Друк

 0-02-0a-3ac6d832c78a7a398658ddf8237e9ab1a167527b9b3882010a56eee2af6c48bd a0362e89 photo-resizer.ru

 

Карпенчук Світлана Григорівна. Шлях у науку... : бібліографія, спогади, фрагменти досвіду / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. 
ун-т. – Рівне : [РДГУ], 2019. – 280 c. – Дар бібліотеці.

У праці систематизовано відомості про праці, опубліковані у наукових збірниках, періодичних виданнях, що характеризують науково-педагогічну діяльність Карпенчук Світлани Григорівни, доктора педагогічних наук, професора, макаренкознавця, професора кафедри теорії і методики виховання РДГУ. Структуризація здійснена С. Г. Карпенчук й сам підхід до укладання інформації  відображає не лише історію входження вченої в науку, але й окремі фрагменти її практичного та наукового досвіду, що супроводжує цей рух.