0 Загальний відділ
Киплинг
Шаблоны joomla

Друк

016:01/02

Б 59

016:02

    Бібліотечна планета (1998-2018) : системат. покажч. змісту / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [упоряд. Н. Терличка]. – Київ : [Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого], 2018. – 215 с.

    Покажчик містить описи матеріалів, опублікованих у науково-виробничому журналі "Бібліотечна планета" за 20 років з часу його існування.

 

02

К 46

02

Кияниця Є. О.

    Зв'язки бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі регіону : монографія / Є. О. Кияниця ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. нац. торговельно-економ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2018. – 179 с.

    У монографії розглянуто основні теоретичні підходи до застосування зв'язків з громадськістю в бібліотечних установах, а також практичні засади використання PR-технологій в обласних універсальних наукових бібліотеках.

 

 

001(091)(477)

Н 35

001(С2)

    Національна академія наук України - 100: головні тенденції розвитку і здобутки : док. та матеріали. Кн. 1. 1918-1945 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [упоряд.: О. С. Онищенко, Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 949 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

    Цим науковим виданням розпочинається публікація комплексу звітних документів Національної академії наук України, який репрезентує напрями наукових досліджень і здобутки академічних колективів за сторічний період.

 

 

024

Н 72

024

Новальська Т. В.

    Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика : монографія / Т. В. Новальська ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 350 с. – Бібліогр.: с. 302–350.

    Монографію присвячено історії, теорії та практиці вивчення читачів і читання в бібліотеках, що узагальнюється поняттям бібліотечне читачезнавство, яке репрезентує самостійну галузь знань бібліотечної науки.

 

 

025.2(075.8)

П 14

025(075.3)

Палеха Ю. І.

   Бібліотечне фондознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. О. Іванова, Л. О. Черепуха ; М-во освіти і науки України ; за заг. ред. Ю. І. Палехи. – Київ : Ліра-К, 2018. – 275 с. – Бібліогр.: с. 209–215.

    У посібнику розкрито суть і структуру сучасної системи бібліотечних фондів, охарактеризовано основні процеси формування, використання бібліотечного фонду та управління ним. Викладені теоретичні положення слугують фундаментом для розуміння і постановки технології функціонування бібліотечного фонду, тобто його моделювання, комплектування, обліку, опрацювання, розміщення і розстановки, його перевірки та збереження, а також доставки документів користувачам бібліотечної установи. Розглянуто новітні технології в обслуговуванні користувачів та обліку бібліотечного фонду.

 

 

01

П 99

01

    555 автографів Богданові Столярчуку : каталог / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад.: Б. Й. Столярчук, І. В. Давидчук]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2018. – 550 с. – Бібліогр.: с. 530–549. – Дар бібліотеці.

    Каталог автографів приурочений до 70-річчя від дня народження Богдана Йосиповича Столярчука, відомого музиканта, педагога, поета, мистецтвознавця, краєзнавця, заслуженого діяча мистецтв України. До видання увійшли відомості про автографи на документах з приватної колекції Богдана Столярчука - книгах, брошурах, програмах вистав, афішах, листівках, світлинах. Серед авторів дарчих надписів - відомі письменники, науковці, музиканти, художники, видавці, краєзнавці з України, Білорусії, Польщі ,Вірменії тощо. Хронологія зібраних автографів - 1966-2017 рр.

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

10683
СьогодніСьогодні44
ВчораВчора238
На цьому тижніНа цьому тижні982
В цьому місяціВ цьому місяці4560
ВсьогоВсього10683
Statistik created: 2019-02-22T00:25:14+02:00
194.44.245.20