Правила користування

Друк

ПРАВИЛА
користування науковою бібліотекою Рівненського державного гуманітарного університету
1. Наукова бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом РДГУ. Фонди її є складовою загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

2. Право користуватися бібліотекою мають студенти, професорсько-викладацький склад, співробітники, аспіранти університету. Читачі із інших навчальних закладів та установ обслуговуються лише в читальних залах.

3. Читацький квиток видається користувачам бібліотеки після пред’явлення документа, який засвідчує їх особу (паспорта, студентського квитка, залікової книжки).

4. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

5. Читацький квиток потрібно пред’явити кожного разу при одержанні книг та іншої інформації в усіх відділах.

6. На початку кожного навчального року всім студентам РДГУ необхідно проходити перереєстрацію.

7. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взята.

8. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам та програмам.

9. Художня література та періодичні видання на абонементах видаються в кількості не більше 3-х примірників строком на 15 днів.

10. Рідкісні і цінні видання, дисертації, інша література обмеженого користування та видання на електронних носіях видаються лише в читальних залах.

11. Читачів-боржників бібліотека не обслуговує.

12. Одержуючи книги, читач повинен переглянути їх і при виявленні дефектів заявити про це бібліотекареві. Інакше відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

13. З читальних залів категорично забороняється виносити взяті бібліотечні книги.

14. В разі загублення або пошкодження книги читач повинен замінити її відповідною або такою, яку бібліотека визнає рівноцінною.

15. На час літніх канікул студенти та викладачі повинні повернути до бібліотеки книги та інші отримані матеріали.

16. Читачі, що закінчують ЗВО, повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

17. За порушення правил читач втрачає можливість користуватися літературою на всіх пунктах обслуговування строком від 1 до 6 місяців.Витяг із правил користування науковою бібліотекою РДГУ
складений на основі Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну 
справу”, „Примірного положення про бібліотеку ВНЗ 3-4-го рівнів
акредитації” та „Типових правил користування бібліотекою вищого
закладу освіти Міністерства освіти України”, "Типових правил користування
бібліотеками в Україні", „Положення про наукову
бібліотеку РДГУ”.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.