Киплинг
Шаблоны joomla


Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5
Нові надходження літератури з питань психології та педагогіки

01

 

Вітренко В.

   Педагог, спрямований у майбутнє (про життєвий і творчий шлях та науковий спадок відомого педагога, Почесного громадянина міста Новограда-Волинського Ліневича Павла Казимировича) (1961-2015 рр.) : монографія / В. Вітренко. – Житомир : Рута, 2017. – 858 с. – Дар бібліотеці.

 

   У цій монографії розповідається про життєвий і творчий шлях та науковий спадок Почесного громадянина м. Новограда-Волинського, учителя-методиста, завідувача інформаційно-методичним центром управління освіти і науки міської ради Ліневича Павла Казимировича.

 

08

 

Івашкевич Е. З.

   Соціальний інтелект педагога : монографія / Е. З. Івашкевич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка.  Київ : Принт-Хауз, 2017.  532 с. Бібліогр.: с. 476-523.  Дар бібліотеці.

 

   У монографії обгрунтовано загальні теоретико-методологічні основи дослідження соціального інтелекту, окреслено місце соціального інтелекту в структурі інтелектуальної сфери особистості. Розроблено концептуальний апарат і методичний інструментарій дослідження, сформульовано додаткові функції соціального інтелекту педагога з урахуванням особливостей його професійної діяльності.

06

 

    Кафедра філософії / М-во освіти та науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [за ред. Л. М. Шугаєвої]. – Рівне : [РДГУ], 2017. – 54 с. – (До 50-річчя заснування кафедри філософії). – Дар бібліотеці.

 

     Стратегія розвитку кафедри філософії розвивається у руслі впровадження в дію Закону України "Про вищу освіту" і визначає основні цілі і завдання кафедри як структурного підрозділу історико-соціологічного факультету та Рівненського державного гуманітарного університету (навчально-методична, наукова та організаційна робота).

 

03

 

Михальчук Н. О.

   Психологічна реабілітація хворих з розладами інтелекту : метод. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Н. О. Михальчук, Е. З. Івашкевич ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Міжнар. економіко-гуманіт. ун-т ім. С. Дем'янчука.  Рівне : Принт Хауз, 2017.  79 с. Бібліогр.: с. 7879.  Дар бібліотеці.

 

   Методичний посібник складений з урахуванням основних положень "Конвенції про визнання кваліфікації з вищої освіти в Європейському регіоні" (Лісабон, 11 квітня 1997 року).

дис

   Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 5-6 жовт. 2017 р. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Дар бібліотеці.

 

 

 

 

 

02

   Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей : посібник / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, І. І. Карабаєва та ін. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. Т. О. Піроженко.  Київ : Слово, 2017.  63 с. Бібліогр.: с. 6263.  Дар бібліотеці.

 

У посібнику висвітлюються результати дослідження регулюючої ролі ціннісних орієнтацій дитини старшого дошкільного віку на етапі кардинальної зміни соціальної ситуації розвитку (дошкільна - початкова освіта). Надано інформацію щодо актуальних питань розвивального простору дитячої субкультури, розширення можливостей особистісного розвитку дитини з урахуванням факторів, що сприяють усталенню у структурі особистості старшого дошкільника важливіших психологічних досягнень, які характеризують прийняття дитиною ціннісних орієнтацій.

  05

 

   Соціально значущі цінності в життєдіяльності майбутнього школяра : метод. рек. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. Т. О. Піроженко.  Київ : Слово, 2017.  31 с.  Дар бібліотеці.

 

   Методичні рекомендації висвітлюють проблематику існування та дієвості ціннісних орієнтацій дитини старшого дошкільного віку на етапі кардинальної зміни соціальної ситуації її розвитку, на етапі переходу від дошкільної до початкової освіти.

 

07

Третяк О. М.

   Дидактика : опорний конспект лекцій (змістовий модуль 1) : метод. посіб. для студентів напряму підгот. "Поч. освіта" / О. М. Третяк. – Рівне : [РДГУ], 2017. – 78 с. – Дар бібліотеці.

 

   Конспект лекцій  з "Дидактики" розкриває важливі проблеми дидактики початкової школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

15326
СьогодніСьогодні46
ВчораВчора285
На цьому тижніНа цьому тижні46
В цьому місяціВ цьому місяці6198
ВсьогоВсього15326
Statistik created: 2018-02-18T22:16:48+02:00
194.44.245.20