Електронний довідково-пошуковий апарат

Друк

Електронний каталог (ведеться з 2002 р.)

   До його складу входять книги, брошури, СD, DVD,  журнальні статті та частини документів (статті із збірників). Ретроспективно до бази даних електронного каталогу внесено бібліографічні записи видань фонду наукової бібліотеки ( з усіх галузей знань)  за 1995-2002 рр.

Електронні бази даних  (ЕБД):

Бібліографічні:

-  періодичні видання, які надходять до наукової бібліотеки РДГУ;

-  видання іноземними мовами;

-  наукові праці викладачів РДГУ (книги, статті із збірників та журналів);

- книгозабезпечення освітнього процесу РДГУ (в т. ч. аспірантури);

-  автореферати дисертацій, які отримує наукова бібліотека РДГУ;

- рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки РДГУ.

Реферативні: 

-  реферати статей із збірників  наукових праць викладачів РДГУ "Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти",  "Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку", "Інноватика у вихованні" "Психологія: реальність і перспективи".

Повнотекстові: 

-  тексти бібліографічних, біобібліографічних покажчиків, інформаційно-методичних посібників, інших видань, створених науковою бібліотекою РДГУ;

-  законодавчі та нормативно-правові документи комп'ютерної інформаційно-пошукової системи "Консультант" (повні тексти документів державних органів влади, міністерств і відомств, документи регіонального законодавства);

-  online бібліотека навчальної літератури видавництва  "Центр учбової літератури" ("ЦУЛ") (навчальні посібники з економічних, гуманітарних, природничих та технічних наук).

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.