Друк

Основні напрямки:kyltyra2

Дослідницька:

- робота в рамках довгострокового наукового проекту "Історія РДГУ";

- участь у реалізації загальнодержавного наукового проекту "Україніка наукова";

 - паспортизація фонду рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки РДГУ.

  

69    Untitled-4   kyltyra2

Аналітична:

 - здійснення соціологічних та моніторингових досліджень діяльності наукової бібліотеки РДГУ;

Методична:

- щорічна організація та проведення науковою бібліотекою РДГУ науково-практичних конференцій з питань бібліотечної, бібліографічної та інформаційної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів;

- методична робота охоплює всі сторони діяльності наукової бібліотеки РДГУ. Її основні напрями:

* аналітико-прогностична діяльність, методичний моніторинг;

* інноваційна діяльність (вивчення та впровадження передового досвіду і новітніх інформаційних    

   технологій);

* консультаційно-методична допомога;

* створення бібліотекою необхідної інструктивно-методичної документації;

  * підвищення кваліфікації, організація безперервної професійної освіти бібліотечних працівників.

Видавнича:

- підготовка та видання різноманітних науково-допоміжних та рекомендаційних бібліографічних, біобібліографічних, інформаційно-методичних посібників та ін. Серед них:

* серія "Академіки, професори, доктори наук РДГУ";

* серія "Діячі культури і мистецтв РДГУ";

* щорічники "Друковані праці РДГУ за ... рік";

* "Періодичні видання наукової бібліотеки РДГУ на ... рік"; 

* серія  "Інформаційно-методичне забезпечення навчальних дисциплін    кафедр фондами наукової бібліотеки РДГУ";

* серія "Нові надходження літератури за галузями знань";

* серія "Педагогічна інноватика";

* серія "Педагогічна";

* серія "Психологічна";

* серія "Культурологічна"; 

* тематичні бібліографічні покажчики, в т. ч. до міжнародних Всеукраїнських,    наукових конференцій, які організовує РДГУ.