Друковані видання РДГУ
Киплинг
Шаблоны joomla
Друк

 imgonline-com-ua-Compressed-4kUbJuxZvBFrm photo-resizer.ru

Крупка М.

 Ранній український модернізм : навч.-метод. посіб. з курсу "Історія укр. літ. кінця ХІХ-початку ХХ століття" / М. Крупка; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [б. в.], 2018. – 216 с. – Дар бібліотеці.

Посібник адаптований до вимог навчальної програми у системі вищої освіти і сприятиме глибшому оволодінню матеріалом та систематизації знань студентів.

 

Друк

 imgonline-com-ua-Compressed-3HbwAMYHE3Fu photo-resizer.ru

Лико С. М.

   Гідроекологія : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / С. М. Лико, І. Л. Суходольська. – Київ : Кондор, 2017. – 211 с. – Бібліогр.: с. 208-211.

 У навчальному посібнику висвітлено основні відомості функціонування водних екосистем, розглянуто фізико-хімічні параметри води та проаналізовано особливості використання водних ресурсів. Описано джерела та наслідки забруднення водних екосистем та роль окремих абіотичних та біотичних чинників у цих процесах. Приділено увагу процесу самоочищення водних екосистем та очищенню стічних вод. Проаналізовано методи вивчення гідробіонтів і властивостей води та значення у природних процесах та господарській діяльності людини.

 

Друк

 imgonline-com-ua-Compressed-CKBWoFYIn83g photo-resizer.ru

Панчук І. І.

 Релігійно-церковний комплекс Волинського регіону: особливості інституалізаційних процесів в умовах суспільно-політичних трансформацій (1939 р. - початок ХХІ ст.) : [монографія] / І. І. Панчук. – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – 456 с. – Бібліогр.: с. 403-454. – Дар бібліотеці.

 

    У монографії цілісно розглянуто інституціональні трансформації у релігійно-церковному комплексі Волинського регіону (до складу якого зараховуємо території Рівненської, Волинської, північну частину Тернопільської областей) як системній сукупності організаційно-структурованих церковних і релігійних інституцій у контексті суспільно-політичних змін на інституціональному та особистісному рівнях.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

103621
СьогодніСьогодні35
ВчораВчора362
На цьому тижніНа цьому тижні35
В цьому місяціВ цьому місяці7309
ВсьогоВсього103621
Statistik created: 2018-10-21T21:35:13+03:00
194.44.245.20