Шановні відвідувачі сайту, тривають технічні роботи.

Наразі ми проводимо оновлення платформи сайту та модернізуємо сервіси і сторінки.
У роботі сайту можливі перебої, а також деякі сторінки можуть відображатися з помилками.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Сторінками історії: Рівненський державний гуманітарний університет у книгах та періодичних виданнях (1940-2015)

 

2 1. Ровенський державний педагогічний інститут // Українська Радянська Енциклопедія. В 16 т. / АН УРСР ; гол. ред. кол.: М. П. Бажан (голов. ред.), І. К. Білодід, В. Г. Бондарчук та ін. – К. : Гол. ред. УРЕ, 1963. – Т. 12. – С. 295.
3

2. Ровенський державний педагогічний інститут, 1940–1965 / М-во освіти УРСР ; упоряд. П. В. Йова, П. Я. Лещенко. – Л. : Каменяр, 1966. – 172 с.

Книга знайомить з історією Ровенського державного педагогічного інституту, його кафедрами, спеціальностями, життям студентського та викладацького колективу.

3. Воробйов А. Зростання. Сторінки історії нашого інституту : [Ровен. держ. пед. ін-т ім. Д. З. Мануїльського] / А. Воробйов // Педагогічна рада. – 1989. – 1 верес.
5

4. Ровенський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського : реклам. просп. / ред. коміс.: Б. С. Колупаєв, А. М. Воробйов, В. І. Тищук та ін. ; відп. за вип. Г. Й. Шенгера ; М-во нар. освіти УРСР. – Ровно : Облполіграфвидав, 1990. – 24 с.

Знайомить з історією інституту, організацією навчально-виховного процесу і науково-дослідної роботи, факультетами і спеціальностями, побутом і відпочинком студентів.

6 5. Литвинчук А. І. «Як і раніше, нестимемо культуру людям» : [інтерв’ю з ректором Рівнен. держ. ін-ту культуриА. І. Литвинчуком] / розмову вела К. Рудик // Вільне слово. – 1992. – 19 трав. – С. 2.
7 6. Шутяк В. Г. Єдиний на Україні : [розмова з деканом новоствореного ф-ту Рівнен. держ. пед. ін-ту В. Г. Шутяком] / розмову вів В. Мороз // Вісті Рівненщини. – 1992. – 6 жовт. (№ 79). – С. 3.
8 7. Богуш Г. Висока відзнака викладачів : [про удостоєння Міжнар. премії – грант Д. Сороса доктора філ. наук О. А. Галича і канд. пед. наук Т. І. Поніманської (Рівнен. держ. пед. ін-т) за створення нових навч. підруч.] / Г. Богуш// Вільне слово. – 1994. – 16 листоп. (№ 84). – С. 1.
9 8. Литвинчук А. «Ламаємо старе, творимо нове» : [Рівнен. держ. ін-ту культури – 15 років ; розмова з ректором А. Литвинчуком] / бесіду вів М. Горопаха // Вільне слово. – 1994. – 19 лют. (№ 14). – С. 3.
10 9. Колупаєв Б. С. Формуючи особистість, або як зберегти інтелектуальний потенціал суспільства : [своїми думками ділиться ректор Рівнен. держ. пед. ін-ту, д-р хім. наук, проф. Б. С. Колупаєв] / Б. С. Колупаєв // Вільне слово. – 1995. – 4 лют. (№ 10). – С. 2.
11 10. Конєва К. На навчання в інститут культури : [розмова з секр. прийм. комісії С. Д. Цюлюпою] / К. Конєва // Вільне слово. – 1996. – 3 лип. (№ 49). – С. 2.
12 11. Сербін Г. Проблеми післядипломної освіти : [перепідготовка вчител. кадрів в Рівнен. держ. пед. ін-ті] / Г. Сербін // Вільне слово. – 1996. – 3 квіт. (№ 26). – С. 1.
13 12. Димченко С. Під добрим вітрилом – щаслива путь : [про ректора Рівнен. держ. ін-ту культури А. І. Литвинчука] / С. Димченко // Вільне слово. – 1997. –19 лют. (№ 14). – С. 3.
14 13. Колупаєв Б. «Таких можливостей розвиватися, як сьогодні, у нас не було» : [бесіда з акад., проф., ректором Рівнен. держ. пед. ін-ту Б. С. Колупаєвим] / розм. вела Т. Ісаєва// Вісті Рівненщини. – 1997. – 29 серп. (№ 64–65). – С. 2.
15 14. Литвинчук А. Знати, щоб дерзати : [про проф.-викл. склад Рівнен. держ. ін-ту культури] / А. Литвинчук // Волинські дзвони : наук.-краєзн. альм. / Рівнен. держ. ін-т культури ; редкол.: Г. С. Дем’янчук В. Г. Бойко, О. А. Галич та ін. – Рівне : Ліста, 1997. – Вип. 2 (груд.). – С. 1–4.
16 15. Назарук М. Без освіти немає майбутнього : [Рівнен. держ. пед. ін-т] / М. Назарук // Вісті Рівненщини. – 1997. – 10 верес. (№ 68). – С. 2.
17 16. Димченко С. Тут відкривають таланти : [Рівнен. держ. ін-т культури] / С. Димченко// Вільне слово. – 1998. – 1 лип. (№ 53). – С. 3.
18 17. Кравець Ю. І. Університет у Рівному: чи можливе це? : [бесіда з нач. Упр. освіти Рівн. облдержадмін. Ю. І. Кравцем] / Ю. І. Кравець // Вільне слово. – 1998. – 5 верес. (№ 70). – С. 1.
19 18. Голубєв В. Без альтернативи відбулось затвердження ректорів новостворених Рівненських університетів : [Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту та Рівнен. держ. техн. ун-ту] / В. Голубєв // Рівне вечірнє. – 1999. – 11 черв. (№ 75). – С. 5.
20 19. Голубєв В. Інститут культури відсвяткував двадцятиріччя : [Рівнен. держ. ін-т культури] / В. Голубєв // Рівне вечірнє. – 1999. – 15 січ. (№ 8). – С. 3.
21 20. Ісаєва Т. Ректор уже відомий : [про ректора Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту Р. Постолоського] / Т. Ісаєва // Вісті Рівненщини. – 1999. – 1 січ. – С. 1.
22 21. Косарєва М. Рівненському державному інституту культури 20! / М. Косарєва // Сім днів. – 1999. – 15 січ. (№ 3). – С. 3.
23 22. Кравчук П. Інформатики святкують іменини : [7 років ф-ту інформ. та матем. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту] / П. Кравчук // Сім днів. – 1999 – 7 трав. (№ 19). – С. 3.
24 23. Михайлова О. Ювілей закінчився...Робота триває : [про А. І. Литвинчука (Рівнен. держ. ін-т культури)] / О. Михайлова// Сім днів. – 1999. – 22 січ. (№ 4). – С. 6.
25 24. Мошняга Л. Новий ректор нового університету : [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т] / Л. Мошняга // Вільне слово. – 1999. – 1 січ. (№1-2). – С. 1.
26 25. Постоловський Р. М. Не скорочення набору, а профілювання на нові, більш актуальні дисципліни відбудеться в Рівненському державному гуманітарному університеті : [бесіда з ректором Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту Р. Постоловським] / розм. вела Л. Мошняга // Вільне слово. – 1999. – 24 берез. (№ 24). – С. 1.
27 26. Постоловський Р. М. Нові обрії краєзнавчих студій : [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т] / Р. М. Постоловський // Волинські дзвони : наук.-краєзн. альм. – 1999. –Вип. 3. – С. 3–4.
28 27. Постоловський Р. М. Перші кроки університету : [бесіда з ректором Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту Р. Постоловським] / записав Г. Дем’янчук // Вісті Рівненщини. – 1999. – 9 лип. (№ 49). – С. 2.
29 28. Працюємо на розбудову української національної системи виховання (кафедра теорії і методики виховання) / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т психології і педагогіки, Пед. ф-т. – Рівне, 1999. – 74 c.
30

29. Творчістю окрилені : Рівненському державному інституту культури – 20 років / Рівнен. держ. ін-т культури ; редкол.: Г. С. Дем’янчук, А. І. Литвинчук, П. О. Лобас та ін. – Рівне, 1999. – 402 с.

До збірника увійшли матеріали, присвячені історії становлення та розвитку інституту (1979-1999 рр.). Висвітлюється діяльність факультетів, кафедр, наукових лабораторій, художніх колективів, даються відомості про наукову, творчу, просвітницьку та краєзнавчу роботу.

31 30. Терешко Л. Стратегія університетської програми : [концептуальні напрями роботи Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту] Л. Терешко // Вісті Рівненщини. – 1999. – 22 груд. (№ 91). – С. 4.
32 31. Кухоцька Т. Інститут слов’янознавства об’єднується з гуманітарним університетом : [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т] / Т. Кухоцька // Рівне вечірнє. – 2000. – 11 лип. (№ 74). – С. 3.
33-34 32. Павелків Р. Педагогічному факультету – 40 років : [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т] / Р. Павелків // Початкова школа. – 2000. – № 11. – C. 10–13.
33-34 33. Постоловський Р. Вуз, спрямований у майбутнє : [про діяльність Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту] / Р. Постоловський // Початкова школа. – 2000. – №11. – С. 7–8.
34. Постоловський Р. М. Знайомтесь: Рівненський гуманітарний університет : [бесіда з ректором Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту, канд. іст. наук, проф. Р. М. Постоловським] / вів розмову В. Мельник // Вільне слово. – 2000. – 2 черв. (№ 42). – С. 2.
36 35. Постоловський Р. М. Шлях до визнання проходить через завзяття : [інтрв’ю з ректором Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту Р. М. Постоловським] / розм. С. Тубіна // Вісті Рівненщини. – 2000. – 6 жовт. (№ 80). – С. 2.
37 36. Сербін Г. Гуманітарний університет: становлення та перспективи : [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т] / Г. Сербін // Сім днів. – 2000. – 7 квіт. (№ 15). – С. 8.
38 37. Герладжі Ф. Наш художньо-педагогічний : [про діяльн. худ.-пед. ф-ту Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту] / Ф. Герладжі // Вільне слово. – 2001. – 1 серп.(№ 56). – С. 4.
39 38. Черній А. Л. Перспективні форми і методи вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів : [з досвіду роботи Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту] / А. Л. Черній // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2001. – Вип. 17. – С. 74–77.
40 39. Постоловський Р. Освітній осередок біля древлянських джерел : [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т] / Р. Постоловський // Вища освіта України. – 2002. – № 2. – С. 51–54.
41 40. Ректор третього тисячоліття : [про ректора Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту, проф. Р. М. Постоловського] / М-во освіти і науки України, Вид. центр «Болгов» ; [авт.-упоряд. В. Болгов]. – К. : Одекс Плюс : Новий Світ, 2002. – Вип. 1. – С. 89.
42 41. Тубіна С. Сучасна вузівська бібліотека : яка вона? : [про б-ку Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту] / С. Тубіна // Вісті Рівненщини. – 2002. – 21 черв. (№ 50). – С. 6.
43 42. Гладун І. В. З історії бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету / І. В. Гладун // Документно-інформаційні ресурси. – Рівне : РДГУ, 2003. – С. 77–79.
44 43. Постоловський Р. Перший гуманітарний : [про Рівнен. держ. гуманіт. ун-т] / Р. Постоловський // Рівне–720: від давнини до сучасності : у 2 кн. Кн. 2 / упоряд.: Г. Бухало, В. Шанюк, С. Шевчук ; гол. ред. Г. Сербін. – Рівне : Волин. обереги, 2003. – С. 23–27.
45 44. Постоловський Р. М. Проблеми професійної підготовки вчителя в умовах університету : [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т] / Р. М. Постоловський // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2003. – Вип. 26. – С. 4–5.
46 45. Гайбонюк В. Д. Історико-соціологічному факультету – 10 років : [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т] / В. Д. Гайбонюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2004. – Вип. 3. – С. 4–8.
47 46. Дзвінка Р. Кафедрі музичного фольклору – чверть віку : [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т] / Р. Дзвінка // Сім днів – 2004. – 27 лют. (№ 9). – С. 17.
48 47. Збірник наукових праць співробітників, докторантів, аспірантів та студентів : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту : [присв. 5-й річниці створення РДГУ] / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; під. заг. ред. А. О. Сяського. – Рівне : РДГУ, 2004. – 148 с.
49 48. Постоловський Р. М. До двадцятиріччя кафедри професійної педагогіки і трудової підготовки : [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т] / Р. М. Постоловський // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ. – 2005. – Вип. 33. – C. 3.
50 49. Колупаєва Т. Є. Реструктуризація діяльності РДГУ на основі інноваційних освітянських технологій / Т. Є. Колупаєва // Вища освіта України № 2 (додаток 1). Тем. випуск “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології” / Ін-т вищої освіти АПН України ; [редкол.: В. Андрущенко, В. Луговий, В. Бабак та ін.]. – К. ; Рівне : [РДГУ], 2007. – Т. 1. – С. 155–159.
51 50. Прищепа О. Ровенський державний вчительський інститут : (1940-41 рр.) : історіографічний аспект та передумови діяльності / О. Прищепа // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ], 2008. – Вип. 14. – С. 134–139.
52 51. Рівненський державний гуманітарний університет // Вищі навчальні заклади України / М-во освіти і науки України ; [упоряд.: В. Д. Шинкарук, Я. Я. Болюбаш, С. І. Бондаренко та ін. ; за ред. І. О. Вакарчука]. – К., 2008. – [Ч. 2] – С. 261.
53 52. Рівненський державний гуманітарний університет (RIVNE STATE HUMANITARIAN UNIVERSITY) // Флагман сучасної освіти України / [гол. редкол.: Ю. А. Шеремета, І. А. Коляда, Н. М. Омельченко]. – [К.] : [Альфа-Віта], 2008. – С. 151. – (Літопис сучасної освіти і науки України).
54 53. Інформаційний бюлетень наукової та науково-технічної діяльності РДГУ. Вип. 5 / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [РДГУ], 2009. – 12 с.
55

54. Кафедра культурології в структурі Рівненського державного гуманітарного університету : [іст. довідка та літопис) / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [авт.-уклад. В. Г. Виткалов]. – Рівне : [РДГУ], 2009. – 223 с.

Розглянуто основні етапи становлення кафедри культурології від початку її заснування (1971 р.) до середини 2009 року, проаналізовано тенденції розвитку культурологічної освіти в її історичній ретроспективі.

56

55. Кафедрі музичного фольклору – 30 років / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв ; [упоряд. Р. І. Дзвінка]. – 2-ге вид., розшир. та допов. – Рівне, 2009. – 148 с.

У виданні висвітлюється тридцятилітня історія становлення та розвитку кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

57, 59-67 56. Бордюк М. А. Педагогічний ліцей : [про пед. ліцей, що входить до складу Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту] / М. А. Бордюк // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область : [монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти ; [редкол.: Р. М. Постоловський, Т. І. Поніманська, І. Д. Пасічник ; за заг. ред. Р. М. Постоловського]. – К. : Знання України, 2010. – С. 303–308.
58 57. Грипич С. Н. Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету в історичному аспекті / С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк // Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна» каф. культурології Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2010. – Вип. 9. – С. 58–62.
57, 59-67 58. Горкуненко П. П. Сарненський педагогічний коледж [Рівненського державного гуманітарного університету] / П. П. Горкуненко // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область : [монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти ; [редкол.: Р. М. Постоловський, Т. І. Поніманська, І. Д. Пасічник ; за заг. ред. Р. М. Постоловського]. – К. : Знання України, 2010. – С. 293–302.
57, 59-67 59. Доброчинська В. А. Діяльність педагогічного інституту (1970-1998 рр.) / В. А. Доброчинська, В. М. Шеретюк // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область : [монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти ; [редкол.: Р. М. Постоловський, Т. І. Поніманська, І. Д. Пасічник ; за заг. ред. Р. М. Постоловського]. – К. : Знання України, 2010. – С. 228–235.
57, 59-67 60. Доброчинська В. А. Педагогічні училища (1939-1980-і рр.) : [пед. училища Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту] / В. А. Доброчинська, В. Г. Яковенко // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область : [монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти ; [редкол.: Р. М. Постоловський, Т. І. Поніманська, І. Д. Пасічник ; за заг. ред. Р. М. Постоловського]. – К. : Знання України, 2010. – С. 181–199.
57, 59-67 61. Дем’янюк Т. Д. Всеукраїнська лабораторія інноваційних виховних технологій : [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т] / Т. Д. Дем’янюк // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область : [монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти ; [редкол.: Р. М. Постоловський, Т. І. Поніманська, І. Д. Пасічник ; за заг. ред. Р. М. Постоловського]. – К. : Знання України, 2010. – С. 341–354.
57, 59-67 62. Постоловський Р. М. Рівненський державний гуманітарний університет// Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення, та перспективи розвитку. Рівненська область : [монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти ; [редкол.: Р. М. Постоловський, Т. І. Поніманська, І. Д. Пасічник ; за заг. ред. Р. М. Постоловського]. – К. : Знання України, 2010. – С. 236–321.
57, 59-67 63. Прищепа О. П. Вчительський (педагогічний) інститут (1940-1960-і рр.) / О. П. Прищепа // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область : [монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти ; [редкол.: Р. М. Постоловський, Т. І. Поніманська, І. Д. Пасічник ; за заг. ред. Р. М. Постоловського]. – К. : Знання України, 2010. – С. 203–228.
57, 59-67 64. Прищепа О. П. ІсторіяРівненського державного педагогічного інституту (1940-1998 рр.) / О. П. Прищепа, В. А. Доброчинська, В. М. Шеретюк // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область : [монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти ; [редкол.: Р. М. Постоловський, Т. І. Поніманська, І. Д. Пасічник ; за заг. ред. Р. М. Постоловського]. – К. : Знання України, 2010. – С. 203–235.
57, 59-67 65. Прищепа О. П. ІсторіяРівненського державного педагогічного інституту (1940-1998 рр.) : [відомості про б-ку Рівнен. держ. пед. ін-ту] / О. П. Прищепа, В. А. Доброчинська, В. М. Шеретюк // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область : монографія / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти. – К. : Знання України, 2010. – С. 221, 226, 233.
57, 59-67 65. Яковенко В. Г. Дубенський педагогічний коледж : [про Дубен. пед. коледж, що входить до складу Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту] / В. Г. Яковенко // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область : [монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти ; [редкол.: Р. М. Постоловський, Т. І. Поніманська, І. Д. Пасічник ; за заг. ред. Р. М. Постоловського]. – К. : Знання України, 2010. – С. 287–293.
68

67. Кафедрі хорового диригування РДГУ – 40 років : [зб. нарисів] / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистец., Ф-т муз. мистец., Каф. хорового диригування ; [ред.-упоряд.: Б. Столярчук, В. Піддубник]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2010. – 128 с.

У збірнику подаються короткі біографічні відомості про викладачів і концертмейстерів кафедри хорового диригування РДГУ та нариси про їх творчу діяльність, а також наводиться інформація про найвідоміших випускників, які продовжили свій життєвий шлях на музично-мистецькій ниві.

69 68. Організація наукової та науково-технічної діяльності Рівненського державного гуманітарного університету у 2009 році / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [РДГУ], 2010. – 17 с.
70 69. Доброчинська В. А. Сторінки історії Рівненського державного педагогічного інституту (1967-1998 рр.) / В. А. Доброчинська, В. М. Шеретюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : [РДГУ], 2011. – Вип. 21 : На пошану професора, ректора Руслана Постоловського. – С. 322–338.
71 70. Мартинчук І. І. До 60-річчя ректора Рівненського державного гуманітарного університету Р. М. Постоловського / І. І. Мартинчук // Український історичний журнал. – 2011. – № 5. – С. 228–230.
72 71. Матвіїв А. Факультетські 40 : [про енцикл. довід. «40 років факультету музичного мистецтва» Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту] / А. Матвіїв // Рівне вечірнє. – 2011. – 4 серп. (№ 55).
73 72. Петренко С. Впровадження АІС у навчальний процес РДГУ / С. Петренко, М. І. Шахрайчук // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців, м. Рівне, 17-18 трав. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [РДГУ], 2011. – Ч. 2 : Природничо-математичний, суспільно-гуманітарний та економічний напрями. – С. 33–35.
74

73. Покликання – бібліотекар : до 40-річчя вищої бібліотечної освіти у Рівному / І. В. Мілясевич, В. М. Жук, Г. М. Швецова-Водка, В. Д. Ясьмо ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ф-т докум. комунікацій та менедж., Каф. бібліотекозн. і бібліогр. – Рівне : [РДГУ], 2011. – 282 с.

Досліджується історія та сучасний стан підготовки бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у ВНЗ Рівного – Рівненському культурно-освітньому факультеті Київського державного інституту культури (1970-1978 рр.), Рівненському державному інституті культури (1979-1999 рр.), Рівненському державному гуманітарному університеті (з 1999 р.).

75 74. Пономаренко М. Сорок років музики : [ф-ту муз. мист-ва Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту виповнилося 40 років] / М. Пономаренко // Сім днів. – 2011. – 14 лип. (№ 29). – С. 13.
76 75. Сингаївський Д. Фізико-технологічний факультет РДГУ – історія, сьогодення, перспективи / Д. Сингаївський // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 7-8. – С. 26–28.
77

76. 40 років факультету музичного мистецтва РДГУ : енцикл. довід. / ред.-упоряд. С. С. Димченко. – Рівне : [Овід], 2011. – 352 с. : іл.

В енциклопедичному довіднику висвітлюється історія факультету, кафедр; подаються короткі біографічні відомості про викладачів, концертмейстерів факультету музичного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету та нариси про їхню творчу діяльність.

78-79, 81 77. Наукова бібліотека РДГУ в історичному аспекті // Рівненський державний гуманітарний університет : витоки, становлення, сьогодення : зб. нарисів / упоряд. М. Шумелянко-Тайгурський. – Рівне : Вид. О. Зень, 2012. – С. 298–316.
78-79, 81 78. Публікації в пресі про РДУІ, РДПІ, РДГУ // Рівненський державний гуманітарний університет : витоки, становлення, сьогодення : зб. нарисів / упоряд. М. Шумелянко-Тайгурський. – Рівне : Вид. О. Зень, 2012. – С. 375–433.
80 79. Рівненський державний гуманітарний університет // Енциклопедія історії України. Т. 9. Прил - С / [НАН України, Ін-т історії України] ; редкол.: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк та ін. – К. : Наук. думка, 2012. – С. 215.
78-79, 81

80. Рівненський державний гуманітарний університет: витоки, становлення, сьогодення : [зб. нарисів] / [упоряд. М. Шумелянко-Тайгурській]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2012. – 443 с.

Подано історію становлення вищих навчальних закладів, період діяльності яких складає понад 70 років – Ровенського державного учительського інституту (РДУІ, 1940-1953 рр.), Ровенського державного педагогічного інституту (РДПІ, 1953-1998 рр.), Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ, з 1999 р.).

82

81. Рівненський державний гуманітарний університет: історія та розвиток (1940-2010 рр.) / О. П. Прищепа, В. А. Доброчинська, В. М. Шеретюк та ін. ; за ред. Р. М. Постоловського. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 315 с.

Книга присвячена 70-річному ювілею Рівненського державного гуманітарного університету. Досліджено становлення й поступ педагогічної освіти в Рівненській області. На основі документальних архівних джерел висвітлено діяльність першого в області вищого педагогічного навчального закладу – Ровенського державного вчительського інституту (нині – Рівненського державного гуманітарного університету).

83 82. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 21 (3). До 50-річчя каф. укр. мови Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: Г. М. Вокальчук, О. І. Степанова, Т. М. Шкарбан та ін. – Рівне : [РДГУ], 2013. – 191 c.
84

83. Наукові школи Рівненського державного гуманітарного університету / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [уклад. О. І. Хролець ; за ред. Р. М. Постоловського]. – Рівне : [РДГУ], 2013. – 125 с.

Довідник містить упорядкований перелік відомостей про діяльність наукових шкіл Рівненського державного гуманітарного університету, які спрямовують свою роботу на забезпечення інноваційного розвитку освіти і науки, розробку і впровадження науково-дослідних робіт, підготовку науково-педагогічних кадрів. Довідник узагальнює інформацію про науковий доробок провідних науковців РДГУ - керівників наукових шкіл.

85 84. Організація наукової та науково-технічної діяльності Рівненського державного гуманітарного університету у 2012 році / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [РДГУ], 2013. – 24 с.
86

85. Творчістю й наукою утверджуєм / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв., Каф. образотв. та декор.-приклад. мистец. ; [упоряд. С. І. Шевчук]. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 203 с. : іл.

Книга присвячена діяльності кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, історія якої охоплює період 20 років (1992-2012 рр.).

87 86. Вокальчук Г. М. Кафедра української мови Рівненського державного гуманітарного університету – осередок вітчизняної мовознавчої науки (1963-2013 роки) / Г. М. Вокальчук, О. О. Кузьмич, О. І. Степанова // Українська мова. – 2014. – № 1. – С. 117–134.
88 87. Організація наукової та науково-технічної діяльності Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [РДГУ], 2014. – 29 с.
89

88. Пономаренко М. І. Рівненське музичне училище : (спогади) / М. І. Пономаренко. – Рівне : [б. в.], 2014. – 104 с.

Видання присвячене 60-річному ювілею з дня відкриття Рівненського музичного училища, яке входить до складу Рівненського державного гуманітарного університету, першим викладачам, вихователям, які стали окрасою училища. Книга ілюстрована світлинами, що дають змогу побачити тих, які стояли біля витоків училища.

90-92 89. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 26. Збірник присвячений 75-й річниці Рівненського державного гуманітарного університету / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [редкол.: Р. М. Постоловський, Л. О. Шелюк, С. С. Троян та ін.]. – Рівне : РДГУ ; О. Зень, 2015. – 305 с.
90-92 90. Грипич С. Н. Історія формування фонду рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету: джерелознавчий аналіз / С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ ; О. Зень, 2015. – Вип. 26. Збірник присвячений 75-й річниці Рівненського державного гуманітарного університету. – С. 278–282.
90-92 91. Шугаєва Л. Посібник, який слугуватиме людям / Л. Шугаєва // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ ; О. Зень, 2015. – Вип. 26. Збірник присвячений 75-й річниці Рівненського державного гуманітарного університету. – С. 294. – Рец. на кн. : Сторінками історії: Рівненський державний гуманітарний університет у книгах та періодичних виданнях (1940-2015) : наук.-допом. бібліогр. посіб. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова, Л. В. Ковальчук, Л. С. Кушка ; за заг. ред. С. Н. Грипич. – Рівне : РДГУ, 2015. – 490 с. – (75-річчю РДГУ присвячується).
93 92. Грипич С. Науково-дослідницька діяльність: історія, здобутки (до 75-річчя заснування наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету) / С. Грипич, Г. Семенюк // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 10. – С. 34-37.
94 93. Організація наукової та науково-технічної діяльності Рівненського державного гуманітарного університету у 2014 році / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [РДГУ], 2015. – 19 с.

Наукова бібліотека - освітній, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

Детальніше

Статистика відвідувань

СьогодніСьогодні355
ВчораВчора402
За тижденьЗа тиждень757
За місяцьЗа місяць3484
ВсьогоВсього3546
Найбільше 402 : 09-26-2022

Контакти

м. Рівне, вул. Пластова, 31
Україна

E-mail: library.rshu@gmail.com

тел. (0362)26-96-44