5 Природничі науки. Математика

Друк

519.6(075.8)

С 99

518(075.3)

Сяський А. О.

    Чисельні методи прикладної математики : навч. посіб. / А. О. Сяський, В. А. Сяський, Н. В. Шевцова ; М-во науки і освіти України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [РДГУ], 2019. – 108 с. – Бібліогр.: с. 105. – Дар бібліотеці.

    У навчальному посібнику викладено основні чисельні методи, які використовуються при вирішенні на ЕОМ задач прикладної математики. Послідовно розглядаються методи розв'язування нелінійних рівнянь з однією змінною, систем лінійних алгебраїчних рівнянь, методи інтерполювання, екстраполювання, чисельного диференціювання та інтегрування функцій.

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.