Друк

 0-02-0a-8568323efb3ac58e5c0f46f85c457b4e2a2463977021fff5a8f59e8f72a4d6fd f7e5d661 photo-resizer.ru

 

Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [упоряд.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан ; редкол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін.]. – Рівне : [РДГУ], 2019. – с. – Дар бібліотеці.

До збірника увійшли наукові праці, здійснені у галузі теорії і методики виховання.  У наукових розвідках представлено різновекторність сучасних підходів до змісту, форм і технологій освітнього процесу, починаючи від дошкілля і завершуючи вищою школою.