Друковані видання РДГУ
Друк

 0-02-0a-8e004b862828fdc976a6b2462872ae97ec5f480a9439f8abc48598d1c822c5d8 f8dd2a84 photo-resizer.ru

 

Прищепа О. П. 

МІСЦЯ ЗУСТРІЧІ: культурне довкілля міст Правобережної України (кінець ХVIII - початок ХХ ст.) : [монографія] / О. П. Прищепа. – Рівне : [М. Дятлик], 2019. – 687 с. – Бібліогр.: с. 577-647. – Дар бібліотеці.

У монографії розглянуто формування міського освітньо-культурного середовища дніпропетровського Правобережжя в добу Російської імперії на концептуальних засадах "нової культурної історії".

Друк

 0-02-0a-a25bf9923404e4e8af93f95e3947f9d82bde71375e50da78fb58c3683683c693 3f290d22 photo-resizer.ru

 

Самостійна робота студентів над читанням з листа : метод. рек. з дисциплін "Основний муз. інструмент" та "Заг. фортепіано" для студентів спец. 025 "Муз. мистецтво" денної та заочної форми навчання /М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв, Каф. гри на муз. інструментах ; [упоряд.: М. М. Остапчук, О. К. Никон]. – Рівне : [РДГУ], 2019. – 20 с.

Друк

 0-02-0a-abd00a7c8bdd2f4c73a34f5d3018829bf8dbed3cdceb088cd4dc2a089f07b364 f28c8c36 photo-resizer.ru

 

Толочик І. Л. 

Вікова фізіологія і валеологія : навч. посіб. для студентів природн. спец. вищ. навч. закл. / І. Л. Толочик, Є. Ф. Кучерук ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Психолого-природн. ф-т, Каф. біології та здоров'я людини. – Херсон : ВД Гельветика, 2019. – 138 с. – Дар бібліотеці.

У навчальному посібнику розкрито зміст і предмет вікової фізіології та валеології, поняття про ріст і розвиток; охарактеризовані вікові періоди онтогенезу та вікові особливості розвитку систем організму дітей і підлітків.

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.