0 Загальний відділ
Киплинг
Шаблоны joomla


Інформаційний бібліокур'єр

Друк

016:37

А 22

016:37

    Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Педагогічні науки. Психологічні науки : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; [уклад.: С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова]. – Рівне : [РДГУ], 2017. – 237 с. – Дар бібліотеці.

 

016:37

А 22

016:37

    Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Педагогічні науки. Психологічні науки [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; [уклад.: С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова]. – Рівне : [РДГУ], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Дар бібліотеці.

 

016:37

А 43

016:37

    Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти (до Перших Міжнародних педагогічних читань пам'яті професора Т. І. Поніманської) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; [уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук]. – Рівне : [РДГУ], 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Серія "Педагогічна"). – Дар бібліотеці.

 

02

Б 59

02

     Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.] ; [редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 640 с.

 

069(075.8)

В 31

379.4(075.3)

Вербицька П. В.

     Музей як комунікативний та освітній простір : навч. посіб. [для студентів спец. 027 "Музеєзнавство, пам'яткознавство"] / П. В. Вербицька, Р. Е. Пасічник ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 229 с.

 

011

Г 13

01

   Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: Н. М. Носкіна, С. В. Дригайло, Д. Г. Захаров, С. М. Малюк]. – К. : [б. в.], 2017. – 984 с.

 

027(075.8)

Г 85

02(075.3)

Грипич С. Н.

     Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; за заг. ред. С. Н. Грипич. – Рівне : [О. Зень], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Дар бібліотеці.

 

027(075.8)

Г 85

02(075.3)

Грипич С. Н.

    Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; за заг. ред. С. Н. Грипич. – 2-ге вид., допов. – Київ : Кондор, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Дар бібліотеці.

 

016:02

Д 33

016:0

Дениско Л. М.

     Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2017. – 349 с.

 

025.2(075.8)

Д 64

025(075.3)

Долбенко Т. О.

     Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 346 с.

 

025.2(075.8)

Д 64

025(075.3)

Долбенко Т. О.

    Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.  Київ : Ліра-К, 2017.  287 с.

 

02(091)(477)

І-90

02(С2)

     Історія розвитку бібліотек України для дітей (кінець ХІХ - ХХ ст.) : монографія / А. І. Гордієнко, Г. І. Гудзима, Н. Г. Душенчук та ін. ; М-во культури України, Нац. б-ка України для дітей.  Київ : Ліра-К, 2017.  589 с.

 

023(075.8)

К 21

02(075.3)

Каракоз О. О.

     Бібліотечна професіологія : практикум / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.  Київ : Ліра-К, 2017.  66 с.

 

002.2(091)(075.8)

К 21

002(075.3)

Каракоз О. О.

     Історія книги : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / О. О. Каракоз ;   М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.  Київ : Ліра-К, 2018.  359 с.

 

016:002

К 53

016:002

      Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. книги. Вип. 20. Додаток А-Я / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко, Л. В. Беляєва, Л. А. Дубровіна та ін. ; [зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров].  Київ : [б. в.], 2017.  499 с.  (Національна бібліографія України).

 

02(075.8)

М 42

02(075.3)

Медведєва В. М.

   Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері : практикум / В. М. Медведєва ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.  Київ : Ліра-К, 2017.  98 с.

 

02(477)

Н 34

02

    Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 46. Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [редкол.: В. Попик, Г. Боряк, В. Горовй та ін.] ; відп. ред. Т. Гранчак.  Київ : [б. в.], 2018.  526 с.

 

016:37

Н 34

016:37

     Науковці РДГУ [Електронний ресурс] : бібліогр. довід. Т. 1. А-Г / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ; [уклад.: С. Н. Грипич, Н. В. Марчук].  Рівне : [РДГУ], 2018.  1 електрон. опт. диск    (CD-ROM).  Дар бібліотеці.

 

01(075)

Ш 35

01(07)

Швецова-Водка Г. М.

    Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 029 "Інформац., бібл. та архівна справа", спец. "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т.  Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Кондор, 2018. – 202 с.

 

01(075.8)

Ш 63

01(075.3)

Шипота Г. Є.

     Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Є. Шипота ;    М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 147 с.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

103620
СьогодніСьогодні34
ВчораВчора362
На цьому тижніНа цьому тижні34
В цьому місяціВ цьому місяці7308
ВсьогоВсього103620
Statistik created: 2018-10-21T21:35:13+03:00
194.44.245.20