Киплинг
Шаблоны joomla


Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5
Автореферати дисертацій, які надійшли до наукової бібліотеки РДГУ

85.313(4Фра)

А 90

78і

Асатурян А. С.

   Камерно-вокальний стиль К. Дебюссі у контексті музичного символізму : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - Муз. мистецтво / А. С. Асатурян. – Харків : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

74.03(4Укр)

Б 12

37(09С2)

Бабенко М. О.

   Розбудова системи середньої технічної освіти Катеринославщини в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / М. О. Бабенко. – Черкаси : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.584(7США)

Б 18

378

Байбакова О. О.

   Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / О. О. Байбакова. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

63.3(4Чех)

Б 19

9(М)7

Бака В. О.

   Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989 - 1992 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / В. О. Бака. – Київ : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

63.52(4Укр)

Б 55

902.7(С2)

Бех М. В.

   Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця ХІХ - першої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / М. В. Бех. – Київ : [б. в.], 2017. – 18 c.

 

 

82.3(4Укр)-43

Б 43

8УФ

Бєлобородова-Хруль Д. О.

   Українська народна балада: специфіка хронотопу : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 - фольклористика / Д. О. Бєлобородова-Хруль. – Київ : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

82.3(4Укр)-43

Б 72

8УФ

Бобровницька Н. В.

   Українське народне віршування: пісенні жанри : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 - фольклористика / Н. В. Бобровницька. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 c.

 

 

85.315.4

Б 81

782.2.05

Бондаренко О. М.

   Токата в українському фортепіанному мистецтві: генеза та шляхи трансформації жанру : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - Муз. мистецтво / О. М. Бондаренко. – Харків : [б. в.], 2017. – 15 с.

 

 

85.156

Б 90

76

Будник А. В.

   Засоби і прийоми дизайну українського видовищного плакату першої третини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 - дизайн / А. В. Будник. – Київ : [б. в.], 2017. – 16 с.

 

 

85.313(4Фра)

Б 91

78і

Бурель О. В.

   Інструментальні концерти К. Сен-Санса в контексті французької жанрової традиції ХІХ - початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - Муз. мистецтво / О. В. Бурель. – Харків : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

74.03(4Укр)

Б 94

37(09С2)

Буценко А. В.

   Становлення та розвиток фізичного виховання молоді на півдні України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / А. В. Буценко. – Старобільськ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

85.313(4Укр)6

В 17

78С(С2)2

Ван І.

   Концертно-педагогічна діяльність українських співаків у Китаї ХХ - початку ХХІ століття в контексті міжнаціональних зв'язків : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / І. Ван. – Львів : [б. в.], 2017. – 20 c.

 

 

85.313

В 17

78(09)

Ван Ченьдо.

   Фортепіанна музика для дітей і про дітей у творчості композиторів Європи та Китаю : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / Ч. Ван. – Одеса : [б. в.], 2017. – 16 с.

 

 

74.583

В 29

378

Вєнцева Н. О.

   Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України в першій половині ХХ століття : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Н. О. Вєнцева. – Полтава : [б. в.], 2017. – 40 с.

 

 

74.03(4Укр)6

В 53

37(09С2)

Висоцька Л. В.

   Формування змісту правової освіти учнівської молоді в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Л. В. Висоцька. – Полтава : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.00

В 61

371

Вовк Л. М.

   Педагогічні умови формування гендерної культури молодших школярів у навчально-виховній діяльності початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Л. М. Вовк. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

63.52(4Укр)

В 75

902.7(С2)

Воробєй О. В.

   Народне вбрання Поділля: регіональна специфіка, трансформаційні процеси (ХХ - початок ХХІ ст) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / О. В. Воробєй. – Київ : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

74.204.2

В 75

373

Вороніна Г. Л.

 Розвиток професійної компетентності керівників гуртків позашкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Г. Л. Вороніна. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2017. – 23 с.

 

 

74.03(4Укр)

Г 37

37(09С2)

Герасимчук В. Л.

   Розвиток санітарно-гігієнічної освіти дітей та молоді на Закарпатті (друга половина ХІХ - перша половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / В. Л. Герасимчук. – Дрогобич : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

81.2

Г 46

4

Гідора А. Л.

 Терміносистеми правових актів ЄС (на матеріалі англійської, німецької, французької та української мов) : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.15 - заг. мовознавство / А. Л. Гідора. – Одеса : [б. в.], 2017. – 20 c.

 

 

85.143(4Укр)6

Г 70

75С(С2)2

Горова Н. В.

   Явище мистецького супротиву в культурному середовищі України другої половині 1950-х - початку ХХІ століття (на прикладі творчості Ади Рибачук і Володимира Мельниченка) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 - теорія та історія культури / Н. В. Горова. – Київ : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

 

63.52(4Укр)

Г 74

902.7(С2)

Гощіцька Т. Б.

 Традиційне житлово-господарське будівництво на бойківсько-підгір'янському пограниччі в середині ХІХ - першій половині ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / Т. Б. Гощіцька. – Львів : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.583

Г 85

378

Гринь Ю. М.

   Педагогічні погляди та освітня діяльність Володимира Щепотьєва (1880-1937 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Ю. М. Гринь. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.580.2

Г 85

378

Грицай Н. Б.

 Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (біологія) / Н. Б. Грицай. – Київ : [б. в.], 2016. – 40 с.

 

 

86.372

Г 85

293

Грицишин В. П.

   Православна думка доби постмодерну: філософсько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 - релігієзнавство / В. П. Грицишин. – Київ : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

 

85.310.7

Г 96

782

Гусар Д. О.

 Феномен творчості Василя Куфлюка у контексті інноваційних методів формування абсолютного слуху музиканта-професіонала : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / Д. О. Гусар. – Львів : [б. в.], 2017. – 22 c.

 

 

74.583

Г 99

378

Гюль Алі.

   Становлення та розвиток університетської освіти Туреччини у ХІХ - на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / А. Гюль. – Житомир : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.580.2

Д 20

378

Дармограй П. В.

  Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів державної пенітенціарної служби України у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика проф. освіти / П. В. Дармограй. – Хмельницький : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

85.313(4Укр)0

Д 58

78С(С2)

Довгалюк І. С.

   Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / І. С. Довгалюк. – Київ : [б. в.], 2017. – 40 с.

 

 

85.315.6

Є 14

782.2.07

Євгеньєва М. В.

   Формування та розвиток бандурного мистецтва Тернопільщини : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / М. В. Євгеньєва. – Львів : [б. в.], 2017. – 22 с.

 

 

85.313(4Нім)

З-12

78і

Забара М. В.

  ЛЕЙПЦИЗЬКА ТРАДИЦІЯ у європейській музичній освіті середини ХІХ - початку ХХ століття (на прикладі київської піаністичної школи) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - Муз. мистецтво / М. В. Забара. – Київ : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

 

85.318

З-14

781.3

Загнітко К. М.

   Григоріанський хорал у сучасному науковому дискурсі: історія, теорія, практика : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / К. М. Загнітко. – Львів : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.580.2

З-16

378

Заєць М. З.

  Формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика проф. освіти / М. З. Заєць. – Хмельницький : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

26.890(4Укр)

З-34

91(С2)

Зараховський О. Є.

   Використання нерухомих об'єктів культурної спадщини Черкащини як туристично-екскурсійного ресурсу : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 - теорія та історія культури / О. Є. Зараховський. – Київ : [б. в.], 2017. – 16 с.

 

 

74.584(4Нім)

З-80

378

Золотарьова Г. М.

 Інноваційні педагогічні технології при підготовці вчителів у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Г. М. Золотарьова. – Дрогобич : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.24(4Укр)

І-23

373(С2)

Іванюк І. В.

  Формування профільно орієнтованого цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / І. В. Іванюк. – Київ : [б. в.], 2017. – 22 c.

 

 

74.580.2

І-85

378

Ісакова В. С.

  Формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів економіки у процесі вивчення філологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / В. С. Ісакова. – Полтава : [б. в.], 2017. – 20 c.

 

 

74.584(7Кан)

І-89

378

Істоміна К. Ю.

  Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / К. Ю. Істоміна. – Львів : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

88.351

К 17

152.7

Калмикова Л. В.

  Психологічні особливості звуковимови осіб у різних емоційно-психічних станах : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 - заг. психологія ; історія психології / Л. В. Калмикова. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

85.313(4Фра)

К 57

78і

Когут Т. В.

 Духовні твори Франсіса Пуленка: особливості прочитання сакральних текстів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - Муз. мистецтво / Т. В. Когут. – Київ : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

74.584(7США)

К 59

378

Козолуп М. С.

 Технології підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей до академічної комунікації в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / М. С. Козолуп. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.580.2

К 68

378

Коробко Н. В.

 Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Н. В. Коробко. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.580.2

К 78

378

Кравченко В. М.

 Теоретичні і методичні засади модернізації професійної підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / В. М. Кравченко. – Запоріжжя : [б. в.], 2017. – 40 с.

 

 

74.583

К 95

378

Кучерган Є. В.

  Формування валеологічного складника в змісті підготовки майбутніх учителів (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Є. В. Кучерган. – Полтава : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.583

К 99

378

Кючюк Д. Р.

 Організаційно-педагогічні умови підготовки вчителів у вищих навчальних закладах Республіки Туреччина в умовах інтеграційних процесів (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Д. Р. Кючюк. – Житомир : [б. в.], 2017. – 20 c.

 

 

74.265.1

Л 38

53(07)

Левшенюк В. Я.

 Методика використання засобів електроніки у шкільному навчальному експерименті з фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика) / В. Я. Левшенюк. – Київ : [б. в.], 2014. – 22 с.

 

 

82.3(4Укр)

Л 63

8УФ

Лісова О. М.

   Українська фольклористика Словаччини другої половини ХХ - ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 - фольклористика / О. М. Лісова. – Київ : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

85.313(5Кит)

Л 82

78і

Лу Цзє.

   Концептосфери китайської програмної фортепіанної музики ХХ - початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / Ц. Лу. – Львів : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

74.580.2

Л 84

378

Лук'янчиков М. І.

   Формування проектувальних умінь у майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / М. І. Лук'янчиков. – Бердянськ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

63.3(7США)

Н 14

9(М)3

Набока О. В.

   Політика США в Східній Азії в 30-70-х рр. ХІХ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / О. В. Набока. – Львів : [б. в.], 2017. – 36 с.

 

 

74.580.2

Н 34

378

Наумук О. В.

  Методика навчання адміністрування комп'ютерних мереж майбутніх інженерів-програмістів засобами віртуалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (техн. дисципліни) / О. В. Наумук. – Харків : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

85.313(4Фра)

О-21

78і

Оболенська М. М.

   Фортепіанна творчість Луї В'єрна в аспекті ціннісної теорії стилю : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - Муз. мистецтво / М. М. Оболенська. – Харків : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

 

63.52(4Укр)

О-54

902.7(С2)

Олійник М. В.

 Традиційне вбрання українців у повсякденності міста: друга половина ХІХ - початок ХХІ ст. (на матеріалах м. Києва) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / М. В. Олійник. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

63.3(6Ніг)

О-87

9(М)7

Отуоньє Джой Чідінма.

   Створення національно-культурного фонду спадщини Нігерії 1960-1990 років : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 - теорія та історія культури / Д. Ч. Отуоньє. – Київ : [б. в.], 2017. – 16 с.

 

 

74.200.51

П 24

371.011

Пекач К. А.

  Виховання громадянської відповідальності учнів у системі виховної роботи ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / К. А. Пекач. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.584(7США)

П 32

378

Підлубна О. М.

   Професійна підготовка майбутніх пілотів цивільної авіації в США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / О. М. Підлубна. – Запоріжжя : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

85.317

П 55

781.4.01

Помпєєва А. Ю.

   Вокальна стилістика у європейській опері малої форми ХІХ - ХХ століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - Муз. мистецтво / А. Ю. Помпєєва. – Харків : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

 

60.55

П 57

301

Поплавська А. В.

   Феномен гостинності у соціокультурному просторі: від витоків до сучасності : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 - Теорія та історія культури (культурологія) / А. В. Поплавська. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.580.2

П 58

378

Попова О. В.

   Теоретико-методичні засади професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти ; 13.00.02 - теорія та методика навчання (сх. мови) / О. В. Попова. – Одеса : [б. в.], 2017. – 44 с.

 

 

74.580.2

П 58

378

Попович О. М.

   Підготовка майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / О. М. Попович. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

88.835.2

П 70

152

Прахова С. А.

   Психологічні детермінанти подолання фрустраційних станів учнів різних вікових груп : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 - пед. та вікова психологія / С. А. Прахова. – Київ : [б. в.], 2017. – 23 с.

 

 

74.580.2

Р 48

378

Ржевська Н. В.

 Формування правової компетентності майбутніх бакалаврів з товарознавства і торговельного підприємництва у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Н. В. Ржевська. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2017. – 22 c.

 

 

74.262

Р 49

51(07)

Рибалко О. О.

   Проектування електронних освітніх ресурсів навчання математики в початковій школі з використанням системи Adobe Flash : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 - інформ.-комунікац. технології в освіті / О. О. Рибалко. – Київ : [б. в.], 2017. – 23 с.

 

 

71.0

Р 63

37

Рожок О. В.

 Управлінська діяльність в мистецтві як фактор гармонізації глобалізаційних процесів культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 - теорія та історія культури / О. В. Рожок. – Київ : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

85.315.4

Р 98

782.2.05

Рябов І. С.

   Виконавський тип як феномен фортепіанної культури на межі ХХ та ХХІ століть (на матеріалі Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті В. Горовиця) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 - Теорія та історія культури (мистецтвознавство) / І. С. Рябов. – Київ : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

85.36

Р 98

792.7

Рябуха Т. М.

   Витоки та інтонаційні складові української пісенної естради : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - Муз. мистецтво / Т. М. Рябуха. – Харків : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

 

74.580.2

С 12

378

Сабат Н. І.

   Підготовка майбутніх педагогів до опікунсько-виховної діяльності з дітьми мігрантів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Н. І. Сабат. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.580.2

С 12

378

Саварин П. В.

 Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / П. В. Саварин. – Житомир : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.200.58

С 34

373.04

Сивохоп Я. М.

   Формування здорового способу життя учнів 6-9 класів у процесі спортивно-краєзнавчої роботи в позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Я. М. Сивохоп. – Умань : [б. в.], 2017. – 20 c.

 

 

74.580.2

С 48

378

Слободянюк О. М.

 Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / О. М. Слободянюк. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.580.2

С 75

378

Срібна Ю. А.

   Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до навчання основ дизайну учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика трудового навчання / Ю. А. Срібна. – Полтава : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.57

С 76

373.7

Стаднійчук І. П.

   Формування технічної компетентності техніків-механіків у процесі професійної підготовки в аграрних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / І. П. Стаднійчук. – Житомир : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

63.52(4Укр)

С 80

902.7(С2)

Стішова Н. С.

   Календарні свята осіннього циклу в звичаєво-обрядовій культурі українців (ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / Н. С. Стішова. – Київ : [б. в.], 2017. – 21 с.

 

 

74.57

С 85

373.7

Стрижак Н. І.

 Формування екологічної компетентності техніків лісового господарства у лісотехнічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Н. І. Стрижак. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

85.313(5Япо)

С 89

78і

Суда Є. Л.

   Західні впливи в музичному мистецтві Японії періоду Мейдзі (1868-1912) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - Муз. мистецтво / Є. Л. Суда. – Київ : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

 

87.667.1

С 91

1

Сухина О. В.

   Рефлексія людської буттєвості у постмодерній культурі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 - теорія та історія культури / О. В. Сухина. – Київ : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

85.317

Т 18

781.4.01

Тан Чжанчен.

   Специфіка трактовки басу в опері ХVII - ХІХ століть: між амплуа та характером : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - Муз. мистецтво / Ч. Тан. – Харків : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

 

74.580.2

Т 36

378

Тесленко Т. В.

   Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до розв'язання типових задач професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Т. В. Тесленко. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.580.2

Т 52

378

Толстова О. В.

 Технологія підготовки майбутніх учителів до гуманітаризації математичної освіти учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / О. В. Толстова. – Житомир : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.580.5

Т 66

378

Трегуб С. Є.

   Формування професійної культури спілкування майбутніх лікарів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / С. Є. Трегуб. – Запоріжжя : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

74.580.2

Т 67

378

Триндюк В. А.

 Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / В. А. Триндюк. – Львів : [б. в.], 2017. – 20 c.

 

 

81.02

Ф 76

4

Фомічова В. О.

   Причини аморфізаційних змін у мовах різних типів : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.15 - заг. мовознавство / В. О. Фомічова. – Одеса : [б. в.], 2017. – 17 с.

 

 

74.580.2

Х 17

378

Халемендик Ю. Є.

   Розвиток міжкультурної професійної компетентності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах неформальної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Ю. Є. Халемендик. – Мелітополь : [б. в.], 2017. – 21 с.

 

 

83.3(4Укр)6

Х 80

8У2

Хороб С. С.

   Жанрові особливості української фантастики кінця ХХ - початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 - укр. літ. / С. С. Хороб. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

82.3(4Укр)-4

Ц 44

8УФ

Церковняк І. Г.

 Фольклористичний доробок Оскара Кольберга в контексті українсько-польських культурних взаємин кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 - фольклористика / І. Г. Церковняк. – Київ : [б. в.], 2017. – 23 с.

 

 

63.3(4Укр)6

Ц 61

9(С2)2

Цимбала О. С.

   Громадська та наукова діяльність Миколи Голубця (1891-1942) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / О. С. Цимбала. – Львів : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

74.580.2

Ч-49

378

Чернишенко О. О.

   Формування культури ділового спілкування майбутніх фахівців фармакологічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / О. О. Чернишенко. – Кропивницький : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

85.335

Ч-57

792.4

Чжан Кай.

 Сучасний оперний театр як художнє явище та категорія музикознавчого дискурсу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / К. Чжан. – Одеса : [б. в.], 2017. – 18 с.

 

 

74.03(4)

Ч-75

37і

Чопик Ю. С.

 Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках українських науковців (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Ю. С. Чопик. – Хмельницький : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

85.310

Ч-81

782

Чубак А. А.

   Позастильові та стильові виміри творчої зрілості композитора : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / А. А. Чубак. – Львів : [б. в.], 2017. – 16 с.

 

 

85.156

Ш 18

76

Шалінський І. П.

   Культурний код українського плаката революції гідності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 - теорія та історія культури / І. П. Шалінський. – Київ : [б. в.], 2017. – 17 с.

 

 

63.52(4Укр)

Ш 35

902.7(С2)

Швидкий С. М.

 Традиційні народні знання населення Слобожанщини: культуроохоронний та світоглядно-пізнавальний ракурси : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 - етнологія / С. М. Швидкий. – Київ : [б. в.], 2017. – 39 с.

 

 

85.310

Ш 47

782

Шен В. В.

   Проза М. Пруста в горизонтах композиторської творчості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - Муз. мистецтво / В. В. Шен. – Харків : [б. в.], 2017. – 16 с.

 

 

86.372

Ш 66

293

Шкіль С. О.

 Трансформації ідейно-політичної риторики Російської Православної Церкви на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.11 - релігієзнавство / С. О. Шкіль. – Київ : [б. в.], 2017. – 32 с.

 

 

85.313(4Пол)

Ш 67

78і

Школяренко С. І.

 Художньо-стильові функції фактури в концертних п'єсах для фортепіано з оркестром Ф. Шопена : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - Муз. мистецтво / С. І. Школяренко. – Харків : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

63.52(4Укр)

Щ 74

902.7(С2)

Щибря В. В.

   Народний одяг Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ - початку ХХІ століття: локальні особливості, розвиток : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / В. В. Щибря. – Київ : [б. в.], 2017. – 19 с.

 

 

85.318

Ю 89

781.3

Юсипів Н. Я.

   Літургічний контекст піснеспівів Воскресної Утрені (на матеріалі українських ірмологіонів ХVII - XVIII ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / Н. Я. Юсипів. – Львів : [б. в.], 2017. – 20 c.

 

 

85.12(4Укр)

Я 62

74С(С2)

Янішевська Н. С.

   Геометричний орнамент в образно-пластичній мові українського мистецтва 1910-1930 рр. (культурологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01- теорія та історія культури / Н. С. Янішевська. – Київ : [б. в.], 2017. – 16 с.

 

 

85.313(4Укр)6

Я 62

78С(С2)2

Янковська Н. О.

   Творчість Володимира Гронського в контексті традицій української кіномузики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - муз. мистецтво / Н. О. Янковська. – Львів : [б. в.], 2017. – 22 с.

 

 

88.837

Я 56

156

Янченко Т. В.

 Витоки та засади наукового розвитку і практичного втілення педології в Україні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Т. В. Янченко. – Київ : [б. в.], 2017. – 43 с.

 

 

74.24(4Авт)

Я 72

37і

Яремко Г. В.

   Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Г. В. Яремко. – Львів : [б. в.], 2017. – 20 с.

 

 

63.52(4Укр)

Я 76

902.7(С2)

Ярова А. В.

    Локальні особливості традиційного житла Чернігівщини кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / А. В. Ярова. – Київ : [б. в.], 2017. – 16 с.

 

 

 

Онлайн-бібліотека видавництва "Центру учбової літератури"

slogan1

Логін для доступу: rshu

Пароль для доступу: 226044

Доступ здійснюється з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях наукової бібліотеки та навчальних корпусах РДГУ.

 

Наші відвідувачі

28708
СьогодніСьогодні50
ВчораВчора261
На цьому тижніНа цьому тижні50
В цьому місяціВ цьому місяці6246
ВсьогоВсього28708
Statistik created: 2017-11-19T23:58:02+02:00
194.44.245.20