9 Географія. Бiографiї. Iсторiя
Киплинг
Шаблоны joomla

Друк

94(437)

К 82

9(М)7

    Криза комуністичної системи в Чехословаччині: "Празька весна" 1968 року та утвердження режиму "нормалізації" : монографія / Р. М. Постоловський, І. О. Десятничук, А. В. Слесаренко, І. В. Філіпчук. – Рівне : Вид. О. Зень, 2018. – 239 с. – Бібліогр.: с. 192–225.

    "Празька весна" 1968 р. з її запереченням сталінської тоталітарної моделі суспільства та спробою реформування соціалізму стала однією зі знакових подій другої половини ХХ століття в історії Чехії та Словаччини.

    У колективній монографії на основі широкої джерельної бази як владного, так і опозиційного походження, досліджуються причини, хід та наслідки подій 1968-1972 рр. у Чехословаччині, їх вплив на подальшу історію країни.

 

94(477)-054.7

М 12

9(С2)2

Магочій П.-Р.

    Як я став українознавцем : есей-спогад /          П.-Р. Магочій ; пер. з англ. С. Біленький. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2018. – 141 с. – Дар бібліотеці.

    Спогади відомого американського українознавця, що тривалий час працює у Канаді, професора П.-Р. Магочія проливають світло на історію заснування чотири десятиліття тому Кафедри український студій Торонтського університету, першим керівником якої він залишається донині.

 

94(100)

Р 70

9(М)

    Роми: міфи та факти : навч.-метод. посіб. для вчителя з протидії ромофобії / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; [авт.-упоряд.: О. Войтенко, М. Тяглий]. – Київ : [Укр. центр вивч. історії Голокосту : КВІЦ], 2018. – 138 с. – Бібліогр.: с. 133–136. – Дар бібліотеці.

    Видання спрямоване на протидію стереотипам та упередженням щодо ромів в українському суспільстві. На основі власного педагогічного досвіду автори пропонують шляхи деконструкції наявних міфів через їх переосмислення, застосування елементів критичного мислення та історичного контексту. Метою посібника є допомога освітянам, які вважають толерантність важливою життєвою компетенцією і прагнуть допомогти своїм учням долати давні та нові стереотипи щодо ромів, ближче ознайомитися з історією та традиціями цього народу.

 

94(4)

С 48

9(М)

    Слов'янські обрії : [зб. наук. пр.]. Вип. 9. XVI Міжнар. з'їзд славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серп. 2018 р.) : доп. укр. делегації / Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол. : О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 439 с.

    Збірник містить доповіді українських учасників XVI Міжнародного з'їзду славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018 р.) Студії присвячено актуальним проблемам комплексного вивчення слов'янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології, історичній славістиці та історіографії славістичних досліджень. У збірнику також представлено матеріали круглого столу, присвяченого 200-річчю від дня народження М. Костомарова та П. Куліша.

 

94(73)

Ш 26

9(М)

Шаров І. Ф.

    Характери Нового світу / І. Ф. Шаров. – Київ : Арт Економі, 2018. – 495 с.

    Минуло понад двісті років, відтоді як Сполучені Штати Америки проголосили Декларацію незалежності. Упродовж цих років країна стала однією з найуспішніших, вона володіє майже сорока відсотками загального багатства світу. Велику роль у формуванні нації, її утвердженні й розвитку відіграли президенти Америки. У книзі автор пише про їх величезні справи, досліджує феномен американської нації.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

10682
СьогодніСьогодні43
ВчораВчора238
На цьому тижніНа цьому тижні981
В цьому місяціВ цьому місяці4559
ВсьогоВсього10682
Statistik created: 2019-02-22T00:25:14+02:00
194.44.245.20