Киплинг
Шаблоны joomla


Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5
Автореферати дисертацій, які надійшли до наукової бібліотеки РДГУ

81'25

А 59

4

Альшева А. О.

   Лінгвопрагматичні особливості перекладу електронного гіпертексту (на матеріалі "Вікіпедії") : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 - перекладознавство / А. О. Альшева.  Одеса : [б. в.], 2017.  18 с.

 

027.625

Б 20

027.8

Баліка Л. М.

   Розвиток інтересу до читання в учнів у процесі діяльності шкільних бібліотек в Україні (1962-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Л. М. Баліка. – Рівне : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

78.03(477)"19/20"

Б 24

78С(С2)2

Бардашевська Я. М.

   Образно-семантичні засади хорової творчості Віктора Степурка (на матеріалі хорів a capella) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / Я. М. Бардашевська. – Одеса : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

378.091.2

Б 28

378

Батрак Т. В.

   Підготовка майбутніх учителів зарубіжної літератури до позакласної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Т. В. Батрак. – Кропивницький : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

159.955

Б 48

152.6

Березова Л. В.

   Трансформація стратегій розв'язування студентами конструктивно-технічних задач в ускладнених умовах : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 - заг. психологія, історія психології / Л. В. Березова. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

378.091(410)

Б 77

378

Бойко О. М.

   Професійна підготовка фахівців із соціальної роботи третього рівня вищої освіти у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / О. М. Бойко. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 c.

 

37(091)(477)

В 14

37(09С2)

Ваколюк А. М.

   Розвиток змісту "Фізичної культури" як навчального предмета у вітчизняній загальноосвітній школі (1959-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / А. М. Ваколюк. – Рівне : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

378.091.2

В 18

378

Варга Л. І.

   Формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Л. І. Варга. – Рівне : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

378.091.2

В 53

378

Висікайло Т. В.

   Формування фахової компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі пленерної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Т. В. Висікайло. – Полтава : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

78.03(44)

В 75

78і

Вороніна М. О.

   Особливості трактування євангельських сюжетів у французькій ораторії другої половини ХІХ ст. крізь призму історії жанру ("Дитинство Христа" Г. Берліоза та "Марія Магдалина" Ж. Массне) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / М. О. Вороніна. – Київ : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

75.03(477)"19/20"

Г 12

75С(С2)2

Гаврош О. І.

   Побутовий живопис Закарпаття 1945-1991 років: еволюція жанру, тематика, персоналії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 - образотворче мистецтво / О. І. Гаврош. – Львів : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

78.03(477)"19/20"

Г 59

78С(С2)2

Годіна І. В.

   Типологія сонорного інтонування в стильовій поетиці сучасних українських композиторів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / І. В. Годіна. – Одеса : [б. в.], 2017. – 16 с.

 

94(477)

Д 13

9(С2)

Давидюк Р. П.

   Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 - історія України, 07.00.02 - всесвітня історія / Р. П. Давидюк. – Львів : [б. в.], 2017. – 39 с.

 

811.111

Д 56

4і(Англ)

Добровольська Д. М.

   Мовні особливості англомовних рекламних слоганів та їх відтворення українською і російською мовами : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 - перекладознавство / Д. М. Добровольська. – Одеса : [б. в.], 2017. – 17 с.

 

378.091.2

Д 72

378

Драгієва Л. В.

   Педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього викладача технологій у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Л. В. Драгієва. – Полтава : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

780.8:780.647.2

Д 99

782.2.05

Дяченко Ю. С.

   Естрадно-джазовий напрям баянно-акордеонного мистецтва ХХ - початку ХХІ століть: композиторські та виконавські виміри : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / Ю. С. Дяченко. – Харків : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

378.091.2

Ж 75

378

Жихорська О. В.

   Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції неформальної та інформаційної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / О. В. Жихорська. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 c.

 

378.091.2

К 26

378

Карпушина М. Г.

   Формування у майбутніх офіцерів-прикордонників умінь розв'язувати проблемні ситуації у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / М. Г. Карпушина. – Хмельницький : [б. в.], 2017. – 20 c.

 

373.3.016:331

К 73

371.012

Котелянець Н. В.

   Методична система трудового навчання учнів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання технологій / Н. В. Котелянець. – Київ : [б. в.], 2017. – 40 с.

 

398(477)

К 82

8УФ

Кривенко А.-Д. О.

   Календарний пласт волинської демонології: світоглядні та обрядові прояви : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / А.-Д. О. Кривенко. – Львів : [б. в.], 2017. – 22 с.

 

780.8:780.616.432

К 82

782.2.05

Кричинська О. В.

   Стильові аспекти розвитку європейської фортепіанної сюїти першої третини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / О. В. Кричинська. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

378.091.2

Л 59

378

Лінь Хуацінь.

   Формування фортепіанно-виконавської культури майбутніх учителів музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика муз. навчання / Х. Лінь. – Суми : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

78.03(5)

Л 93

78і

Лю Кетін.

   Сучасна фортепіанна школа Тайваню в аналогіях до європейського мистецтва ХХ століття : автореф. дис. .. канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / К. Лю. – Одеса : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

378.091(4)

М 48

378

Мельник Н. І.

   Теоретичні і методичні засади професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти ; 13.00.08 - дошк. педагогіка / Н. І. Мельник. – Умань : [б. в.], 2017. – 44 с.

 

78.03(44)

М 50

78і

Менделенко Д. В.

   Камерно-інструментальна музика Франсіса Пуленка: особливості часової організації : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / Д. В. Менделенко. – Київ : [б. в.], 2017. – 17 с.

 

784

М 63

781.1

Мірзоян К. О.

   Мистецтво хорового та сольного вокалу: генезис та еволюційні взаємодії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / К. О. Мірзоян. – Одеса : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

378.091.2

М 74

378

Мозальов В. Є.

   Педагогічні умови моніторингу якості підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / В. Є. Мозальов. – Хмельницький : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

780.8:780.64

М 89

782.2.08

Муєдінов Д. М.

   Нетрадиційні виконавські прийоми на трубі в контексті історико-художнього розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / Д. М. Муєдінов. – Харків : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

781

Н 96

782

Ню Нін.

   Одночастинність як категорія теоретичного та історичного музикознавства : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / Н. Ню. – Одеса : [б. в.], 2017. – 16 с.

 

378.091.2

О-58

378

Онищенко С. В.

   Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін циклу машинознавства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / С. В. Онищенко. – Бердянськ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

373.5.091(4)

П 12

37і

Павлович Ю. П.

   Розвиток змісту ранньої іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки (90-і роки ХХ - перше десятиріччя ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Ю. П. Павлович. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

781

С 32

782

Сердюк Я. О.

   Віртуальне як концепт музичної науки : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / Я. О. Сердюк. – Харків : [б. в.], 2017. – 16 с.

 

39(477)

С 34

902.7(С2)

Сивак В. П.

   Облаштування інтер'єру народного житла Українських Карпат кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / В. П. Сивак. – Львів : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

378.091.2

С 41

378

Сич Р. В.

   Формування вмінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Р. В. Сич. – Хмельницький : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

378.091.2

С 36

378

Сільвейстр А. М.

   Теоретико-методичні засади навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика) / А. М. Сільвейстр. – Кропивницький : [б. в.], 2017. – 42 с.

 

378.091.2

С 53

378

Сніца Т. Є.

   Формування полікультурної компетентності майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Т. Є. Сніца. – Хмельницький : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

378.091.2

У 52

378

Умінська А. П.

   Формування рефлексивної культури майбутнього вчителя іноземної мови в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / А. П. Умінська. – Житомир : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

81'36

Ф 33

4

Федорінчик А. С.

   Стратегії кодування ядерних дієслівних актантів : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.15 - заг. мовознавство / А. С. Федорінчик. – Одеса : [б. в.], 2017. – 21 с.

 

378.091(437.6)

Ш 96

378

Шумейко Н. В.

   Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Н. В. Шумейко. – Рівне : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

15327
СьогодніСьогодні47
ВчораВчора285
На цьому тижніНа цьому тижні47
В цьому місяціВ цьому місяці6199
ВсьогоВсього15327
Statistik created: 2018-02-18T22:16:48+02:00
194.44.245.20