7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

Друк

785.1

Ж 62

782.01.1

    Жертовна відданість мистецтву / [упоряд. Б. Й. Столярчук]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2019. – 168 с. – Дар бібліотеці.

    У виданні описано життєвий і творчий шлях Григорія Микитовича Глотка - знаного рівненського педагога, диригента і засновника оркестру народних інструментів Рівненського обласного будинку художньої самодіяльності профспілок, одного з перших педагогів Рівненського музичного училища.

 

 

 

78

І-66

78

    Інновації в музичній освіті та мистецтві : тези IV наук. читань студентів і магістрантів, м. Рівне, 6 листоп. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв, Студент. наук. т-во ; [упоряд. Т. Ю. Прокопович]. – [Рівне] : [Відок], 2019. – 44 c. – Дар бібліотеці.

    В збірнику опубліковані науково-пошукові роботи молодих дослідників у галузі музичної педагогіки та музикознавства. Тези доповідей та есе студентів і магістрантів ознайомлюють із сучасними тенденціями розвитку освіти та художньо-естетичної діяльності.

 

 

 

78

Р 49

78

    Рівненській дитячій музичній школі №1 ім. М. В. Лисенка - 80 років / Управління культури і туризму виконкому Рівнен. міськ. Ради ; [ідея проекту: Б. Столярчук, С. Полевик]. – Рівне : [б. в.], 2019. – 11 с. – Дар бібліотеці.

    2019 рік для Рівненської дитячої музичної школи № 1 імені М. В. Лисенка - знаменний. Школі виповнилося 80 років. Її відкриття у 1939 році стало справжньою подією не лише для жителів міста, але і для всієї Волині. Мистецький заклад став культурним осередком, центром музичного просвітництва, виховання й навчання дітей.

 

 

 

784.087.61(072)

С 17

781.1(07)

    Самостійна робота студентів денної та заочної форм навчання в класі постановки голосу : метод. рек. для студентів спец. 014 Середня освіта (Муз. мистецтво) / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Каф. пісенно-хорової практики та постановки голосу ; [авт.-уклад. Г. Р. Швидків]. – Рівне : [РДГУ], 2019. – 42 с. – Дар бібліотеці.

 

 

 

796/799(072)

Ф 79

7А(07)

    Формування компетентностей у студентів в процесі вивчення дисципліни "Професійна майстерність" : [метод. рек.] для студентів спец. 014 Середня освіта (Фіз. культура) 017 Фіз. культура і спорт / В. О. Шелюк, В. М. Василюк, О. О. Ярмощук, О. С. Григорович. – Рівне : [Вид. О. Зень], 2019. – 168 с. – Дар бібліотеці.

    У методичних рекомендаціях окреслені питання, пов'язані з формуванням фізичного, соціального та духовного здоров'я студентів. Пропонуються різноманітні методичні прийоми і форми роботи, які сприятимуть формуванню професійних компетентностей студентів.

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.