7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт
Киплинг
Шаблоны joomla

Друк

796.32(075.8)

Д 72

7А8(075.3)

Драчук А. І.

    Теорія і методика викладання гандболу : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. І. Драчук. – Київ : [КНТ], 2018. – 128 с. – Бібліогр.: с. 117.

    У навчальному посібнику висвітлено історичні аспекти розвитку гандболу у світі та в Україні, розглянуто техніку і тактику гри, методику навчання та запропоновано систему вправ для вдосконалення технічних і тактичних дій гравців, подано правила ведення змагань та методика суддівства.

 

780.8:780.616.432(075.8)

Н 64

782.2.05(075.3)

Никон О. К.

    Самостійна робота студентів з опанування курсу фортепіано : навч.-метод. посіб. для студентів спец. "Муз. мистецтво" та "Середня освіта. Музика" / О. К. Никон, М. М. Остапчук ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Каф. гри на муз. інструментах. – Рівне : [РДГУ], 2018. – 126 с. – Дар бібліотеці.

    Мета запропонованого посібника - допомогти студентам удосконалити виконавські навички засобами слухання музики, музикування, читання з листа, гармонізації мелодій, уміння зрозуміти і втілити художній образ твору в їхній самостійній роботі.

 

797(07)(072)

Р 18

7А(07)

Райтаровська І. В.

    Теорія і методика викладання плавання : метод. рек. / І. В. Райтаровська, О. П. Шишкін ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фіз. культури. – Київ : [КНТ], 2018. – 50 с. – Бібліогр.: с. 49–50.

    Методичні рекомендації розроблені для проведення практичних і самостійних занять з дисципліни "Теорія і методика викладання плавання" для студентів І-ІІ курсів факультету фізичної культури Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

796.33(07)(075.8)

Т 33

7А8.5(07)(075.3)

    Теорія і методика викладання футболу : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, О. А. Перепелиця, В. М. Поліщук. – [2-ге вид. перероб. та допов.]. – Київ : КНТ, 2018. – 297 с.

    У посібнику розглянуті основні теоретико-методичні аспекти викладання футболу в інститутах (факультетах) фізичного виховання і спорту педагогічних університетів.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

10682
СьогодніСьогодні43
ВчораВчора238
На цьому тижніНа цьому тижні981
В цьому місяціВ цьому місяці4559
ВсьогоВсього10682
Statistik created: 2019-02-22T00:25:14+02:00
194.44.245.20