Реферативна база даних

 Реферативна база даних

 Реферува́ння — це одна з найбільш широко розповсюджених письмових форм  отримання інформації. У порівнянні з анотуванням реферування є досконалішим методом обробки джерел інформації: якщо в анотації приводиться лише короткий перелік питань, що розглядаються, то в рефераті викладається сутність питань та наводяться найважливіші висновки.

 Рефера́т (лат. refero — доношу, повідомляю, переказую.) — це стислий виклад змісту первинного документа з основними фактичними відомостями та висновками і без інтерпретації чи критики. При реферуванні здійснюється мікроаналітичне згортання інформації, і тому реферат більш повно розкриває зміст першоджерела, ніж інші продукти аналітико-синтетичної обробки документів. Це процес аналізу первинного документа, складання реферату. Реферат передбачає скорочення фізичного обсягу первинного документа, його основного  змісту (основних положень, фактичних даних, результатів, висновків).   

ууууу2

 Інститут проблем реєстрації інформації НАН України з 1995 р., а з 1999 р. – спільно з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, здійснює формування реферативної бази даних «Україніка наукова» української наукової літератури та випуск тематичних серій Українського реферативного журналу «Джерело». До реалізації цього загальнодержавного наукового проекту долучаються інші бібліотеки, в тому числі і бібліотеки закладів вищої освіти ІІІ – IV рівнів акредитації. З 2009 р. партнером у формуванні Всеукраїнської реферативної бази даних «Україніка наукова» є і наукова бібліотека РДГУ. В рамках цього проекту здійснюється реферування збірників наукових праць РДГУ «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти», «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку», «Інноватика у вихованні», «Психологія: реальність і перспективи». Реферати статей з цих збірників друкуються в Українському реферативному журналі (УРЖ) «Джерело» (Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво). З метою повнішого відображення результатів наукових робіт викладачів РДГУ у світовому інформаційному просторі та організації міждержавного обміну реферативною інформацією наукова бібліотека РДГУ надає реферати статей трьома мовами: українською, російською та англійською. 

        На сайті наукової бібліотеки РДГУ реферати статей  зі збірників наукових праць РДГУ "Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти», «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку», «Інноватика у вихованні», «Психологія: реальність і перспективи» подаються у зворотно-хронологічній послідовності випусків українською та англійською мовами.

 

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.