Праці видатного польського педагога Я. Корчака
Киплинг
Шаблоны joomla

Друк

 

 ÐºÐ¾Ñ€Ñ‡Ð°Ðº0011

  1. Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Я. Корчак. – Київ : Дух і літера, 2007. – 530 с. 

  «Дитя людське» – вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878–1942), які публікуються українською мовою. З різних за жанрами текстів (трактати, драми, щоденники тощо), зібраних під назвою, наданою укладачем, унаочнюється корчакова філософія дитиноцентризму, розроблена у жорсткому двадцятому сторіччі. Життя і творчість Януша Корчака – неперевершені скарби світового гуманізму.

 

 

корчак0009

  2. Корчак Я. Избранные педагогические произведения / Я. Корчак. – М. : Просвещение, 1966. – 469 с.

  У книзі надруковані найвидатніші педагогічні праці Януша Корчака – відомого польського педагога, талановитого письменника, лікаря, людини великої мужності, принциповості та чесності. Він дуже любив дітей і присвятив їм все своє життя. У педагогічній спадщині Януша Корчака центральне місце займає твір «Як любити дітей», що складається з чотирьох частин: «Дитина в сім'ї», «Інтернат», «Літні колонії» і «Будинок Сиріт», а також твори «Про шкільну газету», «Право дітей на повагу», «Правила життя. Педагогіка для дітей і для дорослих», «Жартівлива педагогіка. Бесіди старого доктора по радіо». Надрукована також частина останнього твору Януша Корчака – його щоденник, написаний в 1942 році та опублікований вже після загибелі автора в фашистському таборі смерті.

 

 

 ÐºÐ¾Ñ€Ñ‡Ð°Ðº0005

  3. Корчак Я. Избранные педагогические произведения / Я. Корчак. – М. : Педагогика, 1979. – 474 с.

  Лікар за освітою, педагог за покликанням, поет і романтик в ставленні до світу дітей і дорослих, Януш Корчак залишив нам багатющу спадщину ідей гуманістичної педагогіки. Створена ним система виховання, заснована на самовідданій любові до дітей і поваги їх людської гідності, широко використовується в багатьох країнах світу. Ознайомитися з теоретичними основами цієї системи і досвідом її практичного застосування допоможе читачеві пропонована книга вибраних творів видатного педагога і гуманіста.

 

 

 ÐºÐ¾Ñ€Ñ‡Ð°Ðº0007

  4. Корчак Я. Педагогическое наследие / Я. Корчак ; сост. К. П. Чулкова. – М. : Педагогіка, 1991. – 272 с.

  До книги видатного польського письменника Януша Корчака ввійшли найвідоміші твори про виховання дітей : «Як любити дитину», «Право дитини на повагу», «Правила життя» та ін., а також опубліковані матеріали, які містять основні положення його новаторської педагогіки, що отримали назву «педагогіка серця».

 

 

 ÐºÐ¾Ñ€Ñ‡Ð°Ðº0010

  5. Корчак Я. Избранное / Я. Корчак. – Киев : Рад. школа, 1983. – 528 с.

  У книзі представлено художню спадщину польського письменника Януша Корчака : повісті-казки «Король Матіуш Перший» і «Король Матіуш на безлюдному острові», повість «Коли я знову стану маленьким», цикл ліричних нарисів «Літо в Міхалувке», повість «Слава», педагогічні бесіди «Правила життя» і «Щоденник». У своїх творах Януш Корчак викриває фальш і несправедливість, що оточують дитину в суспільстві. Він повертає дорослих читачів у світ дитинства, вчить їх розуміти дітей, бачити в дитині людину з багатим внутрішнім світом, любити і поважати її.

 

 

 ÐºÐ¾Ñ€Ñ‡Ð°Ðº0001

  6. Корчак Я. Педагогічна публіцистика // Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна. – Київ : Центр навч. літер., 2007. – С. 613–621.

  До хрестоматії ввійшли окремі твори або уривки з них видатних педагогів зарубіжжя. Окремий розділ присвячено педагогічній спадщині Януша Корчака. У ньому вміщено статті, які друкувались в різних журналах (медичні, педагогічні та ін) і висвітлювали проблеми розвитку дитини, здоров’я, виховання, роль дитини у сім’ї та в суспільстві.

 

 

 ÐºÐ¾Ñ€Ñ‡Ñ„0001

  7. Корчак Я. Із книги «Дитя салону» / Я. Корчак // Кур'єр Кривбасу. – 2016. – № 1-2-3 (314-315-316). – С. 143–162.

  Повість «Дитя салону» містить розділи «Пудель», «Гадання», «Про граматику». У ній зображено життя різних суспільних верств міста, спрямування їх характерів. Письменник не лише критикує сучасне йому суспільство, а й розвінчує поняття відносних ціностей, намагається розкрити перед читачем незмінну вартість життя, закликає в цій книзі до пошуку справжніх життєвих ідеалів.

 корчак0015

  8. Корчак Я. Мацюсеві пригоди : повість-казка / Я. Корчак. – Київ : Веселка, 1978. – 331 с.

  Повість Януша Корчака «Мацюсеві пригоди» – один з кращих творів польської літератури для дітей, виховує в читачів почуття дружби, ненависті до воєн. Повість-казка про те, як малий Мацюсь став королем та які незвичайні та дивовижні пригоди його чекали під час його королювання.

  

 ÐºÐ¾Ñ€Ñ‡Ð°Ðº0014

  9. Корчак Я. Як любити дітей / Я. Корчак. – Київ : Знання України, 1992. – 32 с.

  Книга «Як любити дітей» педагога і гуманіста Януша Корчака – справжня енциклопедія виховання людини, від народження до становлення особистості. Текст книги пронизаний безцінними думками, яскравими метафорами і чіткими рекомендаціями. Протягом багатьох десятиліть ця книга служить надихаючим орієнтиром для мільйонів батьків.

  

корчак0013

  10. Корчак Я. У дитячому таборі : повість / Я. Корчак. – Львів, 1961. – 142 с.

  До кращих літературних творів видатного письменника Януша Корчака належить повість «У дитячому таборі», видана у 1911 році. Повість написана цікаво, з глибоким знанням дитячої душі та з великим прагненням зробити  головних героїв щасливими та радісними.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.