ : Академія, 2010. – С. 172–179.

  У посібнику, у розділі «Державно-правове вчення у Франції» розглядаються філософські погляди видатних мислителів, зокрема Жан-Жака Руссо, на соціальне середовище у творенні особистості. Акцентується увага на політико-правовому вченні мислителя, що позначилося на суспільній свідомості сучасності.

 

 ss0008 photo-resizer.ru

  15. Лисюк В . Філософська система Ж.-Ж. Руссо / В. Лисюк // Вісник кафедри педагогіки початкової освіти : зб. наук. пр. викладачів, студентів пед. ф-ту Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту та вчителів загальноосвіт. шкіл. – Рівне : РДГУ, 2011. – № 4 : Професійний розвиток педагога. – С. 102–103.

  У статті вважають філософську систему Жан-Жака Руссо, яка є складною і багатозначною. Однією з головних проблем, які досліджував видатний мислитель є проблема людини та її істинна сутність.

 

 

  16. Руссо й націоналізм // Історія політичної думки / Дж. Г. Себайн, Т. Л. Торсон. – Київ : Основи, 1997. – С. 525–527.

  Розглянуто політичну філософію Ж.-Ж. Руссо, в якому він пропагував філософський раціоналізм й систему природного права.

 

 

  17. Соціально-філософська концепція Ж.-Ж. Руссо // Історія зарубіжної літератури ХVII–XVIII століття : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко. – Київ : ЦУЛ, 2009. – С. 126–133.

  Розглянуто соціально-філософську концепцію видатного філософа, письменника, соціолога, історика, композитора Ж.-Ж. Руссо. Доступно описано філософські погляди на чисте почуття, свободу особистих взаємин, що висвітлені в романі «Нова Елоїза» Жан-Жака Руссо.

 

 

  18. Сповідальна традиція в ій європейській філософії: від Августіна до Ж.-Ж. Руссо // Етика спілкування : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / В. А. Малахов. – Київ : Либідь, 2006. – С. 29–40.

  У посібнику представлено етичну проблематику людського спілкування на прикладі вихідних підходів до неї в давній та сучасній філософській думці. Окремим розділом висвітлено філософську концепцію становлення та розвитку особистості Ж.-Ж. Руссо, яка відтворена у творі «Сповідь».

 

 

  19. Уявлення про державу і право Жан-Жака Руссо // Філософія права : навч. посіб. / О. О. Бандура, С. А. Бублик, М. Л. Заінчковський та ін. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – С. 108–111.

  Розглянуто філософсько-правові погляди Жана-Жака Руссо, що викладені у творі «Суспільний договір». Мислитель стверджував, що потрібно запровадити демократію для функціонування нових форм держави і права.

 

 

 

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні1
ВчораВчора242
За тижденьЗа тиждень207
За місяцьЗа місяць5524
ВсьогоВсього159612
Найбільше 726 : 07-15-2024

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library@rshu.edu.ua

тел. (0362) 63 33 45