Друковані видання РДГУ
Друк

 0-02-0a-8568323efb3ac58e5c0f46f85c457b4e2a2463977021fff5a8f59e8f72a4d6fd f7e5d661 photo-resizer.ru

 

Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [упоряд.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан ; редкол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін.]. – Рівне : [РДГУ], 2019. – с. – Дар бібліотеці.

До збірника увійшли наукові праці, здійснені у галузі теорії і методики виховання.  У наукових розвідках представлено різновекторність сучасних підходів до змісту, форм і технологій освітнього процесу, починаючи від дошкілля і завершуючи вищою школою.

Друк

 0-02-0a-3ac6d832c78a7a398658ddf8237e9ab1a167527b9b3882010a56eee2af6c48bd a0362e89 photo-resizer.ru

 

Карпенчук Світлана Григорівна. Шлях у науку... : бібліографія, спогади, фрагменти досвіду / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. 
ун-т. – Рівне : [РДГУ], 2019. – 280 c. – Дар бібліотеці.

У праці систематизовано відомості про праці, опубліковані у наукових збірниках, періодичних виданнях, що характеризують науково-педагогічну діяльність Карпенчук Світлани Григорівни, доктора педагогічних наук, професора, макаренкознавця, професора кафедри теорії і методики виховання РДГУ. Структуризація здійснена С. Г. Карпенчук й сам підхід до укладання інформації  відображає не лише історію входження вченої в науку, але й окремі фрагменти її практичного та наукового досвіду, що супроводжує цей рух.

Друк

 0-02-0a-9156bc192c853e85d691f0090bbfef42df92a11916bb5570ee0eea48794891bf 7af0548 photo-resizer.ru

 

Мистецтво милосердя : [монографія] / [уклад. Л. Савчин ; за заг. ред. Р. Харитонюк]. – Рівне :
[б. в.], 2019. – 167 с. : іл. – Дар бібліотеці.

В монографії розкриваються історико-соціальні аспекти формування розвитку і становлення ЦМЛ як осередку діяльнісного милосердя суспільства нашого регіону. Висвітлюються актуальні проблеми сьогодення і шляхи їх оптимального вирішення.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.