0 Загальний відділ
Киплинг
Шаблоны joomla


Інформаційний бібліокур'єр

Друк

001.89(477)(03)

А 38

001(С2)(03)

    Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О. Г. Наконечний, А. С. Філіпенко, М. В. Стріха та ін.]. – Київ : [МП Леся], 2017. – 300 с. – Дар бібліотеці.

 

      Головною метою діяльності Академії є всебічне сприяння розвитку наукових досліджень та вдосконалення на цій основі навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах України.

 

02

Б 59

02

    Бібліотека і книга у цифровому медіа світі : матеріали ІІ Всеукр. студент. науково-практ. конф., 23 верес. 2016 р. м. Київ / М-во освіти і науки України, Укр. бібл. асоц., Київ. ун-т ім. Б. Грінченка [та ін.] ; [редкол.: Г. В. Горбенко, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Литвиненко, В. Є. Сошинська]. – Київ : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2017 – 181 с. – Дар бібліотеці.

 

   На сторінках збірника науково-практичної конференції "Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті" висвітлено ряд питань, пов'язаних з розвитком бібліотечно-інформацийних установ, визначенням їх місця у цифровому медіасвіті, особливостями видавничої діяльності і книгорозповсюдження в умовах цифрового середовища.

 

070

Г 62

002

Голубєв В.

    Лайфхак для журналіста. Як ефективно використовувати час та інформацію / В. Голубєв. – Рівне : Друк Волині, 2017. – 133 с.

 

   Тема книги - професійна та особиста ефективність журналіста, управління часом і робота з інформацією. Цільова аудиторія - журналісти, які прагнуть підвищити ефективність своєї роботи для того, щоби більше встигати і більше заробляти. У 86 порадах, уміщених на сторінках книги, автор поєднав власний 21-річний досвід роботи у журналістиці з 25-річним досвідом роботи редакції газети "ОГО".

 

001.89(477)

Д 22

001(С2)

   25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні = Fulbright Ukraine at 25 : [зб. есеїв] / [редкол.: О. Галета, І. Ділай, О. Кульчицька та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2017. – 255 с. – Дар бібліотеці.

 

      Ювілейне видання відтворює 25-літню історію Програми імені Фулбрайта в Україні. У ньому зібрано есеї випускників Програми , що слугують промовистою ілюстрацією того, що ми вже звикли йменувати "фулбрайтівським досвідом" у його конкретнолюдському особистісному вимірі.

 

02(477)

К 68

02(С2)

    Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : У 2 ч. Ч. 1 / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури та ін. ; [уклад.: О. П. Куніч]. – Харків : [б. в.], 2017. – 289 с. – Дар бібліотеці.

 

      Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Короленківські читання 2016", присвяченої темі "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору". Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.

 

02(477)

К 68

02(С2)

   Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : У 2 ч. Ч. 2 / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури та ін. ; [уклад.: О. П. Куніч]. – Харків : [б. в.], 2017. – 215 с. – Дар бібліотеці.

 

    Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Короленківські читання 2016", присвяченої темі "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору". Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.

 

02(07)

Н 15

02(07)

   Навчальна практика. Програма практики та методичні рекомендації щодо її виконання : для студентів 1-го курсу спец. 029 "Інформ., бібл. та архівна справа" / М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Дубен. філ., Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [уклад. О. М. Постельжук]. – Дубно : [Ун-т "Україна"], 2017. – 30 с. – Дар бібліотеці.

 

02(477)

Н 34

02

   Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 45. Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [редкол.: В. І. Попик, Г. В. Боряк, О. В. Воскобойнікова-Гузєва та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 220 с.

 

      Черговий збірник наукових праць висвітлює широке коло питань, пов'язаних з організацією ресурсів, інформує про теоретичні та практичні аспекти бібліотечної діяльності, визначальними чинниками яких стали комп'ютерні технології. Наукові статті презентують окремі напрями сучасного бібліотекознавства, висвітлюють нові форми співробітництва та взаємодії бібліотек в контексті переходу до інформаційного суспільства та суспільства знань.

 

016:01/02

Х 21

016:02

    Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка : кат. вид. Б-ки та публ. про її діяльність за 2011-2015 рр. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: О. П. Скорик, Ю. В. Ходарєва, О. В. Непочатова]. – Харків : [б. в.], 2017. – 272 с. – Дар бібліотеці.

 

      Покажчик містить бібліографічні відомості про видання ХДНБ ім. В. Г. Короленка та публікації про її діяльність за 2011-2015 роки та є продовженням попередніх посібників, підготовлених до 100, 110, 120 та 125-річчя від дня заснування Бібліотеки.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

56827
СьогодніСьогодні102
ВчораВчора357
На цьому тижніНа цьому тижні459
В цьому місяціВ цьому місяці8685
ВсьогоВсього56827
Statistik created: 2018-05-22T06:33:59+03:00
194.44.245.20