3 Суспільні науки
Киплинг
Шаблоны joomla


Інформаційний бібліокур'єр

Друк

378(091)

Б 39

378

Безлюдна В. В.

    Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.): теорія і практика : монографія / В. В. Безлюдна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Вид. "Сочінський М. М.", 2017. – 342 с. – Дар бібліотеці.

 

    У монографії на основі аналізу архівних матеріалів та наукових джерел розкрито історію розвитку професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.), обгрунтовано теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх вчителів, розглянуто теоретико-прикладні особливості та провідні тенденції теорії і практики професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України в обраних хронологічних межах.

 

342

В 41

34С1

    Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України / Д. Ковриженко, С. Савелій, Ю. Шипілова та ін. ; Міжнар. фундація виборчих систем (IFES) в Україні. – Київ : [б. в.], 2017. – Дар бібліотеці.

 

    Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) підтримує право громадян на участь у вільних і справедливих виборах. У цьому документі розглядаються основні переваги та недоліки різних різновидів виборчих систем, які можуть застосовуватись на виборах в Україні, основні елементи пропорційних виборчих систем, аналізуються законопроекти, спрямовані на реформування виборчої системи для парламентських виборів, а також наводяться рекомендації щодо подальших напрямів просування реформи виборчої системи в Україні.

 

316.6:316.45(075)

З-67

151

Зливков В. Л.

   Спис Гіппократа: основи психології спілкування для медичних працівників : [посібник] / В. Л. Зливков, С. О. Лукомська. – Ніжин : [Вид. ПП Лисенко М. М.], 2017. – 207 с. – Дар бібліотеці.

 

    Посібник присвячено окремим аспектам психології спілкування для медичних працівників. Висвітлено особливості взаємодії лікарів із пацієнтами із різним типом темпераменту, ставлення до хвороби; окреслено психологічні характеристики різних конституціональних типів пацієнтів.

 

316.61

К 70

151

Корчакова Н. В.

    Просоціальність особистості: становлення та розвиток : монографія / Н. В. Корчакова. – Рівне : [Волин. обереги], 2017. – 439 с. – Дар бібліотеці.

 

    Монографія присвячена проблемі вікового розвитку диспозиційних основ просоціальної поведінки людини як форми соціально-психологічної підтримки, сприяння і допомоги навколишнім. Це одне з перших широкомасштабних досліджень онтогенезу просоціальності у вітчизняній психології.

 

342.9(477)

М 65

34С3(С2)

    Місцеве самоврядування в Україні. Законодавча база. Основні завдання та інструменти. Місцевий розвиток в умовах децентралізації : матеріали для учасників / Фундація ім. князів-благодійників Острозьких. – [Рівне] : [б. в], [2017?]. – 90 c. – Дар бібліотеці.

 

    Учасники знатимуть як визначити пріоритети проблем і потреб різних типів громад, а також вмітимуть визначати та планувати роботу з групами зацікавлених сторін, просуваючись за ієрархією рівнів громадської активності; здобудуть упевненості, що співпраця трьох секторів необхідна і взаємовигідна для вирішення проблем громади; розберуться із процесом бюджетотворення місцевого самоврядування та можливостями розвитку громади, що випливають із Закону України про місцеве самоврядування в Україні.

 

338.4

С 69

338

    Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін / А. О. Корнецький, А. А. Свинчук, В. Я. Назарук та ін. – Київ : [ТОВ "Підприємство "Ві Ен Ей"], 2017. – 188 с. – Дар бібліотеці.

 

    Дана книга підготовлена колективом українських авторів та складається з двох частин. Перша частина є теоретичною та охоплює такі теми, як: поняття «соціальне підприємництво»; місце інновації у соціальному підприємництві; характеристики соціальних підприємств в Україні та за кордоном тощо. Друга частина — практична, тут зібрані практичні поради щодо створення соціального підприємства. Книга також містить опис діяльності різноманітних українських соціальних підприємств для ознайомлення з їх досвідом, труднощами та досягненнями у роботі.

 

33(477.81)

С 78

33С5(С2)

    Статистичний щорічник Рівненської області за 2016 рік / Держ. служба статистики України, Головне упр. статистики у Рівнен. обл. ; [за ред. Ю. В. Мороза]. – Рівне : [б. в.], 2017. – 440 с.

 

    У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище області у 2016 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники областей західного регіону.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

56827
СьогодніСьогодні102
ВчораВчора357
На цьому тижніНа цьому тижні459
В цьому місяціВ цьому місяці8685
ВсьогоВсього56827
Statistik created: 2018-05-22T06:33:59+03:00
194.44.245.20