Біобібліографічні покажчики
Друк

 

 

Надія Онисимівна Супрун-Яремко –

доктор мистецтвознавства, професор кафедри музичного фольклору інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка в Україні.

 

 

 

 

 

    Супрун-Яремко Надія Онисимівна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ;  уклад. : С. Н. Грипич, І. Б.  Шиховцова. – Рівне: РДГУ, 2012. – 125 с. – (Діячі культури та мистецтв РДГУ).

    У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій та творчій діяльності Супрун-Яремко Надії Онисимівни, доктора мистецтвознавства, професора кафедри музичного фольклору інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка в Україні, зібрано та систематизовано відомості про її друковані праці, творчий і науковий доробок якої виданий окремими виданнями, а також опублікований у наукових збірниках і періодичних виданнях. Укладачі намагалися найбільш повно відобразити наукові праці професора. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

    Біобібліографічний покажчик розрахований на широке коло науковців, аспірантів, викладачів, педагогів, працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться педагогічними та мистецтвознавчими науками.

ПЕРЕГЛЯД У ФОРМАТІ PDF

Друк

 

 Литвинчук Анатолій Іванович –

 

професор, кандидат історичних наук, Заслужений працівник культури України, радник ректора РДГУ.

 

 

 

    Литвинчук Анатолій Іванович : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова, М. П. Мельникович. – Рівне : РДГУ, 2011. – 133 с.

    У бібліографічному покажчику, присвяченому науковій та громадсько-політичній діяльності Литвинчука Анатолія Івановича, професора, кандидата історичних наук, Заслуженого працівника культури України, радника ректора РДГУ, зібрано і систематизовано відомості про його творчий і науковий доробок, який нараховує понад 100 друкованих праць (за період 1957-2010 рр.), що вийшли окремими виданнями (підручники, навчальні посібники), а також опублікованих у наукових збірниках і періодиці. До покажчика включено також літературу про наукову та громадську діяльність Анатолія Івановича. 

    Біобібліографічний покажчик розрахований на широке коло науковців, аспірантів, докторантів, педагогів, студентів та всіх, хто цікавиться життям та діяльністю А. І. Литвинчука.

ПЕРЕГЛЯД У ФОРМАТІ PDF

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.