Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи
Киплинг
Шаблоны joomla

Друк


metod1

 

  Інноваційна діяльність - це гарно організована,
раціональна і систематична робота.

П.Друкер

Замало бути обізнаним у нових ідеях,
потрібно знати, де можна використати ці ідеї,
вміти з ними поводитись, а не лише захплюватись.

М. Фуллан

  Педагогічна інноватика належить до системи загального наукового і педагогічного знання. Вона виникла і розвивається на межі загальної інноватики, методології, теорії та історії педагогіки, психології, соціології та теорії управління, економіки освіти, а також є однією з фундаментальних дисциплін, яка суттєво прискорює процеси оновлення освіти. Інновації (італ. innovatione — новина, нововведення) — нові форми організації праці та управління, нові види технологій. Під педагогічною інноватикою розуміють вчення про створення педагогічних нововведень, їх оцінки та освоєння педагогічним співтовариством, використання та застосування на практиці. Філософське розуміння змісту інновації полягає у створенні нового, суспільно значущого продукту діяльності людини.

  Як педагогічна галузь - інноватика є досить молодою наукою. У зарубіжній педагогіці дослідження інновацій започатковані в 60-х роках XX століття та мають яскраво виражений прикладний характер. Здебільшого вони зосереджені на теоретичному обґрунтуванні, аналізі різноманітних аспектів інноваційних процесів у системі навчання і виховання, виробленні практичних рекомендацій щодо освоєння, впровадження новацій, забезпечення оптимального режиму функціонування інноваційних проектів і програм.

  Розвиток педагогічної інноватики в Україні пов’язаний із громадсько-педагогічним рухом, спричиненим суперечностями між суспільними потребами щодо розвитку і функціонування навчально-виховних закладів та станом освітньої системи.

  Педагогічна інноватика полягає у постійному пошуку та впровадженні нових максимально ефективних технологій навчання і виховання, результатом яких має бути формування активної, діяльної, творчої особистості, яка вміє аналізувати та долати будь-які труднощі. Орієнтація на нове, пошук і впровадження нового не є самоціллю педагогічної інноватики. Передусім вона спрямована на забезпечення відповідності навчально-виховного процесу і його результатів вимогам суспільства. А в динамічно змінюваному соціумі це спонукатиме до постійного оновлення змісту і форм навчання та виховання, максимально уважного і водночас критичного ставлення до всього нового.

  Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні нововведень у традиційну систему, що передбачає найвищий ступінь педагогічної творчості. Суб’єктом, носієм інноваційного процесу є насамперед педагог-новатор. У широкому розумінні до педагогів-новаторів належать усі педагоги, які працюють творчо, прагнуть до оновлення своїх дидактичних і виховних засобів. У вузькому розумінні педагогом-новатором вважають автора нової педагогічної системи, тобто сукупності взаємопов´язаних ідей і технологій навчання й виховання.

  Таким чином, можна зробити висновок, що в педагогіці інноватику варто розглядати як реалізоване нововведення в освіті – у змісті, методах, прийомах і формах навчальної діяльності та вихованні особистості (методиках, технологіях), у змісті та формах організації управління освітньою системою, а також в організаційній структурі закладів освіти, у засобах навчання і виховання та у підходах до соціальних послуг в освіті, що суттєво підвищує якість, ефективність та результативність навчально-виховного процесу.

  В рамках діяльності «Центру психолого-педагогічної інформації» наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету(РДГУ) репрезентує користувачам віртуальну виставку «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи». Виставка пропонує видання з фондів наукової бібліотеки РДГУ, що надійшли впродовж останніх років, та містить наступні розділи:

• Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти

• Використання інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі освітніх закладів

• Формування готовності педагога до інноваційної діяльності

• Бібліографічні видання наукової бібліотеки РДГУ серії «Педагогічна інноватика»

• Інтернет-посилання

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

5299
СьогодніСьогодні28
ВчораВчора199
На цьому тижніНа цьому тижні1188
В цьому місяціВ цьому місяці5298
ВсьогоВсього5299
Statistik created: 2020-01-24T22:51:40+02:00
194.44.245.20