1 Філософія. Психологія
Киплинг
Шаблоны joomla


Інформаційний бібліокур'єр

Друк

159.922.6(075.8)

Б 86

15(075.3)

Бочелюк В. Й.

    Геронтопсихологія : навч. посіб. для студентів спец. 7.03010201 – психологія / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2018. – 435 с.

 

159.922.73:159.923(075.8)

Д 84

156(075.3)

Дуткевич Т. В.

    Дитяча розвивально-корекційна психологія : модул. навч. посіб. для студентів ВНЗ за напрямом підгот. 6.030103 "Практич. психологія" / Т. В. Дуткевич ;    М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка, Ф-т корекц. та соц. педагогіки і психології, Каф. психології освіти. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 303 с.

 

159.98:7(075.8)

І-46

158(075.3)

Ільїна Н. М.

    Психологія творчості та обдарованості : навч. посіб. / Н. М. Ільїна. – Суми : Університет. книга, 2018. – 227 с.

 

159.98:61(075.8)

М 48

158.9(075.3)

Мельничук О. Б.

    Основи психоконсультування та психокорекції : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Практична психологія" / О. Б. Мельничук ;    М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2017. – 389 с.

 

159.98:61(075.8)

Н 64

158(075.3)

Никоненко Ю. П.

   Клінічна психологія : навч. посіб. / Ю. П. Никоненко. – Київ : [КНТ], 2018. – 368 с.

 

159.922.73(075.8)

П 78

15(075.3)

    Проблеми вікової психології : хрестоматія : навч. посіб. / Ніжин. держ. ун-т імені М. Гоголя ; упоряд.: Т. О. Гетьман, Т. Д. Кричковська. – Київ : [КНТ], 2018. – 469 с.

 

159.9.019.4(075.8)

Х 22

15(075.3)

Харцій О. М.

    Візуальна психодіагностика : навч. посіб. (модул. варіант) для студентів вищ. навч. закл. / О. М. Харцій. – Львів : [Магнолія 2006], 2018. – 223 с. – (Вища освіта в Україні).

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

103418
СьогодніСьогодні194
ВчораВчора321
На цьому тижніНа цьому тижні2506
В цьому місяціВ цьому місяці7106
ВсьогоВсього103418
Statistik created: 2018-10-21T09:32:24+03:00
194.44.245.20