Друковані видання РДГУ
Киплинг
Шаблоны joomla
Друк

 

Наукова бібліотека

Рівненського державного гуманітарного університету

 

репрезентує навчальний посібник

 

«Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід».

 

 Автори посібника - працівники

наукової бібліотеки РДГУ:

Грипич С.Н. - доцент, директор

наукової бібліотеки;

Буравкова Л.М. - головний бібліотекар.

kyltyra2

 

Грипич С. Н.

  Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич. –    2-ге вид., допов. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 344 с.  

 

 

  

  Навчальний посібник буде корисний студентам, аспірантам, молодим науковцям в оволодінні навичками вільного орієнтування в інформаційно-пошукових системах, методикою пошуку інформації, її опрацюванні відповідно до поставлених навчальних та наукових завдань.

   Посібник доповнено матеріалами про нові вимоги до оформлення дисертацій; інформацією по оформленню списків використаних джерел у наукових роботах за міжнародними стилями та ін.

Друк

 10001

Богатирьов В. О.

   Сценографічний образ вистави: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. культури і мистецтва за спец. "Театр. мистецтво" / В. О. Богатирьов ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – 211 с.

   У навчальному посібнику розкривається специфіка сценографічного образу вистави та технологія роботи режисера-постановника з художником-сценографом над вирішенням зорового образу вистави, аналізуються виразні засоби емоційного впливу на глядача, які використовуються при створенні сценографічного образу, стисло викладено окремі історичні аспекти розвитку мистецтва дієвої сценографії в історії театру, подано практичні завдання для студентів та рекомендації для їхнього виконання.

 

Друк

 20004

Ворон О. П.

   Становлення та функціонування Римо-католицької церкви у незалежній        Україні             (1991-2016 роки) : монографія / О. П. Ворон,    О. П. Ворон ;     М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 199 с. – Бібліогр.: с. 162–199. – Дар бібліотеці.

   У монографії висвітлено процес реорганізації Римо-католицької церкви та основні вектори її діяльності у незалежній Україні. Порушується питання "національної" ідентифікації РКЦ, визначаються пріоритетні напрями євангелізаційної та харитативної роботи, виокремлюються причини православно-католицьких суперечностей. Окрема увага фокусується на проблемі функціонування РКЦ в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Україні.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

83018
СьогодніСьогодні148
ВчораВчора167
На цьому тижніНа цьому тижні315
В цьому місяціВ цьому місяці2445
ВсьогоВсього83018
Statistik created: 2018-08-14T18:31:45+03:00
194.44.245.20