Збірники матеріалів науково-практичних конференцій, організованих науковою бібліотекою РДГУ

Друк

 

2013 New 2

Наукова бібліотека – інтегруючий центр інформаційного простору Рівненського державного гуманітарного університету : матеріали ХІІ-ї науково-практичної конференції, 31 серпня 2018 р. / РДГУ; Наук.      б-ка; за ред. С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. – Рівне, РДГУ. – 2018. – 86 с.

До збірника увійшли матеріали ХІІ-ї науково-практичної конференції «Наукова бібліотека – інтегруючий центр інформаційного простору Рівненського державного гуманітарного університету», в яких розглядаються різноманітні питання діяльності наукової бібліотеки, спрямовані на допомогу інформаційному забезпеченню освітнього та наукового процесів університету.

 

 

Перегляд рефератів статей із збірника у форматі PDF

 

 

1234

   Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету як  науковий та освітній інформаційно-комунікаційний простір університету: досвід та перспективи : матеріали ХІ науково-практичної конференції, 30 серпня 2017 р/ РДГУ; Наук. б-ка; за ред. С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. – Рівне, РДГУ. – 2017. – 84 с.  

   На сторінках збірника представлені матеріали ХІ науково-практичної конференції «Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету як  науковий та освітній інформаційно-комунікаційний  простір університету: досвід та перспективи». Серед розглянутих питань: нові технології оперативного інформування, сучасні проблеми каталогізації та систематизації, особливості організації обслуговування користувачів та ін.

 

 

  Перегляд рефератів статей із збірника у форматі PDF

 

 

zb 2016

   Розвиток наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету: теоретичні аспекти та практичний досвід : зб. матеріалів Х-ї наук.-практ. конф., 30 серпня 2016 р. / уклад. : С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. – Рівне : РДГУ, 2016. – 57 с.

    До збірника увійшли матеріали Х-ї науково-практичної конференції «Розвиток наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету: теоретичні аспекти та практичний досвід», в яких розглядаються  різноманітні питання діяльності наукової бібліотеки, спрямованої на допомогу інформаційному забезпеченню освітнього, наукового, виховного та управлінського процесів РДГУ.

  

 

 

 Перегляд рефератів статей із збірника у форматі PDF

 

 

konf 2015   Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету : історія і сьогодення (до 75-річя заснування) : зб. матеріалів IX-ї наук.-практ. конф., 27 серпня 2015 р. / уклад. : С. Н. Грипич, Г.П.Семенюк. – Рівне : РДГУ, 2015. – 67 с.

Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвячений 75-річчю заснування наукової бібліотеки РДГУ. В ньому розкрито історію створення, функціонування та розвитку бібліотеки та її  структурних підрозділів. 

Для дослідників історії бібліотечної справи України, бібліотекознавців, бібліотекарів-практиків, студентів майбутніх фахівців бібліотечної справи.

 

 

 

Перегляд рефератів статей із збірника у форматі PDF

 

 

Наукова бібліотека в інформаційно-освітньому просторі Рівненського державного гуманітарного університету : зб. матеріалів VIII-ї наук.-практ. конф., 28 серпня 2014 р. / уклад.: С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. – Рівне : РДГУ, 2014.– 80 с.

      До збірника увійшли матеріали конференції, в яких висвітлюється комплекс робіт, пов’язаних з актуальними завданнями наукової бібліотеки РДГУ та її інформаційно-аналітичних структур у системі навчально-освітніх, наукових комунікацій університету.

Видання адресоване широкому колу фахівців, які працюють у сфері бібліотекознавства, бібліографії, інформаційних бібліотечних технологій, а також студентам – майбутнім бібліотечним працівникам. 

 

 

  

   Перегляд рефератів статей із збірника у форматі PDF

 

 

Бібліотечні фонди як інформаційний ресурс у контексті сучасних тенденцій та перспектив розвитку бібліотек вищих навчальних закладів : зб. матеріалів VII-ї наук.-практ. конф., 29 серп. 2013 р. / укл.: С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. – Рівне : РДГУ, 2013. – 73 с.

     До збірника матеріалів науково-практичної конференції включено статті, в яких висвітлено процеси формування документних та електронних фондів бібліотек вищих навчальних закладів (зокрема фондів наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету). Розкрито їх функції, закономірності розвитку, особливості управління, комплектування, обліку, зберігання та ефективного використання.      

    Збірник призначений викладачам та студентам бібліотечних спеціальностей навчальних закладів та широкому колу працівників бібліотек.

 

 

 

          Перегляд рефератів статей із збірника у форматі PDF

 

  

Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів VI-ї наук.-практ. конф., 30 серп. 2012 р. / укл.: С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. – Рівне : РДГУ, 2012. – 69 с. 

Представлені у збірнику статті охоплюють широкий спектр питань в діяльності наукової бібліотеки РДГУ, пов’язаних з формуванням, зберіганням, пошуком, використанням інформації, волюцією університетської бібліотеки в умовах інформатизації та реформування вищої освіти України.

Видання адресоване широкому колу бібліотечних фахівців, особливо бібліотек вищих навчальних закладів, а також студентам – майбутнім бібліотекарям.

 

 

  Перегляд рефератів статей із збірника у форматі PDF

 

  

Роль бібліотек вищих навчальних закладів в інформаційній підтримці освіти та науки в контексті модернізації вищої освіти : зб. матеріалів V-ї наук.-практ. конф., 30 серпня 2011 р. / ред. С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. – Рівне: РДГУ, 2011. – 131 с. 

Збірник матеріалів V-ї науково-практичній конференції вміщує тексти доповідейу яких багатоаспектно розглядається діяльність наукових бібліотек ВНЗ 3-4-го та 1-2-рівнів акредитації Рівненської областізокрема наукової бібліотеки РДГУ,Національного університет водного господарства та природокористуванняНаціонального університету «Острозька академія», бібліотеки Сарненського педагогічного коледжу РДГУа також кафедри книгознавства,  бібліотекознавства та бібліографії РДГУ.

 

 

 

 

 Перегляд рефератів статей із збірника у форматі PDF

  

 

Сучасна бібліотека вищого начального закладу як центр інформаційного забезпечення навчального, наукового та культурно-просвітницького процесу: зб. матеріалів 4-ї науково-практичної конференції 30–31серпня 2010 р. / ред. С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк, І. О. Мирончук, Л. С. Кушка. – Рівне: РДГУ, 2010. – 95 с.

У збірник матеріалів конференції увійшли тексти доповідейу яких різнобічно висвітлено діяльність наукової бібліотеки РДГУспрямованої на допомогу навчальномунауковому та культурно–просвітницькому процесуАвтори  доповідей висвітлили і свої пропозиції щодо подальших  перспектив розвитку університетської бібліотеки.

 

 Перегляд рефератів статей із збірника у форматі PDF

 

  

Бібліотека вищого навчального закладу в умовах реформування вищої освіти України: досвід та перспективи : зб. матеріалів наук.- практ. конф., присвяченої 65-річчю заснування Наукової бібліотеки РДГУ, 28 серп. 2009 р. / за ред.: С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. – Рівне: РДГУ, 2009. – 96 с. 

Збірник складений на основі матеріалів науково-практичної конференціїприсвяченої 65-річчю заснування Наукової бібліотеки РДГУДо нього увійшли тексти доповідейв яких висвітлено різноаспектну діяльність університетської бібліотеки на сучасному етапі та окреслені перспективи на майбутнє. 

 

 

Перегляд рефератів статей із збірника у форматі PDF

 

  

Бібліотека вищого навчального закладу вконтексті сучасності: зб. матеріалів науково-практичної конференції, 28 серпня 2008 р. / ред. С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. – Рівне: РДГУ, 2008. – 62 с.

Збірник складений на основі матеріалів наукової конференції, проведеної науковою бібліотекою за участю кафедри бібліотекознавства і бібліографії РДГУ. До нього увійшли тексти доповідей, у яких детально розглядається діяльність університетської бібліотеки в контексті сучасності та перспектив її подальшого розвитку. 

 

 

 

  

  Перегляд рефератів статей із збірника у форматі PDF 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.