0 Загальний відділ

Друк

016:3

А 22

016:3

    Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 3. Суспільні науки / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; [уклад.: С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова]. – Рівне : [РДГУ], 2019. – 116 с. – Дар бібліотеці.

    У науково-допоміжному бібліографічному покажчику подано відомості про автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів в галузі суспільних наук, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

 

 

016:7

А 22

016:37

    Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 4. Мистецтвознавство. Культурологія / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; [уклад.: С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова]. – Рівне : [РДГУ], 2019. – 153 с. – Дар бібліотеці.

    У науково-допоміжному бібліографічному покажчику подано відомості про автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів наук мистецтвознавства та культурології, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

 

 

016:7

Р 49

016:7

    Рівненська дитяча музична школа №1 імені М. В. Лисенка : допом. бібліограф. покажч. / [упоряд.: С. Полевик, Б. Столярчук]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2019. – 92 с. – Дар бібліотеці.

    Даний покажчик є доповненням книги "Храм вічної музики: Рівненській дитячій музичній школі № 1 імені М. В. Лисенка – 75 років", виданої в 2014 р., і допоможе повніше розкрити її зміст.

 

 

069

У 11

379.4

    У лабіринтах наративів: досвід музеїв Литви і України : колективна монографія / Р. Шермукшнітє, В. Банах, П. Вербицька та ін. – [Вільнюс] : Vilnius University Press, 2019. – 240 c.

    Політичні обставини спонукають Литву і Україну до пошуку та зміцнення спільності. Цим шляхом ступає і пропонована монографія. У ній розглядається як різний досвід постсовєтської трансформації відображається в музейних наративах Литви і України, чим відмінні і чим подібні (як з точки зору змісту, так і його вираження) музейні оповіді, які оповіді можна назвати домінуючими, а що слід вважати альтернативними оповідями. Також представлені пропозиції і методичного характеру - яким робом нинішній музей має докластися до формування погляду, що відповідає актуаліям та вартісним зрушенням.

 

 

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.