НАУКА – ПРОДУКТИВНА СИЛА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Киплинг
Шаблоны joomla

Друк
             untitled

Якщо цікавість належить до серйозних проблем, 
то вона вже іменується наукою

Марія Ешенбах

     Наука - соціальнозначуща сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення та систематизація об'єктивних знань про навколишній світ. За допомогою науки усі знання, накопичені людством упродовж усієї історії, акумулюються, примножуються та передаються наступним поколінням. Саме наука робить можливим безперервний розвиток, прогрес людської цивілізації, відкриваючи усе нові й нові закони будови світу та принципи його функціонування. Крім того, наука – це і складова частина духовної культури суспільства і система знань, яка охоплює не тільки фактичні дані про предмети оточуючого світу, людської думки та дії, а й певні форми та способи усвідомлення їх.

Дати чітке визначення поняття «наука» досить складно. Завдяки своїй багатогранності вона охоплює досить широке коло питань. Існує багато трактувань науки.  Її розглядають як:

·        специфічну   форму  суспільної свідомості, основу  якої являє система знань;

· процес   пізнання  закономірностей об'єктивного світу;

·        певний вид суспільного розподілу праці;

·  один  з важливих факторів суспільного розвитку;

· процес  виробництва  знань  та їх використання.

Мета науки - вивчення, пояснення та передбачення процесів і явищ дійсності, що є предметом її дослідження.

 

Наука створена для безпосереднього вивчення суттєвих сторін усіх явищ природи, суспільства та мислення. Типовою ознакою і основною функцією науки є пізнання об'єктивного світу.

Предметом науки є пов’язані між собою форми руху матерії або особливості їх відображення у свідомості людей. Саме матеріальні об’єкти природи визначають існування багатьох галузей знань, які об’єднуються у три великі групи наук:

·        природничі (фізика, хімія, біологія);

·  суспільні  (економічні,  філологічні, історичні);

·  науки про мислення (філософія, логіка, психологія).

Важливою рисою науки є її активний пошуковий характер. Наука повинна постійно змінюватися і розвиватися, знаходити нові рішення і результати, інакше, вона перестане бути наукою, втратить свою суть.

Таким чином, наука – це динамічна система знань, які розкривають нові явища у суспільстві, природі з метою використання їх у практичній діяльності людей.

Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету пропонує віртуальну виставку «НАУКА – ПРОДУКТИВНА СИЛА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА», яка містить перелік документів, що надійшли до фондів бібліотеки за останні роки, а саме: навчальні посібники, підручники, монографії, статті із періодичних видань.

Розділи віртуальної виставки :

1.     Виникнення науки та її еволюція

2.     Роль науки у розвитку суспільства

3.     Видатні науковці світу

4.     Організація наукової діяльності

5.     Інтернет-ресурси

6.     Відеоматеріали

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

78010
СьогодніСьогодні37
ВчораВчора162
На цьому тижніНа цьому тижні818
В цьому місяціВ цьому місяці4644
ВсьогоВсього78010
Statistik created: 2018-07-20T01:59:20+03:00
194.44.245.20