Януш Корчак та його педагогічна система
Киплинг
Шаблоны joomla

Друк

 

корчак0017

  11. Забута Т. Основні елементи педагогічної системи Януша Корчака / Т. Забута // Педагогіка миру в навчально-виховному процесі школи і вузу : зб. наук. пр. – Рівне, 1995. – С. 41–42.

  У статті розглянуто педагогічну систему відомого педагога-гуманіста Януша Корчака, яка включає в себе широке коло проблем, що не втратили актуальності й сьогодні. Це питання виховання дітей в сім’ї та школі, соціальне значення праці дитини, самоврядування в дитячому колективі, проблеми саморегуляції поведінки.

 

корчакк0001

  12. Денисюк С. Януш Корчак і українська педагогіка / С. Денисюк // Шлях освіти. – 2001. – № 1. – С. 44–48.

  У статті висвітлюється педагогічна система Януша Корчака з проблем рівноправності дітей та дорослих, права дитини, навчання та виховання дітей. Проведено порівняльний аналіз педагогічної системи польського педагога Януша Корчака і українських педагогів В. Сухомлинського та А. Макаренка.

 

корчак0012

  13. Забута Т. В. Гуманістичні засади педагогічної концепції Януша Корчака / Т. В. Забута // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, АПН України, Рівнен. економіко-гуманіт. ін-т. – Рівне : Ліста, 2001. – С. 160–163.

  У статті розглянуто педагогічну концепцію польського педагога, лікаря і письменника Януша Корчака. В педагогічній концепції обґрунтовані та розкриті погляди і переконання щодо відношення людини до соціальної дійсності, суті процесу виховання, типології дітей, концепції школи, підготовки вихователів, розвитку самовиховної активності дітей та ін.

 

корчф0004

  14. Забута Т. В. Мотивація трудової діяльності дітей в теорії розвитку колективу Януша Корчака / Т. В. Забута // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : зб. наук. пр. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – Вип. 3, ч. 2. – С. 168–170.

  У статті розглядаються питання мотивації трудової діяльності як важливого фактора організаційного розвитку колективу в педагогічній системі Януша Корчака. Звернуто увагу на цілі та ціннісні орієнтири трудової діяльності, формування відкритих комунікацій.

 

корчф0002

  15. Валеева Р. Педагогическое кредо Януша Корчака / Р. Валеева // Народное образование. – 2003. – № 9. – С. 184–196 ; № 10. – С. 205–214.

  У статті висвітлено педагогічну систему педагога Януша Корчака, що формувалася на основі творчого аналізу власного практичного досвіду. Свою педагогічну систему він створював на основі логічного поєднання принципів спостереження та аналізу особистісної дитячої поведінки. Обґрунтовано основні принципи виховної системи, які не втратили актуальності й сьогодні.

 

нариси

  16. Сисоєва С. О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова ; М-во освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 308 с.

  У навчальному посібнику розглянуто культурно-історичні та національні витоки розвитку педагогічної думки. Окремий розділ даного посібника присвячений видатному польському педагогу Янушу Корчаку, його літературній та науково-педагогічній спадщині. Висвітлено основні складові педагогічної системи педагога, як фактори формування особистості, педагогічна майстерність вихователя, взаємодія педагогів і вихованців, виховання дітей у сім’ї.

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.