Центр молодого дослідника

Центр молодого дослідника наукової бібліотеки РДГУ

dopomoga

  Діяльність "Центру молодого дослідника наукової бібліотеки РДГУ" сприяє науково-дослідницькій роботі студентів, молодих науковців у межах навчального та позанавчальних процесів.

В "Центрі молодого дослідника наукової бібліотеки РДГУ" надаються послуги:

 • вільний доступ до інформаційних ресурсів (традиційних каталогів, картотек, електронних баз даних);
 • диференційоване бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів;        
 • використання повнотекстової бази інформаційно-пошукової системи "Консультант", що включає:
 •     - документи державних органів влади України;

      - міжнародні угоди;

      - документи регіонального законодавства;

 • визначення класифікаційних індексів (УДК) на статті, книги, які підготовлені до друку викладачами та студентами РДГУ;
 • документні ресурси (книжковий фонд), що містить монографії, наукові збірники, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, періодичні видання , електронні видання та ін.;
 • виконання віртуальних довідок (запитання і відповіді);
 • культурно-просвітницькі заходи (виставки та перегляди літератури, огляди, усні журнали та ін);
 • бібліодайджест "На допомогу здобувачам наукових ступенів";
 • консультація  щодо оформлення бібліографічних записів у списках літератури (науковою бібліотекою РДГУ видані "Методичні рекомендації до впровадження ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” / РДГУ, Наук. б-ка ; за ред. С. Н. Грипич ; уклад. : Н. Б. Коломієць, М. Р. Супрунець, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2010. – 42 с.");
 • запис необхідних документів на електронні носії;
 • роздрук документів. 

 Консультативний пункт "Центру молодого дослідника наукової бібліотеки РДГУ" знаходиться в читальному залі №1 за адресою: вул. Пластова, 31, (навчальний корпус №5, РДГУ).

Режим роботи:

8.00 – 20.00

Субота

8.00 – 19.00

Неділя - вихідний

 

 osvita

 

До уваги науковців

Рівненського державного гуманітарного університету!

 

Наукова бібліотека РДГУ звертає Вашу увагу на те, що з 12.01.2017 р. введені в дію Вимоги до оформлення дисертації (Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»  від 12. 01.2017 р. № 40, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2017 р. за № 155/30023).

Відповідно до цього документа, відбулися суттєві зміни в оформленні списку використаних джерел. Зокрема, на вибір здобувача можна використовувати національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або  один із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, які є загальновживаними в зарубіжній практиці оформлення наукових робіт. До цього рекомендованого переліку включено 11 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових досліджень: MLA (Modern Language Association) style; APA (American Psychological Association) style; Chicago/Turabianstyle; Harvard style; ACS (American Chemical Society) style; AIP (American Institute of Physics) style; IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style; Vancouver style; OSCOLA; APS (American Physics Society) style; Springer MathPhys Style.

Знання міжнародних стилів цитування є важливим для українських дослідників та співробітників редакцій українських наукових журналів.

Наукова бібліотека РДГУ надає консультації щодо нових Вимог. 

 

 

 

УВАГА!

Наукова бібліотека

Рівненського державного гуманітарного університету

  представляє віртуальну виставку

 

«НАУКА – ПРОДУКТИВНА СИЛА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»

 untitled

 Якщо цікавість належить до серйозних проблем, 

то вона вже іменується наукою

Марія Ешенбах

 

 

Див. меню сайту  «Віртуальні виставки»

 

 

 

Показати
Заголовок Перегляди
Автореферати дисертацій, які надійшли до наукової бібліотеки РДГУ 1755
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ 1766
Самостійна навчальна діяльність студентів : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2016. – 44 с. – (Серія «Електронна бібліотека»). 972
Карткові пошукові системи на допомогу самостійній роботі користувачів : практ. посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, Н. Б. Коломієць, М. Р. Супрунець та ін. - 2-ге вид., випр. та допов. – Рівне : [РДГУ], 2017. – 21 с. 1143
Електронні пошукові системи на допомогу самостійній роботі користувачів : практ. посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, Н. Б. Коломієць, Б. С. Печончик, І. А. Гаврилюк. – Рівне : [РДГУ], 2014. – 22 с. 1229
Корисні інтернет-посилання для молодого дослідника 1475
Методичні рекомендації до впровадження ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” 1451
База даних дисертацій, які захищені в РДГУ і зберігаються в науковій бібліотеці університету 2650

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.