Друк

Наукова бібліотека

Рівненського державного гуманітарного університету

репрезентує науково-допоміжний бібліографічний покажчик

  

filolАвтореферати  дисертацій у фондах  наукової бібліотеки  Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 2. Філологічні науки : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2018. – 56 с.

У науково-допоміжному бібліографічному покажчику подано відомості про автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів філологічних наук, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

Покажчик призначений для науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів закладів вищої освіти та всіх тих, хто здійснює наукові дослідження.

 

 

Скористатись електронною версією можна в меню сайту

«Повнотекстова база даних, створена науковою бібліотекою РДГУ».