Практичний психолог – професія сучасності

Друк

   tut

Вдало вибери професію,

Вклади в неї душу,

Тоді щастя само тебе відшукає.

(К. Д. Ушинський)

  Актуальність деяких професій стає все більшою в умовах зростаючої складності світу та прискорення науково-технічного прогресу. До них належить і професія психолога, яка на сьогоднішній день є особливим видом діяльності, а також вимагає певних особистісних якостей, особливої структури світогляду.

  Професія "психолог" з'явилася в XX столітті. Процес її формування неоднаково протікав в різних країнах та сферах соціального життя. Найбільший розвиток вона отримала в США, Великобританії, Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії.

  Сьогодні, коли суспільні процеси стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у взаєминах між людьми, в колективах та родинах. У зв’язку з дефіцитом спілкування, підвищилась роль практичних психологів, діяльність яких найбільш визнана у сфері педагогічної, медичної, соціальної, консультаційної психології. Активно розвиваються й інші напрямки практичної психології: економічна, юридична, спортивна, військова.

  У нашій країні проблема підготовки практичних психологів найбільшу актуальність набула останнім часом, тому що з'явилися предметні сфери, де знадобилася допомога кваліфікованих психологів-професіоналів. Бурхливий розвиток різних галузей, тісно пов’язаних з економічними і соціальними проблемами суспільства, вимагає підготовки практичних психологів у галузі реклами, промисловості, бізнесу, менеджменту, консультативної та терапевтичної практики. Потреби цих галузей стимулюють технологічну, інструментально-технічну підготовку майбутніх психологів. У той же час часто забутими залишаються цінності, етичні аспекти мотивації, тобто основний компонент особистості, що визначає якість і специфіку діяльності майбутніх практичних психологів. В першу чергу це стосується формування професійної спрямованості, яка є системоутворюючим фактором підготовки професійних психологів. Однак психолого-педагогічні традиції формування і професійного розвитку особистості, які на сьогоднішній день накопичені в психологічних та педагогічних науках, і досі явно недостатньою мірою використовуються в системі підготовки практичних психологів. Адже безумовно важливим є практичний підхід до навчання, можливість навчатися у професіоналів, які постійно займаються терапевтичною психологічною практикою. Не менш важливими є психологічні тренінги, які розвивають майбутніх психологів і як фахівців, і як особистість.

  В рамках діяльності «Центру психолого-педагогічної інформації» наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету пропонує своїм користувачам віртуальну виставку: «Практичний психолог – професія сучасності».

  Виставка презентує видання, що є  у фондах наукової бібліотеки РДГУ  і містить наступні розділи:

1. Психолог як особистість і професіонал

2. Основні напрямки професійної діяльності практичного психолога:

 - психодіагностика

 - психологічне консультування

 - психопрофілактика

 - психологічна корекція

 - психологічна реабілітація

3. Інтернет-посилання

  Віртуальна вставка розрахована на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, психологів, студентів та всіх тих, хто цікавиться питаннями психологічної науки.

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.