Твори видатного українського педагога В. О. Сухомлинського

Друк
 
 
                                     1.1. Педагогічні праці
 

  1. Сухомлинський В. О. Шлях до серця дитини / В. О. Сухомлинський. – Київ : Молодь, 1963. – 91 с.

     В. О. Сухомлинський, на багатьох прикладах із своєї багаторічної педагогічної практики доказує, як вихователь шукає і знаходить стежку до серця своїх вихованців, як, здавалось би, безнадійні учні виростають справжніми людьми, гідними своєї Батьківщини.  

ост0010 

 

  2. Сухомлинський В. О. Моральні заповіді дитинства і юності / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. школа, 1966. – 232 с.

  Книга присвячена проблемі формування життєвих переконань, рис характеру підростаючого покоління. Автор книги пропонує читачеві моральні правила-заповіді у вигляді прямого звертання до учнів, і після кожного правила розкриває відповідну методику виховної роботи та досвід колективу загальноосвітнього навчального закладу.  

ост0009 

 

  3. Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. школа, 1971.– 208 с.

        Талановитий педагог В. О. Сухомлинський, який присвятив благородній справі навчанню і вихованню учнівської молоді понад 30 років свого життя, виклав у книжці думки й переконання, що склалися в нього на основі тривалого вивчення і глибокого аналізу та теоретичного осмислення навчально-виховної роботи в школі, порушив ряд педагогічних проблем та зробив спробу розкрити їх.  

ост0007 

 

  4. Сухомлинский В. А. Рождение гражданина / В. А. Сухомлинский. – М.: Мол. гвардия, 1971. – 336 с.

  У книзі розкрито проблему громадянського виховання дітей, формування в них національної самосвідомості, патріотичних поглядів і переконань, любові до Батьківщини.  

сух0016 

 

  5. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – изд. 2-е. – Киев : Рад. школа, 1972. – 243 с. 

     В. О. Сухомлинський знайомить читача з тим, як упродовж багатьох років, з того дня, коли маленька людина вперше переступає шкільний поріг, до закінчення початкової школи, він вводив своїх вихованців у світ пізнання довкілля дійсності, допомагав оволодівати знаннями, будив розумові здібності і благородні почуття.  

сухна вибыр0002 

 

  6. Сухомлинский В. А. Мудрая власть коллектива (методика воспитания коллектива) / В. А. Сухомлинский. – М.: Мол. гвардия, 1975. – 270 с.

      Автор книги розкриває педагогічні таємниці виховання дітей та   молоді,  вплив шкільного колективу на формування духовного та морального виховання підростаючого покоління.  

ост0006 

 

  7. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. школа, 1976. – 654 с.

   До першого тому входять твори «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості», «Духовний світ школяра» та «Методика виховання колективу». В них висвітлено теоретичні й практичні проблеми педагогіки. До другого тому входять праці «Як виховати справжню людину» та «Сто порад учителеві». Твори, що ввійшли до третього тому, є своєрідною трилогією, в якій порушуються проблеми виховання дітей, підлітків і юнаків: «Серце віддаю дітям», «Народження громадянина», «Листи до сина». До четвертого тому входять твори «Павлиська середня школа» і «Розмова з молодим директором», в яких узагальнено досвід навчально-виховної роботи в середній школі. До пятого тому ввійшли педагогічні статті автора, які були надруковані в періодичній пресі у 1952–1970 роках. У статтях розглядаються проблеми виховання і навчання учнів.  

сух0001 

 

  8. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. школа, 1978. – 263 с.

 Книга присвячена дослідженню поглядів видатного педагога В. О. Сухомлинського щодо сімейного виховання. Висвітлюються актуальні проблеми виховання дітей у сім’ї, питання спільної роботи школи, сім’ї та громадськості.

сух0012 

 

  9. Сухомлинский В. А. Родина в сердце / В. А. Сухомлинский. – М.: Мол. гвардия, 1978. – 175 с.

     В основу книги покладено проблему виховання людини-громадянина, людини-патріота своєї Батьківщини, свого народу, його культури, формування у дитини любові до рідної природи, своїх батьків.  

ост0001 

 

  10. Сухомлинский В. А. Павлышская средняя школа: обобщение опыта учебно-воспитательной работы в сельской средней школе / В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1979. – 396 с.

      Розкрито досвід роботи Павлиської школи як живильного джерела духовності, що грунтується на гуманістичних ідеях В. О. Сухомлинського з розвитку творчої особистості.  

новы0005 

 

  11. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения : в 3 т. / В. А. Сухомлинский. – М.: Педагогика, 1979-1981.

     У вибраних творах перед читачем постає постать видатного педагога світового рівня, педагогічна спадщина якого може використовуватися в сучасній практиці виховання та навчання молодого покоління. До першої книги ввійшли найважливіші праці «Сердце отдаю детям» та «Рождение гражданина». До другого тому ввійшла найвідоміша праця В. О. Сухомлинського «Павлышская средняя школа: обобщение опыта учебно-воспитательной работы в сельской средней школе». Третій том містить «Разговор с молодым директором школы», «Мудрая власть коллектива», а також статті, що присвячені сімейному вихованню.  

избранное педа 

 

  12. Сухомлинский В. А. Потребность человека в человеке / В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М., 1981. – 93 с.

   Ця книга складена з висловів вченого-педагога В. О. Сухомлинського, з яких читач отримає уявлення про педагогічні концепції директора сільської середньої школи, познайомиться з його думками про формування моральності. 

потребность человека в человеке 

 

  13. Сухомлинский В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский. – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1982. – 270 с.

   Ця книга складена незвично: по сторінці, по абзацу, по рядку тут зібрані уривки з численних книг і статей В. О. Сухомлинського. Читач має можливість ознайомитися з його думками про виховання дітей в сім'ї та школі, про формування моральності.  

ост0011 

 

  14. Сухомлинский В. А. Книга о любви / В. А. Сухомлинский. – М.: Мол. гвардия, 1983. – 191 с.

     Книга висвітлює проблеми любові, що  пов'язані з її актуальними соціальними та ідеологічними питаннями, з актуальними педагогічними проблемами, з необхідністю формування активної життєвої позиції молодої людини.  

книга о любви 

 

  15. Сухомлинский В. А. Об умственном воспитании / В. А. Сухомлинский. – Киев : Рад. школа, 1983. – 205 с.

   У книзі видатного українського педагога зібрано і систематизовано матеріал з основних праць про проблеми розумового виховання підростаючого покоління. 

сух0002 

 

  16. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну / В. А. Сухомлинский. – Киев : Рад. школа, 1985. – 557 с.

       У книгу ввійшли широко відомі твори В. О. Сухомлинського – «Сердце отдаю детям», «Рождение гражданина», «Письма к сыну». Назви творів, що увійшли до книги, тематично пов'язані між собою і складають своєрідну трилогію, в якій автор порушує актуальні проблеми виховання дитини, підлітка, юнака.  

сер рож пис 

 

  17. Сухомлинский В. А. Письма к сыну: книга для учащихся / В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1987. – 120 c.

      У книзі «Письма к сыну» талановитий педагог Василь Олександрович Сухомлинський веде розмову про високий громадянський обов'язок, моральність, розпочату ним у книгах «Сердце отдаю детям», «Рождение гражданина». Обравши жанр батьківського повчання, автор звертається до всієї молоді, яка обирає свій життєвий шлях.  

письма к сину 

 

  18. Сухомлинский В. А. Мудрость родительской любви / В. А. Сухомлинский. – М.: Мол. гвардия, 1988. – 304 с.

        Книга містить твори з педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського, відомого педагога, подвижника, який присвятив своє життя вихованню людини. Сім'я – основа всього людського і основа нашого суспільства. Сімейна педагогіка завжди хвилювала В. О. Сухомлинського, який не відділяв шкільне виховання від сімейного і вважав, що «немає складнішої мудрості, ніж батьківська і материнська мудрість вихователів людини». Як виховати справжню людину – ось головне питання його творчості. 

мудрость род любви 

 

  19. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. школа, 1988. – 284 с.

        У книзі висвітлюються питання організації навчального процесу в школі та керівництва ним. Автор, видатний український педагог, ділиться з молодими керівниками шкіл досвідом роботи, своїми думками про виховання і навчання учнів, розкриває особливості творчої праці учителя, педагогічного колективу.  

ост0002 

 

  20. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. школа, 1988. – 304 с.

    У книзі подаються поради з питань організації, змісту, форм, методів і прийомів навчально-виховної роботи, самовиховання учнів, формування та виховання громадянського обов’язку.  

сух0018 

 

  21. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека / В. А. Сухомлинский. – М.: Педагогика, 1990. – 286 с.

   Проблему морального виховання В. О. Сухомлинський вважав найголовнішою в роботі школи. У книгу включені бесіди про виховання патріотизму, ідейності, громадянськості, любові до близьких, природи.  

сух0014 

 

22. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике / В. А. Сухомлинский. – М.: Педагогика, 1990. – 303 с.

   Книга містить оригінальні твори: розповіді, новели, притчі, написані В. О. Сухомлинським. Вони можуть бути використані вчителями та батьками для проведення етичних бесід з дітьми про добро і зло, працьовитість, любов до близьких, про ставлення до товаришів.  

Хрестоматия по этике 

 

        1.2. Художньо-літературна спадщина В. Сухомлинського

 

  23. Сухомлинский В. А. Поющее перышко. Рассказы и сказки / В. А. Сухомлинский. – М.: Дет. лит., 1974. – 32 с.

   У  книзі опубліковано казки та оповідання видатного громадського діяча і педагога В. О. Сухомлинського для дітей молодшого шкільного віку.  

ост0004 

 

  24. Сухомлинський В. О. Гаряча квітка: оповідання та казки для молодшого шкільного віку / В. О. Сухомлинський. – Київ : Веселка, 1978. – 103 с.

 До книжки увійшли невеликі оповідання видатного педагога і письменника, про те, як діти відкривають для себе навколишній світ, про взаємовідносини між дітьми, про доброту і чуйність, а також повчальні казки про природу.  

ост0003 

 

  25. Сухомлинський В. О. Казки Школи під Голубим Небом / В. О. Сухомлинський. – Київ : Освіта, 1991. – 191 с.

    Книга знайомить з творчою спадщиною Василя Олександровича Сухомлинського, а саме цікавими оповіданнями і казками, що зароджують у дитячій душі високі моральні, гуманістичні почуття – любов до батьків, повагу до людей похилого віку, милосердя до немічних.  

новы0007 

 

  26. Сухомлинський В. О. Вічна тополя: Казки. Оповідання. Етюди / В. О. Сухомлинський. – Київ : Ґенеза, 2004. – 272 с.

     Збірка «Вічна тополя» В. Сухомлинського є продовженням посмертних публікацій літературної спадщини видатного педагога, ім’я якого широко відоме в Україні та поза її межами.  

новы0009 

 

  27. Сухомлинський В. О. Вогнегривий коник: казки, притчі, оповідання / В. О. Сухомлинський. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вікар, 2008. – 200 с.

      Ця книга – збірка мудрих і повчальних казок, оповідань, притч, новел, написаних для дітей педагогом і письменником Василем Сухомлинським.  

новы0008 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.