Проблеми виховання дитини у педагогічній спадщині Я. Корчака
Киплинг
Шаблоны joomla

Друк

 

корчак0006

  17. Забута Т. В. Педагогічна творчість Януша Корчака / Т. В. Забута, М. Н. Ямницький ; Міжнар. пед. акад. Рівнен. екон.-гуманіт. ін-т. – Рівне, 1997. – 200 с.

  Досліджується творча спадщина Януша Корчака, видатного вихователя, лікаря та письменника. Узагальнюється його педагогічна концепція, глибоко досліджуються основні складові елементи унікальної виховної системи.

 

корчф0003

  18. Ханенко В. Характерні особливості педагогічного доробку Януша Корчака / В. Ханенко // Слово молодим дослідникам : зб. наук. пр. – Рівне : Волинські обереги, 1998. – С. 84–91.

  У статті аналізується внесок Януша Корчака в розробку проблем виховання дітей. Розкрито основні виховні положення та принципи, що були розроблені та використані у практиці видатним педагогом.

 

Роздыл3-40003

  19. Щербань П. М. Пам'ятай ім'я своє: заповіді сімейної педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів, в яких здійснюється підготовка пед. працівників / П. М. Щербань. – Київ : Вища шк., 2006. – 191 с.

  У посібнику розкривається сутність та заповіді традиційної сімейної педагогіки, висвітлюються проблеми сучасного українського виховання й формування національної самосвідомості у сім'ї. Окремий розділ даного посібника присвячений видатному польському педагогу, письменнику, лікарю, вченому, громадському діячу Янушу Корчаку. Особливу увагу приділено правилам виховання дітей та молоді.

 

газети0001

  20. Антологія педагогічної думки. Януш Корчак (1878–1942) // Початкова освіта. – 2007. – № 8. – С. 1–16 (Вкладка).

  Публікація вміщує матеріали з листів Януша Корчака та його творів «Як любити дитину», «Коли я знову стану маленьким», «Сенат шаленців», «Мойсей», «Щоденник», подано рекомендації та поради щодо виховання дітей, виявлення і розвиток талантів та їх становлення у суспільстві.

 

корчф0006

  21. Забута Т. В. Дитяче самоврядування в педагогічній теорії та практиці: ретроспективний огляд / Т. В. Забута // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2008. – Вип. 40. – С. 140–147.

  У статті досліджується вихована система Януша Корчака, аналізується його педагогічна концепція. Визначено фактори формування та періоди становлення його виховної системи. Узагальнено та охарактеризовано педагогічний досвід Я. Корчака в становленні та розвитку системи дитячого самоврядування. Визначено структуру, зміст, етапи розвитку системи дитячого самоврядування, її соціально-формуючий гуманістичний характер. Визначено рівні та функції педагогічного керівництва Я. Корчака розвитком дитячого самоврядування.

 

корчф0005

  22. Шимановський М. «Реформувати світ – означає реформувати виховання» / М. Шимановський // Шкільний світ. – 2008. – № 36. – С. 12–14.

  Розглянуто основні проблеми учнівського самоврядування у педагогічній спадщині видатного польського педагога Януша Корчака. Стаття містить матеріали для педагогічних експериментів із самоврядування, що здійснювалися в умовах замкнутого соціального та педагогічного простору.

 

газети0002

  23. Любарова В. Хто цей чоловік? – Педагог. Людина. (Януш Корчак) / В. Любарова // Дошкільне виховання. – 2010. – № 10. – С. 5–6.

  У статті висвітлено педагогічні ідеї польського педагога-гуманіста Януша Корчака, який зробив значний внесок у розвиток педагогічної думки. Використані його записи із щоденника, щодо системи виховання дітей.

 

газети0008

  24. Цибулько Л. Г. Організація виховної роботи з безпритульними дітьми та дітьми-сиротами в історії й теорії педагогіки / Л. Г. Цибулько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 3. – С. 107–110.

  У статті висвітлено досвід практичної роботи видатних вітчизняних і зарубіжних педагогів у контексті організації виховного процесу з дітьми-сиротами. Автор висвітлив педагогічні погляди на виховання дітей польського педагога Януша Корчака та розкрив форми й методи, які він використовував у роботі з безпритульними вихованцями.

 

газети0006

  25. Крутій К. Л. Дорослі, ставтеся до дитинства з пошаною (до 100-річчя педагогічної діяльності та 70-річчя від дня трагічної смерті в нацистському концтаборі «Треблінка» Януша Корчака) / К. Л. Крутій // Дошкільна освіта. – 2012. – № 2. – С. 4–10.

  У статті розглянуто постать Януша Корчака як педагога-гуманіста, висвітлюються педагогічні ідеї в основі яких він бачив пошук прихованих зв’язків між вихованням дітей і майбутнім, між дитинством та зрілим віком.

 

корчакк0002

  26. Куприянов Б. Гуманизация воспитания как утопия. Социально-педагогическая антиутопия Януша Корчака / Б. Куприянов // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 12. – С. 8–11.

  Автор статті висвітлює теоретичні основи та педагогічні умови реалізації гуманістичного виховання в педагогічній практиці польського педагога Януша Корчака.

 

газети0007

  27. Цибулько Л. Г. Організація соціально-педагогічної роботи з вихованцями-сиротами в педагогічній спадщині Я. Корчака / Л. Г. Цибулько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 1. – С. 108–112.

  У статті висвітлено основні форми, методи і прийоми, які використовував Януш Корчак у практичній соціально-педагогічній діяльності з вихованцями-сиротами.

 

газети0004

  28. Ярославцева Л. Повернутися обличчям до дитини / Л. Ярославцева // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 1. – С. 4–9.

  У статті проаналізовано педагогічну спадщину Януша Корчака та розкрито основні гуманістичні ідеї педагога, які можуть стати законами в побудові гуманістичних відносин з дітьми.

 

газети0003

  29. Проскура О. Життя, віддане дітям: Януш Корчак. Педагогічна спадщина: погляд сьогодні / О. Проскура // Дошкільне виховання. – 2015. – № 10. – С. 5–9.

  Стаття висвітлює педагогічні погляди Януша Корчака, в яких розглядаються вікові нормативи розвитку дитини й умови, що найкраще сприяють цьому розвитку та є актуальними й сьогодні.

 

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.