8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство
Киплинг
Шаблоны joomla

Друк

821.512.19

А 60

С(Тат)

Алядін Ш.

   Мердивен. Кримськотатарська проза українською / Ш. Алядін. – Київ : Майстер Книг, 2018. – 298 с. – Дар бібліотеці.

    Книжка представляє українському читачеві творчість класика кримськотатарської літератури, письменника, поета і публіциста Шаміля Алядіна (1912-1996). До видання включено три твори: роман "Запрошення на бенкет диявола", автобіографічну повість "Я - ваш цар і бог" і публіцистичний нарис "Жертви Кремля", що відображають драматичний життєвий шлях самого автора, і трагічну долю кримськотатарського народу у ХХ столітті.

 

821.161.2.09'05

С 16

8У1

Салій О. Р.

    «Сей край невичерпної красоти»: гуцульський текст в українській художній прозі кінця ХІХ - початку ХХ століття : [монографія] / О. Р. Салій ; Нац. акад. наук України, Ін-т І. Франка. – Київ : Наук. думка, 2018. – 325 с. – (Молоді вчені). – Дар бібліотеці.

    У монографії комплексно досліджено гуцульський текст в українській художній прозі кінця ХІХ - початку ХХ століття. Виявлено причини його формування, простежено особливості зображення топосу Гуцульщини у прозовій творчості І. Франка, О. Кобилянської, М. Коцюбинського, Марка Черемшини, Г. Хоткевича, Д. Харов'юка і П. Шекерика-Доникова.

 

808(075.8)

С 80

792С(075.3)

Стихун Н. В.

    Сценічна мова: техніка й культура мовлення : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 026 "Сценічне мистецтво" / Н. В. Стихун ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт.    ун-т, Худ.-пед. ф-т, Каф. театр. режисури. – Рівне : [О. Зень], 2018. – 287 с. – Бібліогр.: с. 282-287. – Дар бібліотеці.

    У навчально-методичному посібнику представлені техніка й культура сценічного мовлення, зокрема постановка дихання, розвиток мовного голосу, методи виправлення дикційних недоліків, орфоепія української мови та норми літературного наголосу; розкрито значення логіки сценічного мовлення у творчому процесі; надані методичні поради та вправи на засвоєння логіки мови; запропоновано методику роботи над текстом із різних літературних жанрів.

 

 

811.161.2(07)

У 45

4У(07)

    Українська мова: 6 кл. ІІ семестр : конспекти уроків. Ч. 2 / [уклад. С. А. Свінтковська]. – Харків : Основа, 2018. – 159 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (170)). – Дар бібліотеці.

    Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування; конспекти уроків з української мови для ІІ семестру 6 класу, які грунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

40607
СьогодніСьогодні270
ВчораВчора188
На цьому тижніНа цьому тижні458
В цьому місяціВ цьому місяці5206
ВсьогоВсього40607
Statistik created: 2019-06-25T22:19:34+03:00
194.44.245.20