9 Географія. Бiографiї. Iсторiя
Киплинг
Шаблоны joomla


Інформаційний бібліокур'єр

Друк

94(477.81)

Б 48

9(С2)

Бердз Дж.

    Голокост у Рівному: масове вбивство в Сосонках, листопад 1941 р. / Дж. Бердз ; Північно-схід. ун-т (Бостон, США) за підтримки YIVO (Ін-т єврейських дослідж., Нью-Йорк, США) ; [пер. з англ. Д. Аладька]. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 157 с. – Дар бібліотеці.

 

    Джеффрі Бердз – професор історії Північно-Східного університету в Бостоні. Він ніколи не був у Рівному, але спілкувався з тими поодинокими людьми, що тут мешкали,  яким пощастило пережити Голокост, врятуватися під час геноциду і виїхати з країни, завдяки їм він і написав цю книгу.

 

94(477)

Д 32

9(С2)

Дем'янов В. О.

    Таємниці історії України / В. О. Дем'янов.  – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – 80 с. – Дар бібліотеці.

 

    Головним у виданні  є грунтовна переоцінка загальноприйнятих наукових концепцій історії слов'янства та України, критика компільованої давньоруської літописної спадщини, аналіз діяльності історичних  персонажів періоду нищення основ української духовності.

 

94(430)

Т 76

9(М)3

Троян С. С.

   Німеччина у боротьбі за "місце під солнцем" (колоніальна та "світова політика" в 1884-1900 рр.) : [монографія] / С. С. Троян. – Київ : Кондор, 2017. – 150 с. – Дар бібліотеці.

 

      У монографії проаналізовано причини, умови та наслідки вступу Німецької імперії на шлях колоніальної експансії та переходу до "світової політики". Висвітлено характер і направленість політичних дискусій у державних органах влади і німецькому суспільстві довкола колоніальної проблематики. Досліджено процес генези німецьких зовнішньополітичних ідей, доктрин і концепцій, а також формування ідеології континентального експансіонізму та заокеанського колоніалізму в останній чверті ХІХ ст.

 

94(477)

У 45

9(С2)

    Україна в Центрально-Східній Європі. Вип. 17. Ювілейний збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Укр. нац. ком. з вивч. країн Центр. і Півд.-Сх. Європи ; [редкол.: В. А. Смолій, Т. Л. Вілкул, В. П. Кононенко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 531 с. – Дар бібліотеці.

 

    У наукових розвідках, вміщених на сторінках пропонованого читацькому загалу видання, розглядаються маловивчені питання вітчизняної історії з найдавніших часів до кінця ХVIII ст., які висвітлюються в контексті європейського цивілізаційного процесу. Читач знайде у них відповіді на ціле коло проблем, що досліджуються вперше або по новому оцінюються з позицій сучасної історичної науки.

 

94(477)"1340/1501"

У 45

9(С2)1

   Україна і Велике князівство Литовське в ХІV - XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі : V Міжнар. наук. конф., м. Кам'янець-Подільський, 13-16 верес. 2017 р. : тези доп. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : [Ін-т історії України НАН України] ; Кам'янець-Подільський : [Аксіома], 2017. – 88 с. – Дар бібліотеці.

 

   У виданні вміщено тези доповідей V Міжнародної наукової конференції "Україна і Велике князівство Литовське в XIV-XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі" організованої спільно Інститутом історії України НАН України та Кам'янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка.

 

94(477)"1340/1501"

У 45

9(С2)1

    Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Т. ІV. На пошану Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 85-річчя / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [редкол.: М. Котляр, А. Блануца, Д. Ващук та ін.]. – Київ ; Кам'янець-Подільський : [Ін-т історії України НАН України], 2017. – 293 с. – Дар бібліотеці.

 

      У наукових статтях та розвідках розглядаються раніше не досліджені або маловивчені питання вітчизняної історії литовської доби, а також важливе коло проблем, пов'язаних з генезою поліетнічної держави епохи пізнього Середньовіччя - початку нового часу - Великого князівства Литовського.

 

93/94

У 45

9

   Український історичний збірник. Вип. 19 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Рада молодих вчених ; [редкол.: Т. Чухліб, А. Блануца, В. Милько та ін.]. – Київ : [Ін-т історії України ], 2017. – 474 c. – Дар бібліотеці.

 

   Збірник складають праці молодих вчених Інституту історії України НАН України, інших наукових і освітніх вітчизняних та зарубіжних установ. Розкривається широке коло проблем української та всесвітньої історії з найдавніших часів до сучасності.

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

56827
СьогодніСьогодні102
ВчораВчора357
На цьому тижніНа цьому тижні459
В цьому місяціВ цьому місяці8685
ВсьогоВсього56827
Statistik created: 2018-05-22T06:33:59+03:00
194.44.245.20