Друковані видання РДГУ
Друк

 0-02-0a-433ce7a8d18d8fd970bfe343b982c13d20ed64582a1b0178e0158f2a9790898a dd3b08d6 photo-resizer.ru

 

Фізика : підруч. для екологів та біологів [вищ. навч. закл.] / М. Ю. Новоселецький, Б. Д. Нечипорук, Д. В. Лико, С. М. Лико. – Київ : Кондор, 2019. – 376 с.

Розглянуті основні явища, положення, закони і теорії курсу фізики для студентів спеціальностей екологія, біологія, які мають справу з вивченням живих організмів і довкілля. Аналізуються фізичні процеси, які мають місце в живому організмі, і механізми, які становлять основу життєдіяльності людини, тварини і рослини під впливом навколишнього середовища. Викладені проблеми впливу зовнішніх факторів на живі організми та їхньої можливості реагувати на ці фактори. Приділена увага принципам дії і можливим застосуванням сучасних фізичних методів та приладів у практичній діяльності майбутнього спеціаліста.

Друк

 0-02-0a-ed5ca9dd3027bcac2b86eed3b59ca799fd5e7c97fbe72222099116362020833b a8b33ee4 photo-resizer.ru

 

Шевців З. М. 

Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. М. Шевців. – [Вид.
2-ге, випр., допов.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 263 с. – Бібліогр.: с. 251-263.

Підручник присвячений актуальній проблемі  - інклюзії в освіті, включення дітей з особливими освітніми потребами в освітній процес закладу загальної середньої освіти..

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.