9 Географія. Бiографiї. Iсторiя
Киплинг
Шаблоны joomla


Інформаційний бібліокур'єр

Друк

94(438)

А 66

9(М)

Андрущенко І. В.

    Історія Польщі / І. В. Андрущенко, Б. І. Андрущенко, Н. В. Шумлянська. – Київ : Арій, 2017. – 143 с.

 

 

94(477)"1939/1945"

Б 12

9(С2)2

    Бабин Яр: масове убивство і пам'ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович, А. Подольський, М. Тяглий]. – 2-ге вид., допов. – К. : [Укр. центр вивч. історії Голокосту], 2017. – 284 с.

 

 

930.25(075.8)

Б 61

902.9(075.3)

Білущак Т. М.

   Менеджмент архівної діяльності : навч. посіб. [для студентів спец. 029 "Інформац., бібл. та архівна справа] / Т. М. Білущак ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 237 с. – (Інформація. Комунікація. Документація ; вип. 12).

 

 

94(477)

В 64

9(С2)

Возняк Т. С.

   Judaica Galiciesia (Юдаїка Галіція) / Т. С. Возняк. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 546 с. – Дар бібліотеці.

 

 

94(410)(075.8)

І-90

9(М)(075.3)

    Історія Великої Британії : навч.-метод. посіб. для студентів ф-ту іноземних мов / Уман. держ. пед. ун-т імені П. Тичини ; уклад. : І. І. Кривошея, О. В. Барвінок. – Київ : КНТ, 2017. – 206 с.

 

 

94(477)"1939/1945"

Л 38

9(С2)2

Левченко Ю. І.

    Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944 рр. : монографія / Ю. І. Левченко ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 401 с.

 

 

94(100)

С 53

9(М)

Снайдер Т.

    Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Т. Снайдер. – Київ : Медуза, 2017. – 394 с. – Дар бібліотеці.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

103620
СьогодніСьогодні34
ВчораВчора362
На цьому тижніНа цьому тижні34
В цьому місяціВ цьому місяці7308
ВсьогоВсього103620
Statistik created: 2018-10-21T21:35:13+03:00
194.44.245.20