Киплинг
Шаблоны joomla


Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5
Нові надходження літератури з питань психології та педагогіки

 

wa

 

Богуш А. М.

  Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку : навч.-метод. посіб. : до програми "Оберіг" / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська. – 2-е вид. – Київ : Слово, 2017. – 389 с.

    У навчально-методичному посібнику розкрито особливості становлення і розвитку мовлення дітей першого, другого і третього років життя: передмовні стадії, розуміння мовлення дорослих, оволодіння активним мовленням, орієнтовні показники розвитку мовлення дітей на першому, другому і третьому роках життя тощо.

 

vjynt

 

Дичківська І. М.

   Педагогіка М. Монтессорі: виклики сучасності : монографія / І. М. Дичківська. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 383 с.

    У монографії розкрито віхи життєвого шляху та творчої діяльності видатного італійського гуманіста ХХ століття М. Монтессорі, здійснено аналіз розвитку її ідей у зарубіжній і вітчизняній педагогіці, подано філософське та психолого-педагогічне обгрунтування теорії та практики М. Монтессорі.

 

we

 

Доброчинська В. А.

   Рівненська українська гімназія (1923-1939 рр.): культурно-освітній феномен на тлі доби : [монографія] / В. А. Доброчинська. – Рівне : [ПП Дятлик М.], 2016. – 223 с.

     У монографії досліджено етапи створення і діяльності Рівненської української приватної гімназії в умовах Другої Речі Посполитої. Відтворено атмосферу національно-духовного піднесення в суспільно-політичному житті волинського краю, показано активізацію інтелігенції в боротьбі за українізацію шкільництва та самоорганізацію української спільноти.

 

inov.v4

 

            Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 4 / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [упоряд.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан ; редкол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.]. – Рівне : [РДГУ], 2016. – 366 с.

    До збірника увійшли наукові праці, здійснені у галузі теорії і методики виховання. Статті спрямовані на багатоаспектне висвітлення основних напрямів, сучасних підходів до змісту, форм і технологій виховного процесу, починаючи від дошкілля і завершуючи вищою школою.

 

ps-ped1

 

   Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 14 (57) / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [редкол.: В. В. Вербець, М. С. Янцур, І. Д. Бех та ін.]. – Рівне : [РДГУ], 2016. – 170 с.

     Збірник наукових праць містить статті з оптимізації процесу навчання іноземних мов у закладах освіти гуманітарного та технічного напрямів, з питань освіти в ретроспективі та сьогоденні, становлення особистості в контексті парадигми життєтворчості та проблем, реалій та перспектив педагогічного менеджменту, із загальноосвітніх проблем формування особистості та ін.

 

ps-ped2

 

Перфілова Н. С.

    Нетрадиційні уроки української мови і літератури : [посібник] / Н. С. Перфілова. – Харків : Основа, 2017. – 140 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (159)).

     Посібник містить конспекти нетрадиційних уроків з української мови та літератури для 5-7 класів. Розроблені уроки відзначаються багатоваріантністю форм і методів організації роботи, побудовані на засадах інтерактивного навчання, що сприяє творчому розвитку та пізнавальної активності школярів.

 

psux.v7

 

     Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 7 / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [упоряд.: Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова ; редкол.: Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова та ін.]. – Рівне : [РДГУ], 2016. – 249 с.

       Збірник наукових праць містить статті з актуальних проблем психології.

 

 

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

28705
СьогодніСьогодні47
ВчораВчора261
На цьому тижніНа цьому тижні47
В цьому місяціВ цьому місяці6243
ВсьогоВсього28705
Statistik created: 2017-11-19T23:58:02+02:00
194.44.245.20